Dekan Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet mener OsloMet bør kapitalisere på de rike tradisjonene universitetet har, og være litt mindre opptatt av nye satsinger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Bay søker ikke fire nye år i ledelsen på OsloMet

Ledelse. Ann-Helén Bay har ikke søkt om fire nye år som dekan på OsloMet. Hun vil heller jobbe med sitt eget fagfelt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søkerlisten til jobben som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet er nylig offentliggjort, og der står ikke navnet til sittende dekan Ann-Helén Bay.

Bay har hatt dekanjobben siden 1. februar 2016, og åremålet går ut 1. februar 2020.

— Jeg måtte ta et valg om jeg ønsket å fortsette i universitetets ledelse, eller om jeg heller vil jobbe faglig. Hvis jeg skulle gått inn for en ny periode, så måtte jeg gått «all in» for fire nye år, og da ville min faglige karriere vært over. Jeg hadde synes ville vært vanskelig å slutte midt i en periode, sier hun.

Fakta

Disse har søkt dekan Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

  • Målfrid Irene Hagen (64), professor i kunst og håndverk
  • Pavlina Ivanova (49)
  • Kristin Skare Orgeret (51), professor OsloMet
  • Oddgeir Osland (59), leder for Senter for profesjonsstudier, OsloMet

I tillegg har gjenganger på landets søkerlister til toppstillinger, Thorbjørn Gaarder søkt, samt to kvinnelige søkere som er unntatt offentlighet.

Bay har i ansettelseskontrakten sin at hun har rett på en relevant professorstilling ved OsloMet når hun er ferdig med dekanjobben. Hun er professor i statsvitenskap med velferds- og trygdepolitikk som sitt fagområde. Før hun kom til OsloMet var hun direktør ved Institutt for samfunnsforskning i åtte år.

Jeg er opptatt av at vi må kapitalisere på det vi har, og ikke bare være opptatt av nye satsinger.

Ann-Helén Bay

— Fire år til i lederstilling vil gjort meg akterutseilt faglig. I denne jobben er det liten tid til å følge med på egne faglige interesser, sier hun.

Krevende spagat

— Hvordan har det vært å være del ledergruppen til Curt Rice?

— Det har vært spennende og lærerikt, ikke minst å få følge utviklingen fram mot universitet. Samtidig er det krevende å forene oppgavene som ledergruppen har med å fremme universitetets satsinger, med også å sørge for at fakultetet utvikler seg og tar vare på sine tradisjoner. Det krever refleksjon og det kan oppstå dilemmaer, sier hun.

Bay understreker at hun er glad i Fakultet for samfunnsvitenskap, og at det er fakultetet og dets fagområder som ligger hennes hjerte nærmest.

— Fakultetet har stolte tradisjoner og består tidligere høgskoler; Journalisthøgskolen, Kommunal- og sosialhøgskolen, Bibliotekhøgskolen og Økonomisk college. Dette har vært nasjonsbærende institusjoner, og jeg er opptatt av å ivareta og få fram deres rolle. Det ligger mange muligheter i å utvikle fakultetets fagmiljøer videre, men det er utfordrende samtidig å skulle jobbe med å utvikle nye satsinger og utdanninger for universitetet, sier hun.

— Fakultetet vårt har mange tverrfaglige miljøer og utdanninger, og jeg er opptatt av at vi må kapitalisere på det vi har, ikke bare være opptatt av nye satsinger, sier hun.

Professorer fra første dag

Da Bay ble ansatt som dekan sa hun at hun ønsket at studentene skulle møte professorene og forskningsfrontene i fagene allerede første semester.

«Jeg kommer til å ville se på om vi kan snu litt opp ned på dagens mønster der studentene først møter lærere som er nærme praksisfeltet, mens de først høyere opp i utdanningsløpet møter professorene og høgskolens ypperste spisskompetanse», sa hun til Khrono rett etter at hun startet som dekan.

— Hvordan har dette gått? Har du fått til en slik snuoperasjon?

— Vi har gjort to store omlegginger ved Institutt for sosialfag og ved Handelshøgskolen, der vi går over til faggruppeorganisering. Det binder utdanning og forskning tettere sammen. Det er noe nytt på OsloMet og er ikke helt uproblematisk, men det er et forsøk på å trekke forskningsfronten inn i utdanningene fra første dag, sier hun.

— Det skal ikke være slik at professorene bare er hos masterstudenter og PhD-studenter, mens lektorene er med bachelorstudentene, legger hun til.

På Institutt for sosialfag er faggruppene for eksempel «Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet» og «Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid». På Handelshøgskolen er det faggrupper blant annet i finans og regnskap, samfunnsøkonomi og metode, og offentlig administrasjon og styring. Faggruppeorganiseringen erstatter fra 1. januar 2020 den tradisjonelle organiseringen etter studieprogram.

Færre, men bedre søknader

Bay har også fått satt opp hustavler for pensumrevisjon og for prosjektakkvisisjon, med kjøreregler for hvordan man reviderer pensum og hvilke forskningsprosjekter man prioriterer å søke midler til.

— Det man setter på en pensumliste skal være faglig godt fundert, og det skal også være faglig godt fundert hvilke forskningsmidler man søker på, sier Bay, som utdypet dette i et intervju med Khrono i 2016, der hun sa at det skrives for mange og for dårlige søknader om forskningsmidler.

Les også: Vil ha færre og bedre søknader

— Jeg er veldig fornøyd med å ha fått disse kjørereglene på plass, sier hun.

Hvilken professorstilling hun skal ha når åremålet som dekan er over 1. februar 2020 er ikke klart ennå.

— Det skal jeg diskutere nærmere med rektor, men fagmiljøet rundt Senter for arbeidsinkludering vil være nærliggende for meg, sier Ann-Helén Bay.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS