Statsråd Iselin Nybø og Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og leder i Universitets- og høgskolerådet, skal på tur til Asia igjen i november. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nybø vil helst ikke ha med seg alle rektorene på tur til Japan og Sør-Korea

Ut på tur igjen. 220 personer reiste på tur med statsråd Iselin Nybø til Kina i fjor. Nå inviterer hun på tur til Japan og Sør-Korea, og håper på kun 20 personer i delegasjonen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

4.-8. november skal forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), besøke Japan og Sør-Korea. I motsetning til Kina-turen i fjor, hvor hun tok med seg 220 personer fra universitets- og høgskolesektoren, ser hun for seg at det denne gangen blir betydelig færre som melder seg.

— Jeg ser for meg at det blir rundt 20 i delegasjonen. Dette er en helt annen reise enn den vi hadde til Kina og Brasil, sier hun.

Besøket til Japan er en oppfølging av regjeringens Panorama-strategi, mens besøket til Sør-Korea vil dreie seg om å lære mer om et land departementet anser som særlig interessant for framtidig samarbeid innen forskning og høyere utdanning.

Den varslede stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet vil også være en del av bakteppet for reisen, heter det i en e-post fra departementet til Universitets- og høgskolerådet.

Det er ekstremt viktig, og en selvfølge for den norske delegasjonen, å ha med Universitetet i Oslo som er så høyt rangert. Det tror jeg blir en døråpner.

Svein Stølen

Fakta

Solberg-regjeringens Panorama-strategi

En strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika (2016–2020).

Strategien skal legge til rette for et mer helhetlig og langsiktig samarbeid med strategilandene innen høyere utdanning og forskning, med sikte på mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge.

Regjeringen skriver at felles for disse landene er at «deres utvikling av ny kunnskap har økende betydning for verden og for Norge.»

Kilde: Regjeringen.no

Vil helst ikke ha med alle

Etter det Khrono er kjent med orienterte Kunnskapsdepartementet allerede i februar i år Universitets og høgskolerådet (UHR) om turen i et møte som ble fulgt opp med en e-post.

«Besøket vil ikke bli lagt opp som et delegasjonsbesøk slik som besøkene til Kina og Sør-Afrika. I stede vil statsråden reise til Japan og Sør-Korea sammen med en mindre medfølgende delegasjon. Ikke alle rektorer ved universiteter og høgskoler inviteres med på reisen», heter det i en e-post fra avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Joakim Bakke til Universitets- og høgskolerådet.

Han viser til at det på et senere tidspunkt vil bli gjort en konkret vurdering i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) om hvilke rektorer som vil bli invitert til å delta i statsrådens delegasjon.

«Viktige kriterier i den vurderingen vil være institusjonenes omfang av nåværende samarbeid med de to landene, faglig bredde i samarbeidet samt ambisjoner for videre utvikling av samarbeidet med de to landene,» heter det i e-posten fra februar i år.

I ytterligere en e-post fra 27.juni til UHR kommer det fram at programmet for turen er revidert og endret.

«Ettersom det er gjort en del endringer, er fint om det reviderte programutkastet sirkuleres blant rektorene, slik at de får anledning til å gi oss endelig tilbakemelding om de fortsatt ønsker å følge statsråden innen 1. september», skriver departementet. Og sier også at de skal invitere alle inn til et møte etter sommeren for ytterligere planlegging.

Nybø: Alle kan ikke være med på alle møter

Fristen for å melde seg på turen går ut 1.september og Khrono er ikke kjent med hvor mange som har meldt seg på. Endelig program for turen er ennå ikke klart, men departementet har sendt over et utkast til et foreløpig program.

Statsråd Iselin Nybø sier imidlertid at alle rektorene er invitert.

— Hvor mange er invitert på turen?

— Jeg har invitert rektorene, Forskningsrådet, Diku (Direktoratet for internasjonalisering kvalitetssikring i høyere utdanning red.mrk.) og Håkon Haugli i Innovasjon Norge, sier Nybø - i tillegg vil det bli flere med fra Kunnskapsdepartementet.

— Er alle 33 rektorene i Universitets- og høgskolerådet invitert?

— De er invitert via Universitets- og høgskolerådet, men jeg mener alle skal være invitert, så må de selv vurdere hvor relevant en slik tur vil være for dem, sier hun.

— Noen har oppfattet det slik at det kun er de som allerede har et samarbeid med Japan som får være med?

— Det vi har sagt er at reisen er for dem som enten har pågående samarbeid, eller dem som har konkrete planer om å igangsette samarbeid med Japan og/eller Sør-Korea. Men ingen rektorer vil få nei til å være med, sier hun, og legger til:

— Alle rektorene vil imidlertid ikke kunne være med på alle møtene. Så jo flere som melder seg, jo færre møter blir de med på. Jeg kan ikke ha med meg 15 stykker inn på møter hver gang, sier Nybø, som understreker at denne turen ikke har noe sideprogram, men at det selvfølgelig er opp til hver enkelt å vurdere hvor mange som vil dra.

— Men ingen utover de inviterte er del av min delegasjon. Så er det et fritt land og alle som vil må gjerne reise, sier hun.

— Og hvem kommer til å vinne konkurransen du har lagt opp til om å fly minst nå?

— Ja, det kan du spørre om. Men det er også miljøhensyn som gjør at vi nedskalerer turen i forhold til hvor stor delegasjonen skal være. Vi kan ikke være 220 hver gang jeg skal ut på reise, sier hun.

U5 med flere er med

Khrono har fått bekreftet at alle de såkalte U5-rektorene skal være med: konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, Sjur Baardsen ved NMBU og Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Stølen er ikke i tvil om deltakelsen:

— Vi har flest artikler sammen med japanske, sør-koreanske og kinesiske universiteter. Det er ekstremt viktig og en selvfølge for den norske delegasjonen å ha med Universitetet i Oslo som er så høyt rangert. Det tror jeg blir en døråpner, sier Stølen til Khrono.

Opp til statsråden hvem som blir med

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, opplyser om at han først og fremst deltar på reisen som leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR).

— Vet du hvordan man har valgt ut hvem som skal inviteres?

— Det er helt opp til statsråden, sier Olsen til Khrono.

— Du vet ikke noe mer om hva som har vært bakgrunnen?

— Vanligvis er det sånn at statsråden sier at dem som mener de selv har nytte og interesse av å være med på en slik tur, får bli med, men statsråden er også opptatt av å begrense denne turen slik at det ikke blir mindre velbegrunnede reiser. Tid, penger og klima er viktige aspekter her, sier Olsen.

Olsen trekker også fram at Universitetet i Bergen har et utstrakt samarbeid med Japan både på teknologi og havforskning. Han forteller at UiB tidligere har hatt en ansatt i Tokyo for å støtte samarbeidsforholdet og at denne personen nå har gått av med pensjon.

— Vi vurderer nå om vi skal erstatte denne personen eller ikke. Det kan også være vi bestemmer oss for å sende en person fra Universitetet i Bergen til Japan utenfor delegasjonen, hvis vi ser det som formålstjenelig. Vi har jo folk som reiser dit ellers, og er på ingen måte avhengig av delegasjonen, sier han.

Whittaker i Agder er med

Også rektor på Universitetet i Agder (UiA), Sunniva Whittaker, skal være med på turen. Hun forteller at hun har vært i kontakt med Universitets- og høgskolerådet og kommet med innspill om hvorfor det var relevant for UiA å delta.

— Jeg har sendt over en oversikt over de universitetene vi samarbeider med både på forskning og utveksling. Vi har mye av dette i begge landene, sier Whittaker til Khrono og fortsetter:

— Japan og Sør-Korea er sterke på noen av de områdene vi har som toppforskning – mekatronikk (mekanikk og elektronikk red.anm.) og kunstig intelligens. Vårt internasjonale kontor skal ned dit senere i november og skrive under på en utvekslingsavtale. Denne turen er med å berede grunnen for det, sier hun.

Whittaker sier at hun ikke hadde vurdert å dra om hun ikke så en direkte nytte av turen.

Roppen og Baardsen er også med

Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, debuterer på utenlandstur med Nybø.

Han skal reise sammen med to andre fra høgskolen.

— Vi har allerede utveksling og samarbeid med Japan og Sør-Korea, så når programmet på statsrådens tur passet slik at vi også kunne gjøre litt egne ting, så reiser vi, sier Roppen.

Man kunne forestilt seg at man hadde tatt en annen tilnærming, hvor de som ikke har mye samarbeid med disse landene fra før av fikk bli med, og dermed fått hjelp til å komme i gang.

Curt Rice

Han har ikke vært med på noen av de tidligere turene, verken til Brasil, Kina eller Sør-Afrika.

— Så nå blåser du av hele årets CO2-kvote til Høgskulen i Volda?

— Det gjør vi, men turen er faglig relevant for oss, sier Roppen.

Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, Sjur Baardsen bekrefter at også han skal på tur.

— Jeg er invitert og skal delta. Jeg antar at invitasjonen skyldes NMBUs aktive internasjonale engasjement, men du må nesten spørre Kunnskapsdepartementet om hvorfor. Invitasjonen kom til rektor, men før jeg ble rektor, skriver Baardsen i en sms.

Tidligere rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, var også fram til 1.august leder i Universitets- og høgskolerådet. Hun har nå sluttet i NMBU og begynt i ny jobb i NHO.

Rektor Curt Rice ved OsloMet — Storbyuniversitetet blir ikke med Iselin Nybø til Japan og Sør-Korea. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rice husker ingen invitasjon fra Nybø

Curt Rice, som er rektor på OsloMet — Storbyuniversitetet sier til Khrono at han ikke kan huske at han er invitert med på turen.

— Jeg tror ikke jeg ville glemt en invitasjon fra statsråden min om å være med henne på tur til Asia, sier Rice.

— Curt Rice skal være invitert via Universitets- og høgskolerådet, sier Nybø.

— Jeg har en vag fornemmelse av en e-post der det sto at de som har mest samarbeid ville bli prioriterte. Men jeg bruker ikke noe tid til å reflekterer over dette. Kunnskapsdepartementet må selvsagt prioritere som de vil.

— Man kunne forestilt seg at man hadde tatt en annen tilnærming, hvor de som ikke har mye samarbeid med disse landene fra før av fikk bli med, og dermed fått hjelp til å komme i gang, men når det ble som det ble, har jeg ikke behov for flere reisedager, sier Rice til Khrono.

Skiller seg fra tidligere utenlandsturer

Årets Japan- og Sør-Korea-tur skiller seg dermed fra lignende turer som har blitt gjennomført tidligere. I 2016 dro kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på «topptur» til Brasil med 62 personer i følget sitt. I 2018 dro Iselin Nybø til Kina med en rekordstor delegasjon på 220 personer fra universitets-, høgskole- og forskningssektoren og høsten 2018 dro hun til Sør-Afrika med rundt 60 personer.

Både turen til Kina og Brasil ble utsatt for kritikk. Brasilturen for manglende faglighet i programmet, og turen til Kina for både størrelsen og for at man ikke brydde seg nok om menneskerettigheter og akademisk frihet. Dessuten for at flere forskere og Kina-kritikere ikke fikk visum til turen av kinesiske myndigheter.

Kinatur på business-class

Kina-turen stilte NTNU med 33 reisende, Universitetet i Bergen med 27, Universitetet i Oslo med 21, OsloMet med 15 og Høgskulen på Vestlandet med 10 blant annet. Dette var de største delegasjonene.

I tillegg til representanter fra 20 universiteter og høgskoler, der så godt som alle rektorene var med, var det også en rekke forskningsinstitutter med på turen, samt Universitets- og høgskolerådet. Studentene var også representert med lederen i Norsk studentorganisasjon og lederen i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Så langt er ikke studentene invitert med til Japan og Sør-Korea.

— Vi vil ta en prat med Norsk studentorganisasjon når programmet er klart. Men programmet vil nok først og fremst dreie seg om forskningssamarbeid, sier Nybø til Khrono.

Og for de som ikke får, vil, eller har anledning til å være med til Japan og Sør-Korea kommer ny sjanse allerede til våren. Da planlegger statsråden og departementet, ifølge Nybø, en ny reise: Da er det India som står for tur.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS