Reform

Danmark: Vil halvere mastergraden for halvparten av studentene

Halvparten av studentene skal heretter ta en yrkesrettet masterutdanning, om den danske regjeringen får det som den vil.

Formann for Danske Universiteter, de danske universitetenes interesseorganisasjon, Brian Bech Nielsen, sier det er «en illusjon å tro at de unge kan nå samme nivå med en halvering av masterutdannelsen.

Forslaget er del av en større reformpakke som den danske regjeringen er i ferd med å innføre, basert på anbefalinger fra en kommisjon som har vært i arbeid siden 2020, skriver Omnibus, den uavhengige avisen ved Aarhus universitet.

Denne uken presenterte regjeringen forslag til endring av masterutdanningene som skal gjøre dem mer yrkesrettet og relevant for næringslivet. I forslaget legges det blant annet opp til at ikke alle studentene lenger skal bruke to år på graden:

Halvparten av masterstudentene skal ta en ettårig grad, eller ta graden over flere år i kombinasjon med mulighet for å jobbe minst 25 timer i uken samtidig.

Næringslivsrettet

Målet er at studentene skal bli mer relevante for arbeids- og næringsliv. Den andre halvparten av masterstudentene skal som før følge et forskningsbasert, toårig masterprogram, ifølge forslaget.

Saken er også omtalt i Forskerforum.

Dersom utspillet blir en realitet, vil mange av de danske studentene få studietiden kortet ned fra fem til fire år.

Ifølge den danske regjeringen vil endringene kunne frigi to milliarder kroner årlig, som skal gå til mer undervisning og tettere oppfølging av studentene. Hensikten er at studentene raskere skal kunne knytte seg til og få fotfeste hos arbeidsgivere.

— Vi står overfor et arbeidsmarked som forandrer seg, men måten vi utdanner på har ikke fulgt helt med. Det er som om lengde er blitt kvalitet, mens de unges hverdag på universitetet er blitt glemt, sier den danske statsministeren, Mette Fredriksen, ifølge Omnibus.

— Negative konsekvenser

Ifølge statsministeren vil endringen føre til at studentene på den ettårige masterutdanningen vil få minst 15 timer undervisning i uka, mer veiledning og tilbakemeldinger, og en tettere kobling til arbeids- og næringsliv.

Ikke alle er begeistret for forslaget.

Formann for Danske Universiteter, de danske universitetenes interesseorganisasjon, Brian Bech Nielsen, sier det er «en illusjon å tro at de unge kan nå samme nivå med en halvering av masterutdannelsen. Bech er også rektor ved Aarhus universitet.

— Ingenting tyder på at næringslivet eller de unge etterspør kortere universitetsutdannelser. Hvis forslaget gjennomføres, vil det få negative konsekvenser for næringsliv, samfunn og de unge. Vi har bruk for mer viten i Danmark, ikke mindre, sier han.

Powered by Labrador CMS