velgerundersøkelsen 2019

De var størst blant dem med lang utdanning

Høyre best og nedgang for Arbeiderpartiet blant de med lang utdanning ved kommunevalget i 2019.

Høyre-duoen Henrik Asheim og Erna Solberg, henholdsvis tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister og statsminister, gjorde det best blant dem med lang utdanning ved forrige kommunevalg.
Publisert

Et drøyt år før det neste kommune- og fylkestingsvalget i Norge, er rapporten fra det forrige valget nå klart.

Ifølge Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse fra kommunevalget i 2019, var det Høyre som var det største partiet blant dem med lang universitets- og høyskoleutdanning.

På plassene bak følger Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

— Vi ser for øvrig at Arbeiderpartiet gjorde det langt bedre blant dem med lang universitetsutdanning i 2015 sammenliknet med 2019, skriver SSB i sin rapport om undersøkelsen.

Stor forskjell for FrP

SSBs kartlegging viser ellers at partiene Sosialistisk Venstreparti (SV), MDG og Venstre gjør det klart bedre blant de med universitet- og høyskoleutdanning sammenliknet med dem med grunnskole eller videregående skole blant personer over 25 år.

Fremskrittspartiet (FrP) fikk 8 prosent av stemmene ved det forrige kommunevalget, men blant velgerne over 25 år med grunnskole som høyeste utdanning oppgir 15 prosent å ha stemt på FrP.

Når det gjelder Senterpartiet, som innehar innehar forsknings- og høyere utdanningsminister-posisjonen i dag, viser SSB-rapporten bare en ørliten oppgang blant dem med høy utdanning.

Andre funn

Andre funn som er verdt å nevne er blant annet at SV har høyere oppslutning jo høyere utdanningsnivå velgerne har.

— Det er ellers verdt å merke seg at andelen som oppgir at de stemte SV er høyere for alle kategorier blant kvinnene sammenliknet med menn. Selv om ikke alle forskjellene i seg selv er statistisk signifikante er det interessant at mønsteret er så entydig. Ingen av de andre partiene har det samme entydige mønsteret, rapporterer SSB.

— Videre er det grunn til å se nærmere på høyrevelgerne, nivået er klart lavest blant dem med kun grunnskole, og stort sett høyest blant dem med universitets og høyskoleutdanning. Nivået er høyere blant mennene i de fleste kategoriene. Med unntak av kvinner mellom 25 og 49 år er Høyre det største partiet blant dem med lang universitetsutdanning, står det avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS