Debatt Nils Kristen Sandtrøen

Det er vanliges folk tur

Ansatte ved universiteter og høgskoler må sikres hele og faste stillinger. For mange midlertidige stillinger gir usikkerhet og hemmer rekrutteringen.

Folk blir fratatt innflytelse, makt og muligheten til å bruke fagkunnskapen fra utdanningen på arbeidsplassen, skriver Nils Kristen Sandtrøen (Ap) i et svar til Kari Sollien fra Akademikerne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VELFERD| Det er vanlige folks tur. Alle som lever av inntekt fra eget arbeid, ungdom, uføre og pensjonister skal få et mer rettferdig Norge med mindre sosiale og økonomiske forskjeller dersom Arbeiderpartiet vinner valget. Det gjelder uavhengig av om du er lege, elektriker eller statsviter. Kari Sollien fra Akademikerne, lurer på om de kommende forbedringene av samfunnet også vil komme lektorer og veterinærer til nytte. Svaret er et rungende, ja. For etter åtte år med sentralisering, privatisering og mer til dem som har mest fra før, fortjener hele landet vårt en bedre kurs. De aller rikeste som lever av å tjene penger på å eie penger, kan bidra til litt mer. Slik kan vi få en sterkere felles helsetjeneste.

Dagligvarekongene Rema-Reitan og Johansson som eier Kiwibutikkene, har for eksempel blitt 62 milliarder kroner rikere kun på ett år. De er uvanlige rike og har til salt i grøten, og vel så det. Bedre fordeling vil sikre foreldre billigere barnehageplasser. Et nytt stortingsflertall vil også gjøre det rimeligere å være med i en fagforening. Medlemmene som Sollien har ansvar for, kommer til å nyte godt av alt dette. På samme måte som alle studenter tjener på Arbeiderpartiets prioritering av flere studentboliger og styrket offentlig tannhelse for unge.

Velferdsstaten vår er også avhengig av bedre ivaretakelse og bygging av mer fastlandsindustri. Arbeiderpartiet vil øke eksportinntektene våre gjennom foredling av våre felles, fornybare naturressurser til produkter med høy verdi. Politikken vår sørger for at forskernes og fagarbeidernes klokskap og kunnskap går hånd i hånd i arbeidet med å skape jobber og kutte utslipp. Det trengs. For SBB dokumenterer at Norges underskudd i handelen med andre land utenom petroleumseksporten aldri har vært mer prekært enn med høyreregjeringen. Ny underskuddsrekord er satt hvert år under Solberg. Nå har det negative tallet kommet opp i 312.000 millioner kroner.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

I tillegg til økte inntekter og bedre fordeling vil folk oppleve konkrete forbedringer på sine arbeidsplasser dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering. Ansatte ved universiteter og høgskoler må sikres hele og faste stillinger. For mange midlertidige stilinger gir usikkerhet og hemmer rekrutteringen. Lektorene på videregående skoler vil med Arbeiderpartiets utdanningspolitikk få tid og tillit. Fagkunnskapen skal brukes i klasserommet. Unødvendig høyrebyråkrati vil fjernes.

Stadig flere arbeidstakere med akademisk utdanning i offentlig sektor kjenner nettopp på disse problemene fra den byråkratiserte og sentraliserte ovenfra-og-ned styringen. Folk blir fratatt innflytelse, makt og muligheten til å bruke fagkunnskapen fra utdanningen på arbeidsplassen. Unødvendige og detaljerte rapporteringskrav stjeler tid og suger krefter. Arbeiderpartiet krever forandring. Tillitsreform i offentlig sektor vil derfor prioriteres om vi får et nytt stortingsflertall. Ansatte vil oppleve mer involvering og færre og tydeligere mål med færre rapporteringskrav. En ny og bedre arbeidsgiverpolitikk for staten, skal bygge på de sosialdemokratiske verdiene tillit, samarbeid og maktspredning.

Kvalitet i offentlige tjenester må finansieres. Veterinærene i Mattilsynet er blant de som har opplevd store kutt og underfinansiering de siste årene. Veterinærene har blitt færre, og det går nå ut over både folk og dyr. Derfor styrker Arbeiderpartiet både Mattilsynet og dyrevelferden.

Når det blir vanlige folks tur, får vi kort og godt et bedre samfunn på alle måter. All forskning viser at det er landene med stor grad av økonomisk likhet, som også er samfunnene hvor folk har trygghet, best helse og hvor man stoler på hverandre. Disse landene er best å bo i for oss alle. Derfor er det nå så viktig med en bedre kurs for Norge som får forskjellene ned.

Powered by Labrador CMS