Debatt Morgan Alangeh

Den globale «anti-gender» bevegelsen skader studentenes akademiske frihet

Alle skal ha lik rett til å velge egen utdanning og utdanningssted, uavhengig av bakgrunn og identitet. For at denne retten skal være reell, må studentene ha frihet til å studere uten begrensninger på egen identitet eller akademisk frihet.

I år lar vi regnbueflagget vaie i kampen mot LHBT-frie soner og lignende diskriminering basert på bakgrunn, seksualitet og kjønnsidentitet som skader studentene sin akademiske frihet, skriver ANSA-leder, Morgan Alangeh.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Denne måneden juni, er pridemåned. Tema for årets pride er «internasjonalt fellesskap – sterkere sammen», og vi i ANSA ønsker å bidra til å rette søkelyset mot flere av de konkrete utfordringene som skeive aktivister og studenter møter i Europa.

I takt med at mangfold og likestilling har blitt mer akseptert i verden, har motstanden mot dette også sementert seg i noen politiske miljøer i hva en omtaler som anti-gender bevegelsen. Dette er en samlebetegnelse på politiske krefter som jobber imot mangfold og likhet, og spesielt mot alt som har med kjønnsidentitet å gjøre.

I Polen har over 100 kommuner erklært seg som LHBT-frie soner, og disse kommunene omfatter rundt en tredjedel av landet. Dette har ført til at studenter i sonene opplever at andre legger sterke begrensninger deres seksualitet og kjønnsidentitet, samt deres oppfatninger om temaene. Dette er også et angrep på studentenes akademiske frihet, ved at man sår tvil i hva de får lov til å studere, og hvorvidt det er trygt for dem å studere i områdene avhengig av studentens egen identitet. Dermed utfordrer det studentene sin rett til å velge både utdanning og utdanningssted.

Angrepet på skeives rettigheter begrenser seg ikke bare til Polen, men er noe vi ser i økende grad i flere land i verden. Foreningen FRI retter i år med sin kampanje Europe4All fokus på skeive aktivister i hele Europa, og spesielt på de negative utviklingene i Polen, Russland og Tyrkia. Det er vi i ANSA svært glade for, og vi støtter helhjertet opp om målet om at hele Europa skal stå sammen for mangfold og likestilling for alle.

Et gjennomgående tema i anti-gender bevegelsen er svekkelse av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Svekkelser av SRHR utgjør en uforholdsmessig byrde på studentene som kan vanskeliggjøre studietiden, og dette gjelder spesielt for dem som kan føde.

ANSA har også lenge påpekt viktigheten av et velfungerende og forutsigbart system for godkjenning av utenlandske grader. En del av denne forutsigbarheten ligger i at studiestedene i utlandet ikke mister akkrediteringen sin i landet de operer i av politiske hensyn. I 2018 trakk eksempelvis den ungarske regjeringen tilbake sin akkreditering av mastergraden i kjønnsstudier på det sentraleuropeiske universitetet (CEU) i en politisk motivert avgjørelse. Slike avgjørelser som gjør akkrediteringer om til politiske verktøy utgjør alvorlige brudd på den akademiske friheten og skaper en stor grad av uforutsigbarhet for alle studenter som kan omfattes av lignende tiltak.

I år lar vi regnbueflagget vaie i kampen mot LHBT-frie soner og lignende diskriminering basert på bakgrunn, seksualitet og kjønnsidentitet som skader studentene sin akademiske frihet. Vi går under parolen mot svekkelse av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som gjør studenttilværelsen vanskeligere og mer usikker. Og vi roper høyt i gatene mot politiske motiverte avgjørelser rundt akkreditering av grader som utgjør alvorlige angrep på den akademiske friheten. Vi håper norske politikere flagger, går og roper sammen med oss og alle andre som markerer i juni.

Happy pride!

Powered by Labrador CMS