Universitetet i Oslo

Satser på nye campus. Får kritikk på ett punkt fra sør

Universitetet i Oslo vil satse på campus i sør, i Innlandet og på Kjeller. Berørte naboinstitusjoner har få innvendinger, men UiO høster kritikk på ett punkt av Universitetet i Agder.

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder, er overrasket over at UiO skal satse på psykologiutdanning i sør.
Publisert Oppdatert

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, skriver i et innlegg i Khrono at Universitetet i Oslo ønsker å bidra til desentraliserte undervisningstilbud og at de håper regjeringen ønsker deres tre ulike initiativer velkommen.

— Vi ønsker å bygge tilbud innen fremtidsteknologier på Kjeller, og i medisin og psykologi ved UiO Campus Sør og Innlandet. Vi legger inn betydelige ressurser selv for å komme raskt i gang, skriver rektor Svein Stølen.

Reagerer på psykologi-satsing

UiO har lenge jobbet med å utvikle sitt campus for medisinutdanning i Sør-Norge. De første studentene er tatt opp og de starter til høsten.

At satsingen også skal handle om psykologi var ukjent for rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Sunniva Whittaker.

— Planene om å etablere psykologistudier på Agder, er ukjent for oss. Vi har som kjent våre egne planer, og er i full gang med å styrke fagmiljøet ytterligere etter tilbakemeldingen fra Nokut, sier Whittaker til Khrono.

— Et fagmiljø innen psykologi er høyt prioritert i Agder, og vi har full støtte fra alle de relevante regionale aktørene som ser dette som et viktig ledd i regionbyggingen. I tillegg til å utdanne psykologer, vil etableringen av et psykologistudium ved UiA sikre et aktivt forskningsmiljø, som kan involveres i den store satsingen på folkehelse i regionen. Dette er et behov som et fjernstyrt tilbud fra Oslo ikke vil kunne dekke, understreker Whittaker.

I sitt innlegg understreker Stølen på sin side at det i første omgang både i sør og ved Innlandet handler om desentraliserte medisincampuser, men han legger også til:

— UiO fortsetter arbeidet med å utvikle desentraliserte utdanningstilbud og vil sikre dette også innen psykologi. Det er vårt mål å koble dette tydelig til UiO Campus Sør og Innlandet, skriver Stølen.

Venter på avtale med UiO

Når det gjelder medisinsatsinger er Whittaker mer komfortabel.

— Vi er godt kjent med UiOs satsing på medisinutdanning i samarbeid med Sørlandet sykehus. Her har UiA strukket seg langt for å bistå med blant annet kurs i universitetspedagogikk for foreleserne fra sykehuset og praksissamarbeid på tvers av utdanninger, sier Whittaker, og legger til:

— Vi er åpne for mer samarbeid, og har hatt møter med UiO om dette. Vi avventer en avtale med UiO før vi engasjerer oss videre. UiA har aldri hatt som ambisjon å etablere et medisinstudium. Vi ser dette som et viktig tilskudd av kompetanse som regionen trenger.

Campus skal være klart i 2025

Stølen skriver også at arbeidet med UiO Campus Innlandet er i gang, og at de har et sterkt fundament for arbeidet.

— Sykehuset Innlandet (SI) og UiO har de siste 21 årene utviklet et tett og godt samarbeid. SIs sykehus på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Reinsvoll og Sanderud har fått en betydelig rolle i vårt medisinstudium og utgjør vår største samarbeidspartner for praksis i studiet, skriver Stølen.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet forteller at de har bedt om et møte med UiO.

— Det er ikke ukjent for oss at UiO har disse planene. Vi har bedt om et møte med UiO for å høre hvor langt arbeidet har kommet og om det kan ligge et fremtidig samarbeid til grunn mellom Høgskolen i Innlandet og UiO, sier Svenkerud til Khrono.

Svenkerud legger til at høgskolen hans har sterke fagmiljøer innenfor psykologi og helseutdanninger, men at de ikke har planer om, eller grunnlag for, å utvikle medisinutdanning.

Stølen skriver at UiO Campus Innlandet planlegges å stå klar høsten 2025.

— Vår avtale med Sykehuset Innlandet innebærer at 20 studenter hvert år skal gjennomføre 4. og 5. studieår ved sykehusene og i kommunene rundt. Vi bygger på erfaringene med utviklingen av UiO Campus Sør. I påvente av en ny sykehusstruktur i Innlandet, vil vi integrere campusen i de nåværende sykehusene, beskriver Stølen.

Også debatt mellom NTNU og UiO

I forbindelse med debatten om plasseringen av det nye sykehuset i Innlandet blusset det opp debatt mellom NTNU og UiO.

NTNU ønsker også å ha desentralisert medisinutdanning, både i Levanger, Ålesund og på Gjøvik.

Men: Gjøvik hører til Helse sør-øst (HSØ), som samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) om praksisplasser for studenter.

Satser også på Romerike

I tillegg til satsingene i sør og i Innlandet har UiO lokalisert sitt Institutt for Teknologisystemer (ITS) på Kjeller.

— Vi ønsker å videreutvikle arbeidslivsrettede, teknologi og IKT-baserte utdanninger knyttet til romfart, autonome systemer, sikkerhet i cyberfysiske systemer og fornybar energi i samarbeid med forskningsinstituttene og næringsliv. Høsten 2022 tok ITS opp flere kybernetikkstudenter enn tidligere og vi rekrutterer nå flere nye professorer, forteller Stølen.

Han legger til at fra 2023 blir dessuten et nytt masterprogram i romsystemer en realitet med 10 studieplasser initielt.

Dette bekymrer ikke rektor ved OsloMet, Christen Krogh.

— OsloMet har store ambisjoner for Romerike og har allerede mange tusen studenter innen områder som er viktig for samfunnet med studieprogrammer som spenner over tre av våre fire fakulteter. Vi jobber aktivt med å forsterke vår tilstedeværelse på Romerike i samarbeid med alle de 11 kommunene som er der, sier Krogh.

Han mener også at på generelt grunnlag synes han det er bra at Universitetet i Oslo også ønsker å fokusere på hvordan noen av deres spesialiserte fagområder kan spille en rolle i den viktige Romeriksregionen.

Powered by Labrador CMS