Statsråd Iselin Nybø sammen med Håvard Njølstad fra UiB, Ylva Stavland Mobæk og Andreas Haugsbø fra NHH, Ingeborg Vevle og Sigurd Singelstad fra HVL og Eivor Kolberg fra UiB. Foto: Hilde Kristin Strand

Her får Nybø råd fra studentene til hvordan få flere på utveksling

Utveksling. Mer fleksibilitet og mindre byråkrati, sa studentene som møtte statsråd Iselin Nybø til samtale om utveksling.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Er det noen som angrer?

Fakta

Fem sentrale punkter i melding om utveksling og mobilitet

kontaktkonferansen la Iselin Nybø fram fem sentrale punkter for stortingsmelding om mobilitet for studenter.

  1. Vi skal vurdere å innføre utenlandsopphold som en del av alle grader – med mulighet for å velge det bort.
  2. Internasjonal mobilitet, både for studenter og ansatte, må inngå som en fullt ut integrert del av det strategiske arbeidet for kvalitet og relevans i høyere utdanning. Det innebærer at dere må sørge for klart definert læringsutbytte ved utenlandsoppholdet.
  3. Institusjonene må sørge for at studentene blir tatt godt imot når de reiser ut. Studentmobilitet som del av en grad skal være basert på institusjonelt samarbeid.
  4. Regelverket vårt skal ikke være til hinder for økt studentmobilitet – mens finansieringsordningene skal stimulere til økt mobilitet.
  5. Arbeids- og næringslivet må etterspørre og verdsette studenters internasjonale kompetanse. Mye tyder på at det ikke er slik i dag.

Det ristes på hodet rundt bordet. Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, er i Bergen for å få innspill til stortingsmeldingen om studentmobilitet. Før hun skal møte institusjonslederne, er det møte med studenter som har vært på utveksling.

Studentene som er samlet har vært ulike steder, kommer fra ulike utdanningsinstitusjoner, og studerer ulike fag. Fellestrekket er at de er fornøyd med å ha vært ute, men samtidig peker de med utfordringer knyttet til å få fag godkjent, og ønsker seg mer fleksibilitet i forhold til når i et utdanningsløp de kan reise.

— For meg som skal bli lærer er det problematisk å kombinere utveksling og praksisperioder, sier Ingeborg Vevle.

Hun har vært ute, men vet ennå ikke om hun får godkjent fagene hun tok i utlandet.

Flest ved NHH, færrest ved Nord

Som Khrono tidligere har skrevet, er det Norges Handelshøyskole som sender flest studenter på utveksling, hele 59 prosent. Nederst på listen er Nord universitet, med fem. Ved UiB er det 27 prosent av studentene som reiser ut. Her peker juridisk fakultet seg ut. 44 prosent av studentene reiser på utveksling, og mange av dem til Kina.

— Får man det til på jussen, mener jeg at det omtrent ikke finnes en unnskyldning for noen andre til å ikke få det til, sier Nybø, som selv er jurist.

Hun er opptatt av at studenter ved å studere i et annet land får med seg andre perspektiv og andre erfaringer – i tillegg til at de opplever en personlig utvikling.

— Hva tenker du om det studentene sier om at det er vanskelig å få studier godkjent?

— Det er noe vi har fått tilbakemelding på tidligere også, og noe vi ser på i stortingsmeldingen. Det er viktig at studentene på forhånd vet at det faget de ønsker å ta i utlandet blir godkjent som en del av graden de tar i Norge, sier Nybø.

Regjeringens langsiktige målsetning er at halvparten av alle norske studenter skal på utveksling.

— Man kan si at det er enkelt for NHH, fordi de har unge og flinke studenter. Men NHH har arbeidet ordentlig over tid, og har fått på plass gode avtaler. Samtidig er det viktig å tenke på at for noen studenter er utveksling mer krevende, for eksempel på grunn av livssituasjonen. Derfor er kortere utvekslingsopphold noe vi også ser på, sier Nybø til Khrono.

— Hva med studiene som har lange praksisperioder?

— Det er mulig å ta deler av praksisen ute, det gjøres allerede i dag. Jeg tror det kan være nyttig for norske lærerstudenter å ha praksis på en skole for eksempel i Cape Town, illustrerer Nybø.

Hvorfor skal du ikke reise?

Ylva Stavland Mobæk og Andreas Haugsbø studerer begge ved NHH. Mobæk har vært på utveksling i Hong Kong, Haugsbø både i Milano og Buenos Aires.

— Ved NHH er det en kultur for å reise på utveksling, og man snakker med hverandre om hvor man har tenkt å reise. Det blir heller stilt spørsmål dersom man ikke har tenkt å reise ut, sier Haugsbø.

Ved NHH er det en kultur for å reise på utveksling, og man snakker med hverandre om hvor man har tenkt å reise.

Andreas Haugsbø

— Muligheten til utveksling var en av grunnene til at jeg valgte NHH, legger Mobæk til.

De forteller om utvekslingsavtaler med mange institusjoner i mange land.

— Man søker via NHH. Det gjør at man har ett menneske å forholde seg til, og det er enkelt å banke på en dør dersom man lurer på noe, sier Haugsbø.

Hva sier så NHH-ledelsen? Hardt arbeid over tid.

— Vi skal utdanne studentene til å jobbe i en global verden. Dette skal gjennomsyre alt vi gjør, sa rektor Øystein Thøgersen.

Den kulturendringen som både studenter og ledelse sier eksisterer på NHH, ønsker Nybø å spre til hele sektoren.

Studentleder Bjørn Olav Østby har ikke vært på utveksling. Han etterlyser mer forutsigbarhet. Foto: Hilde Kristin Strand

— Planen er at vi ikke skal legge frem en eneste nyhet i stortingsmeldingen. Kulturen skal endres, og det må skje nedefra, sa Nybø til en tallrik forsamling på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

UiB-rektor Dag Rune Olsen er enig:

— Det juridiske fakultetet hos oss har lykkes godt med studentmobilitet. Det hadde ikke skjedd dersom det ikke var for en entydig ledelsesforankring. Jeg mener at vi også må se utveksling og praksis i sammenheng, det er mulig å ha praksis i utlandet.

Må gjøres attraktivt

Men selv om studentene som møtte Nybø har studert i utlandet, har flesteparten av norske studenter ikke gjort det. En av dem er Bjørn Olav Østby, som leder studenttinget ved HVL.

— Hvorfor reiser man ikke? For min egen del handler det om at jeg ikke får tatt den fordypningen jeg ønsker dersom jeg reiser på utveksling. Jeg tror dårlig tilrettelegging og en økt økonomisk belastning er grunnen til at mange velger å bare studere i Norge, sa Østby.

— Bare dersom utveksling gjøres attraktivt nok vil man se de tallene for utveksling som statsråden har som målsetning.

Stortingsmeldingen er ventet rundt årsskiftet.

Les også: Vil vurdere å gjøre utveksling obligatorisk

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS