Debatt ● Svein Stølen

UiO satser i Sør, i Innlandet og på Kjeller

Universitetet i Oslo ønsker å bidra til desentraliserte undervisningstilbud og vi håper Regjeringen ønsker våre tre initiativ velkommen. Vi ønsker å bygge tilbud innen fremtidsteknologier på Kjeller, og i medisin og psykologi ved UiO Campus Sør og Innlandet. Vi legger inn betydelige ressurser selv for å komme raskt igang, skriver rektor Svein Stølen.

Svein Stølen er snart rektor også på campuser i Innlandet, på Sørlandet og i Viken.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Universitetet i Oslo har lokalisert sitt Institutt for Teknologisystemer (ITS) på Kjeller. Vi ønsker å videreutvikle arbeidslivsrettede, teknologi og IKT-baserte utdanninger knyttet til romfart, autonome systemer, sikkerhet i cyberfysiske systemer og fornybar energi i samarbeid med forskningsinstituttene og næringsliv. Høsten 2022 tok ITS opp flere kybernetikkstudenter enn tidligere og vi rekrutterer nå flere nye professorer. Fra 2023 blir dessuten et nytt masterprogram i romsystemer en realitet med 10 studieplasser initielt. Satsingen har et tydelig sikkerhet- og beredskapsfokus. FFI, IFE og næringslivet trenger sikkerhetsklarerbare kandidater. UiO ønsker å bidra til det.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Ved UiO Campus Sør og Innlandet handler det i første omgang om desentraliserte medisincampuser. UiO Campus Sør er først ute. Den står klar ved Sørlandet sykehus i august og de første studentene er rekruttert. Arbeidet med UiO Campus Innlandet er også i gang, og vi har et sterkt fundament for arbeidet. Sykehuset Innlandet (SI) og UiO har de siste 21 årene utviklet et tett og godt samarbeid. SIs sykehus på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Reinsvoll og Sanderud har fått en betydelig rolle i vårt medisinstudium og utgjør vår største samarbeidspartner for praksis i studiet. UiO har avtale om praksis for i alt 134 studenter hvert år i psykiatri (4. studieår) og somatiske fag (5. og 6. studieår). I tillegg har ca. 40 studenter årlig praksis hos allmennleger i kommuner i Innlandet. I alt ti sykehusleger og over 25 fastleger i Innlandet er nå ansatt i delstillinger ved UiO for å veilede studenter.

UiO Campus Innlandet planlegges å stå klar høsten 2025. Vår avtale med Sykehuset Innlandet innebærer at 20 studenter hvert år skal gjennomføre 4. og 5. studieår ved sykehusene og i kommunene rundt. Vi bygger på erfaringene med utviklingen av UiO Campus Sør. I påvente av en ny sykehusstruktur i Innlandet, vil vi integrere campusen i de nåværende sykehusene.

Dette bør likevel kun være starten. UiO er har et sterkt ønske om å øke antallet medisinstudenter ved UiO Campus Sør og Innlandet utover det vi, sammen med våre gode samarbeidspartnere, klarer for egen regning. Den videre utvikling krever tiltak fra Regjeringen. Grimstadutvalget anbefaler at antallet studieplasser i HSØs nedslagsfelt økes fra dagens 240 til 450 plasser. Med et betydelig økt antall studieplasser vil våre studenter ved desentraliserte campuser gjennomføre det sjette og siste studieåret ved disse. Det er viktig og ønskelig både fra regionene og UiOs perspektiv.

UiO fortsetter arbeidet med å utvikle desentraliserte utdanningstilbud og vil sikre dette også innen psykologi. Det er vårt mål å koble dette tydelig til UiO Campus Sør og Innlandet.

Powered by Labrador CMS