ledelse

Curt Rice går av som rektor ved NMBU

Curt Rice går på dagen som rektor ved NMBU. Uenighet med styret om strømregningen skal være én av årsakene.

Rektor Curt Rice slutter som rektor ved NMBU fra og med 20. april.
Publisert Oppdatert

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med i dag, 20. april. Han ble tilsatt ved NMBU for å videreutvikle og styrke universitetets profil som bærekraftsuniversitet.

Uenighet mellom rektor Rice og styret skal være grunnen til at han går på dagen. Her med styreleder Hanne Refsholt.

Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor inntil ny rektor er ansatt.

Styreleder Hanne Refsholt forklarer at uenigheten mellom styret og Rice handler om overføringsoppgjøret.

– Vi er ikke uenige om hele budsjettet, men de prinsipielle valgene knyttet til hvilke satsingsvalg vi skal gjøre i overføringsoppgjøret. Vi har en stram økonomisk situasjon og hvilke økonomiske prioriteringer vi gjør har stor betydning for hvordan NMBU fungerer.

Uenighet om strømregning

Overføringsoppgjøret handler om hvordan NMBU skal dekke inn ekstraordinært store kostnader på 49,5 millioner kroner, i hovedsak strøm- og energikostnader.

Uenigheten går på hvor mye av fakultetenes ubrukte midler som skal inndras for å dekke disse ekstrakostnadene.

Rice foreslo i mars overfor styret å ta 22 millioner fra fakultetene, men styret ville kun ta 8 millioner. Saken kom opp igjen på et nytt supplerende møte 27. mars, der Rice ba styret om å få inndra 15 millioner, som et kompromiss.

Heller ikke dette fikk han fullt gjennomslag for i styret, der vedtaket ble å inndra 12,5 millioner fra fakultetene. Ifølge vedtaket vil styret heller ta en del mer fra rektors satsingsmidler, 9,5 millioner, mens Rice selv hadde foreslått å ta 5,5 mill fra denne potten.

Har vært et privilegium

Curt Rice sier i en kommentar på Facebook at NMBU er en ledende institusjon med en faglig tyngde og en fagsammensetning som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap for en bærekraftig framtid.

— Jeg har hatt et genuint for å løfte fram dette, både nasjonalt og internasjonalt og det har vært et privilegium å lede dette universitetet. Jeg sender mine beste ønsker til absolutt alle ved NMBu og ønsker dere masse suksess i det viktige arbeidet som ligger foran dere, skriver han.

Pågått en periode

Hanne Refsholt forklarer at prosessen har pågått en stund, men at styret ventet med å kunngjøre nyheten til dagen Rice skulle gå av.

– Når ble dere enige om at Rice skulle gå av? Er det noen få dager siden eller tre måneder?

– Det er ikke tre måneder, men vi har jobbet med dette en stund. Det har vært en dialog der vi har prosessert og snakket sammen. Dessuten skulle avtalen godkjennes av Kunnskapsdepartementet, som også tar tid.

Curt Rice vil fortsatt jobbe for NMBU fram til juli 2024. Han vil forske, og vil være tilknyttet et prosjekt ved NMBU Handelshøyskolen om etter- og videreutdanning.

Refsholt forklarer at Rice beholder rektorlønnen fram til juli 2024. Etter det vil han få etterlønn i 11 måneder, såfremt han ikke har funnet annet arbeid. Denne lønnen vil være betydelig lavere.

– Dette er en god avtale for Curt og en god avtale for oss. Vi er glade for at han ser positivt på det.

Selv skriver Rice på Facebook at han skal ta en liten pause for så å gå i gang med å finne sin neste jobb.

— Akkurat i dag vet jeg ikke hva det blir, men jeg er helt sikker på at jeg finner gode muligheter til å bidra enda mer til utvikling av et bærekraftig og bedre samfunn, skriver han.

Uenige om veivalg

Rice sier at diskusjoner mellom styret og ham har vist at de er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre.

— Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftuniversitet. NMBU har en faglig tyngde og en fagsammensetting som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Jeg har hatt et genuint engasjement for å løfte frem dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier han i en nyhetsmelding fra NMBU.

Refsholt takker Rice for innsatsen.

Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor ved NMBU.

— Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor, sier hun i nyhetsmeldingen.

Rice ble ansatt som rektor ved NMBU i 2021 og tiltrådte 1. august, etter å ha vært rektor ved OsloMet i seks år.

Ifølge hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NMBU, Lena Marie Kjøbli, ble de ansatte informert om nyheten i dag morges.

– Basert på det som kommer fram i pressemeldingen, virker det som styret og rektor er enige om hva som skal skje. De er avhengige av å jobbe godt sammen og se på ting på samme måte for at vi skal lykkes som universitet. Da er det bra at det blir en løsning når det ikke er tilfelle. Vi ønsker Curt lykke til videre, sier Kjøbli.

Hovedtilliitsvalgt for NTL, Signe Kroken, sier at hun slutter seg til Kjøblis kommentar.

— Jeg vil takke for samarbeidet og ønske lykke til med forskningen og arbeidet han skal gjøre ved Handelshøyskolen, sier hun.

Fjellheim erstatter Rice

Vanligvis er prorektor for forskning stedfortreder for rektor. Refsholt forteller at styret ikke ønsket å gjøre forandringer i resten av rektoratet. Derfor er Siri Fjellheim hentet inn som midlertidig erstatter for Rice.

Fjellheim er professor ved Institutt for plantevitenskap ved Fakultet for biovitenskap ved NMBU. Hun har tidligere vært prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU i et år fra sommeren 2020.

– Hun har tung erfaring fra et tidligere rektorat og er dypt engasjert. Vi er veldig fornøyde med at hun sa ja, sier Refsholt.

Saken er oppdatert kl 14.40 med kommentarer Curt Rice har lagt ut på Facebook.

Powered by Labrador CMS