legeutdanning

Desentral utdanning av leger utvides i Sør-Norge

Vestlandslegen, NTNU Link og UiO Campus Sør. Alle tre prosjekter handler om desentral utdanning av leger. Oppstarten på Sørlandet er helt ny.

Iselin Hedvig Sørensen Graarud (i grønt) første studiedag ved campus Sør, UiO, 10 legestudenter.
Iselin Hedvig Sørensen Graarud (i grønt) første studiedag ved campus Sør, UiO, 10 legestudenter.
Publisert

I august blir lokale, desentraliserte studietilbud for utdanning av leger utvidet eller startet opp ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitet i Bergen (UiB) og NTNU i Trondheim. 

Felles for de studietilbudene er at studentene tar første del av studiet ved universitetene i Oslo, Bergen eller Trondheim før de begynner ved et desentralisert studiested. 

Fakta

Gradsforskriften

 • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
 • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
 • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
 • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som til nå bare har blitt tilbudt på utvalgte universiteter og høgskoler. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS.
 • Gradsforskriften ble myket opp i 2021 ,og det er åpnet opp for at flere kan søke om å utdanne psykologer og juss-studenter. Men medisinutdanning lettes det ikke på. Det er bare UiT, UiB, UiO og NTNU som skal få utdanne leger.

Ved Sørlandet sykehus er mandag 14. august oppstartsdag for 10 studenter som skal ta sitt 5. studieår i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. 

Prosjektet ved UiO Campus sør tar sikte på at det skal komme nye grupper to ganger i året, med mulig utvidelse til 20 studenter per gruppe. Fra 2024 blir modellen utvidet til å gjelde 4.-6. studieår og modellen overføres også til UiO Campus Innlandet som starter vinteren 2025. 

Valgte seg til Sørlandet

Iselin Hedvig Sørensen Graarud er en av 10 studenter som har valgt å ta fjerde studieår ved Sykehuset på Sørlandet, UiOs nye campus Sør.

— Første gang jeg hørte om opplegget tenkte jeg at det skal jeg i hvert fall ikke, forteller Graarud til Khrono.

— Men så var jeg på en introduksjonsforelesning der de fortalte om opplegget, og det gjorde meg veldig nysgjerrig. Vi er få studenter, det vil være mye 1-1 undervisning og vi får en helt unik nærhet både til forelesere og pasienter, sier Graarud.

Hun trekker også fram mulighetene å ha studentpoliklinikk.

— Her vil vi kunne pushe oss selv litt mer, og ikke bare være en i en stor mengde av studenter. Jeg var også med på en studietur ned for å se på opplegget, og da ble jeg helt overbevist, sier Graarud, som gleder seg til studiestart. 

Graarud er selv fra Telemark, og får sånn sett ikke lengre reisevei «hjem» fra sitt nye studiested.

— Noe av motivasjonen bak dette opplegget handler å rekruttere flere leger til Sørlandet. Tror du at du vil være en som blir igjen i sør?

— Det er jeg slett ikke fremmed for. Reisen til Telemark er jo bare på 2 timer. Det jeg har sett og opplevd av Sørlandet så langt virker veldig bra, så får vi se hvordan det blir når den tid kommer sier Graarud.

Hun forteller at det bare er en av hennes ni medstudenter som har røtter på Sørlandet fra før av som har valgt å ta fjerde året her nede. 

Studiestart for 10 legestudenter ved Campus Sør, UiO.
Mandag 14. august var det første studiedag for 10 legestudenter ved Universitetet i Oslo (UiO), som i ett år skal ta utdanningen sin ved Sørlandet sykehus, Campus Sør, UiO.

Utvider «Vestlandslegen»

Universitetet i Bergen (UiB) sin regionale studiemodell heter «Vestlandslegen» og innebærer at grupper av studenter går 4.-6. studieår ved lokale studiesteder. 

Også mandag 14. august starter den første gruppen på rundt 10 studenter ved Stavanger universitetssjukehus. Modellen vil etter hvert bli utvidet med flere studieplasser i Stavanger i tillegg til studieplasser i Haugesund og Førde. 

NTNU sin desentraliserte studiemodell heter NTNU Link, og omfatter 3. og 4. studieår.

Denne studiemodellen har vært i drift i Levanger/Namsos fra 2018, og etableres nå også i Ålesund for inntil 20 studenter per år. 

I dag mandag 14. august starter de første 9 studentene, med undervisning ved NTNU campus Ålesund, Ålesund sykehus og primærhelsetjenesten i Ålesund. 

NTNU opplyser at på sikt kan modellen bli utvidet til 5. og 6. studieår. 

Melder om stor entusiasme

De tre universitetene forteller i en felles pressemelding at prosjektene har blitt møtt med stor entusiasme både i sykehusmiljøene og i kommunene og planlegging av de lokale prosjektene har også vært profilert i media tidligere.

Felles prosjektene er også at alle studenter uansett studiested har samme læringsutbytter og eksamener som studentene ved sitt moderuniversitet, men læringsaktivitetene varierer noe. 

Det trekkes fram at små grupper av studenter gir mulighet for mye pasientnær klinisk læring, og at lokale undervisere får ansvar for veiledning og undervisning og i tillegg er modellene i varierende grad knyttet opp mot moderuniversitetene i form av digitale undervisningsressurser samt mot primærhelsetjenesten i de ulike regionene.

Fakta

Vestlandslegen

 • Universitetet i Bergen (UiB)   har samarbeidet med Stavanger universitetssjukehus om legeutdanning i mer enn 20 år, og Stavanger universitetssykehus (SUS)  sin status som universitetssykehus er knyttet til dette samarbeidet. 
 • Alle medisinstudenter ved UiB har praksis i flere måneder ved sykehus utenfor Bergen. 
 • Flest er i Stavanger med 190 studenter årlig, men mange reiser også til Haugesund og Førde. I tillegg er studentene i praksis hos fastleger over hele Vestlandet. 
 • Høsten 2020 fikk UiB tildelt 20 nye studieplasser i medisin, og de har dannet basis for en pilotering av Vestlandslegen.
 • UiB og SUS har inngått avtale om å utvikle sykehuset til å kunne ta seg av den avsluttende delen av legeutdanningen fra høsten 2023.
 • På sikt skal også Helse Fonna og Helse Førde inngå i studiemodell Vestlandslegen. Tidspunkt vil avhenge av den nasjonale opptrappingen av studieplasser i medisin.

Kilde: Universitetet i Bergen

Universitetene understreker at det er et behov for å øke antall studieplasser i Norge innen medisin og for å få til dette er det nødvendig å utnytte utdanningskapasiteten også lokalt i de ulike helseregionene. De håper også at satsingen også vil bidra til framtidig rekruttering av både sykehusleger og fastleger lokalt.

Har forsøkt å få egen legeutdanning

Universitetet i Stavanger har selv prøvd å få etablert legeutdanning, mens Universitetet i Agder ikke har prøvd å få til det samme.

I Agder har Universitetet i Oslo etablert samarbeid direkte med sykehuset på Sørlandet. Universitetet i Bergen på sin side samarbeider direkte med Stavanger universitetssykehus.

Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.

Denne forskriften ble myket opp i 2021, der Stortinget utvidet muligheten for andre enn de eldste universitetene til å utdanne jurister og psykologer som profesjonsutdanning. 

Men Stortinget sa nei til å myke opp for legeutdanningene, så det er det fortsatt bare UiB, UiO, NTNU og UiT Norges arktiske universitetet som har rett til å utdanne leger.

I 2019 la Grimstadutvalget fram sin rapport om legeutdanning i Norge, der man slo fast at man bør utdanne 60 prosent flere leger i Norge. De tre omtalte universitetene trekkera alle fram at deres satsinger og desentrale løsninger er et viktig svar på å møte de utfordringene dette utvalget streker opp.

— Vestlandslegen vil styrke medisinutdanningen både nasjonalt og her på Vestlandet. Vi ønsker på sikt å ha 70 studenter per kull i Stavanger, og etter det få prioritert oppbygging i Fonna og Førde, sier dekan ved det medisinske fakultet ved UiB, Per Bakke, om fakultetets ambisjoner, til uib.no.Powered by Labrador CMS