Blir det medisinutdanning i Stavanger? Det antyder stabs- og kommunikasjonssjef ved universitetssykehuset i Stavanger i tekstmelding til statsråd Iselin Nybø. Arkivfoto: Nicklas Knudsen

SMS-er fra sykehustopp avslører vanskelig samarbeid om en ny medisin­utdanning i Stavanger

Medisin. Stabssjef ved universitetssykehuset i Stavanger, Helga Strand Vestbø, har sendt sms-meldinger til statsråd Iselin Nybø. Der kommer det fram at det finnes alternativer til en medisinutdanning i Stavanger der både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen kan komme til å droppe hverandre som samarbeidspartner.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Stavanger kan få en helt egen medisinutdanning. I alle fall hvis man skal tro meldinger stabs- og kommunikasjonssjefen ved Stavanger universitetssykeshus, Helga Strand Vestbø, har sendt til statsråd for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø.

I meldingene Khrono har fått innsyn i, skriver Vestbø at universitetssykehuset får «mange signaler om en ren uis-variant for med. utdanning».

Signalene kommer i forbindelse med at det såkalte Grimstad-utvalget i disse dager jobber med å utrede muligheten for flere studieplasser i medisin. Stavanger forespeilet som et mulig sted der studenter som studerer medisin i utlandet kan fullføre utdanningen sin.

Det er ingen hemmelighet at UiB ikke ønsker et nytt medisinsk fakultet i Norge

Steinar Hunskår

Løsningen har til nå blitt forespeilet som et samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og også Universitetet i Bergen, ettersom UiS ikke har en medisinutdanning i dag.

Et alternativ med medisinutdanning uten bergensere

Meldingene sykehustopp Vestbø sendte til Nybø 29. mars, og som Khrono har fått innsyn i, tyder imidlertid på at en medisinutdanning uten Universitetet i Bergen er et alternativ i oljebyen.

Meldinger fra Helga Strand Vestbø til Iselin Nybø 29. mars
  1. Hei . vi har fått en henvendelse fra uis om vi vil delta på møte med deg, bent høie, o bollestad og atle i mai om med.utd på uis- vi får så mange signaler om en ren uis- variant for med. utdanning at vi lurer litt på hvor koordinert dette er og om vi skal bruke tid og krefter på både grimstadutvalg og uib .. 😎
  2. Et forslag til et slikt møte er å selvsagt at ledelsen v uib blir invitert

I Bergen er fagmiljøet ved medisinutdanningen skeptiske til dette.

— Det er ingen hemmelighet at Universitetet i Bergen ikke ønsker et nytt medisinsk fakultet i Norge, sa professor og prodekan ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Bergen, Steinar Hunskår, til På Høyden i juli i fjor.

Til Khrono sier Vestbø at Universitetssykehuset har vedtatt at de ønsker å samarbeide med både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Men likevel skriver hun altså at sykehuset har fått mange signaler om en ren UiS-utdanning.

— Hva slags signaler har dere fått på at det kan bli en medisinutdanning med bare Universitetet i Stavanger?

— Vi har oppfattet at det har vært en krevende dialog mellom UiB og UiS på det som gjelder trepartssambeid om en fremtidig medisinutdanning, svarer Vestbø.

— Kan det bli en medisinutdanning med bare Universitetet i Stavanger?

— Det må du spørre UiS om. Vi har et styrevedtak på at vi ønsker et trepartssamarbeid. Vi har en god dialog og et godt samarbeid med begge universitetene.

Inviterte «Rogaland-utvalg» fra regjeringen til møte om medisin i Stavanger

Vestbø skriver i SMS-en at universitetet er invitert til et møte med Iselin Nybø (V), helseminister Bent Høie (H), landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) og statssekretær Atle Simonsen (Frp) i mai om medisinutdanning på UiS.

Alle er de representanter for regjeringen — og alle representerer de Rogaland.

Olaug Bollestad og Iselin Nybø, fikk ifølge Aftenbladet i 2017 inn fem millioner kroner på statsbudsjettet for å undersøke hvordan man kan bygge opp en utdanning i klinisk medisin i Stavanger.

Det er Universitetet i Stavanger som har tatt initiativ til møtet, bekrefter prorektor og prosjektleder for medisinutdanningen, Dag Husebø, overfor Khrono.

Dag Husebø, prorektor ved UiS. Foto: UiS

— Kan det bli en egen medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger, uten at Uiniversitetet i Bergen er involvert?

— Det er vanskelig å si akkurat nå. Vi er i løpende dialog med UiB hele veien om hvordan vi kan samarbeide. Vi har jobbet med en modell om å hente hjem utenlandsstudenter. Den jobber vi med, sammen med partnere i Europa. Men vi er på ingen måte der at vi ikke vil ha med UiB på det. Vi inviterer med dem, slik de inviterer med oss i sitt samarbeid, sier Husebø.

— Men en løsning er altså at UiS lager utdanning aleine, med utenlandsstudenter, uten UiB?

— Neste møte med Universitetet i Bergen er torsdag 25. april. Der vil vi lytte til hverandre og legge på bordet hvordan vi kan samarbeide på tvers av Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Så vil det kunne være flere utfall av det. Men vi er helt klare på at vi står sterkere sammen med UiB, der vi både kan utvide antall studenter i Norge og også imøtekomme ønsker om en modell der vi får utenlandske studenter hjem, sier Husebø.

— Dere har invitert regjeringsmedlemmer fra Rogaland til et møte. Hvorfor det?

— Vi har invitert til møte hvis de har anledning, slik at vi kan legge fram status for modellen med å hente studenter hjem fra utlandet.

— Så det er ikke en vei for å få på plass en rein rogalandsutdanning?

— Nei, det er for å forklare hvordan saken står og vise hvordan vi ligger an. Dette er et pågående arbeid, sier Husabø.

Også UiB foreslo sololøp — Vestbø ba statsråden om råd for å unngå bråk

Samtidig som Vestbø-SMS-ene viser at UiS kan vurdere en framtid uten UiB, viser andre SMS-er Vestbø tidligere har sendt Nybø og som Khrono også har fått innsyn i, at universitetssykehuset ikke har bundet seg til universitetet i samme by. 5. november i fjor sendte hun SMS-er til Nybø der hun ba om en uformell prat om hvordan sykehuset kunne unngå bråk lokalt.

Helga Strand Vestbø. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

I meldingen skriver Vestbø at Universitetet i Bergen har foreslått å etablere en medisinutdanning der tre år tas i Bergen, før tre år fullføres i Stavanger.

«Utfordringen med dette er at det ikke involverer UiS. Rent faglig kunne det selvsagt vært en god løsning for SUS (Stavanger universitetssykehus, journ.anm.)(...) - men i praksis setter det oss i en skvis. Det kommer til å bli mye bråk.m, og det vil selvsagt gå poikke gå politisk å gi grønt lys for med.utd. i svgr uten Uis.»

Meldinger fra Helga Strand Vestbø til Iselin Nybø 5. november
  1. Hey, regner med er en god dagen-derpå etter krf-landsmøtet :) Vi har en noe utfordrende sak vedr. medisinutdanning. Det rører seg en del knyttet til arbeidet i grimstadutvalget (og du er sikkert kjent med det meste). I forb med den pågående kartleggingen av planer/muligheter for fire eksisterende med.fak om å øke kapasitet i framtiden har vi fått et forhåndsvarsel om en kommende henvendelse til SUS fra UiB som kort fortalt går på at UiB ønsker å fortsette ordning med kapasitet omtrent som i dag, men i tillegg etablere ny med.utdanning basert på 3 år i bergen og tre år ved sus. med oppbygging av fullverdige fakultetsfunksjoner i svgr.
    Utfordringen me d dette er at det ikke involverer UiS. Rent faglig kunne det selvsagt vært en god løsning for SUS (kommentar om navn slettet av Khrono) - men i praksis så setter det oss i en skvis. Det kommer til å bli mye bråk, og det vil ikke selvsagt gå politisk å gi grønt lys for med.utd. i svgr uten Uis. Dette kommer nok til å komme på ditt bord uansett. Spørsmålet mitt er om det hadde vært en mulighet for at Cathrine og jeg kunne fått en uformell prat med deg om hvordan vi best kan håndtere dette før støyen begynner? (Det er selvsagt helt greit om du ikke synes du kan gjøre det altså!!) snx 🙂

At UiB hadde kontaktet Stavanger universitetssykehus angående muligheten for å opprette og drive en medisinutdanning ved sykehuset — uten å finne plass til UiS — ble blant annet omtalt av Aftenbladet i fjor, som ba UiB bremse. UiB-rektor Dag Rune Olsen svarte på sin side at kritikken mot UiB var misforstått og at forslaget var et svar på Grimstad-utvalgets bestilling.

— I november skrev du at en utdanning med bare UiB kunne være faglig god løsning. Ønsker dere en utdanning med bare UiB?

— Igjen, vi ønsker ikke en ren UiB-utdanning. Vi ønsker et samarbeid med SUS, UiB og UiS, svarer Vestbø, som påpeker at den vennlige tonen i SMS-ene til Iselin Nybø, bærer preg av at hun «har en personlig relasjon til statsråden».

— Føler dere på et lokalt press for å ha med Universitetet i Stavanger?

— Absolutt ikke. Vi ønsker få med dem. Det har vi sagt i flere år. Styret i Helse Stavanger vedtok også dette i en mulighetsstudie i 2013.

— Hadde det blitt bråk lokalt hvis man droppet UiS?

— Det er et stort engasjement i stavangerregionen knyttet til å få etablert en medisinutdanning i Stavanger. Det er positivt og sykehuset ønsker å ta en aktiv rolle i dette sammen med UiS og UiB.

Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning. Foto: Mina Ræge

Iselin Nybø: Vi tar ingen grep nå

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, sier til Khrono at hun og departementet ikke vurderer å opprette en medisinutdanning i Stavanger, til tross for at Vestbø har invitert henne til et møte om det.

— Jeg vurderer ingen alternativer. Vi har satt ned Grimstad-utvalget som ser på dette og skal levere sitt arbeid i løpet av september. Jeg avventer det og tar ingen grep før jeg har fått deres anbefaling, sier Nybø.

Medisinprofessor ved NTNU, Hilde Grimstad, leder utvalget som skal levere sin innstilling innen utgangen av september 2019.

Statsråd Nybø sier det ikke er avtalt noe møte, men at Universitetet i Stavanger har invitert.

— Jeg har fått en henvendelse fra UiS. De vil gjerne møte meg for å fortelle om det de jobber med, knyttet til medisinutdanning. Det er ikke avtalt noe møte ennå, men jeg kan godt ta et møte med dem. Jeg snakker med mine universiteter og høgskoler om ulike tema hele tiden. Jeg snakket for eksempel med UiB om medisinutdanning da jeg la ned grunnsteinen for Alrek helseklynge forrige uke. Både UiS og UiB vet at jeg ikke vil foreta meg noe før Grimstad-utvalgets anbefaling foreligger.

— UiS inviterer en ren Rogalands-delegasjon fra regjeringen her. Det er kanskje en grunn til det?

— Jeg har ikke snakket med Bent (Høie), Olaug (Bollestad) eller Atle (Simonsen) om dette ennå. Jeg er ansvarlig for universitetene, så det er ikke unaturlig at jeg inviteres til møte. Bent Høie har også interesser i medisinutdanningene som helseminister. Grimstad-utvalget har kommet på plass etter budsjettforliket med Krf og Olaug Bollestad. Hvorfor Atle inviteres må du spørre Universitetet i Stavanger om.

— Får du ofte henvendelser på SMS eller messenger?

— Ja, du skulle bare visst hvor mye jeg får i alle kanaler. Av og til skulle jeg ønske at det gikk direkte til postmottaket og kunne arkiveres der, men jeg prøver etter beste evne å ta bilder og arkivere det som skal arkiveres. I dette tilfellet har det funka, avslutter statsråd Nybø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS