Studentprest ved Handelshøyskolen BI — campus Oslo, Anne Anita Lillebø, sier hun tror dagens generasjon er mer åpne, og har mer respekt for religion og tro enn hennes egen generasjon. Foto. Ketil Blom Haugstulen

Studentprest opplever at kristne studenter er åpne om troen sin

Kristne studenter. Mens Laget (NKSS) mener sekularisering fører til flere skap-kristne studenter, opplever ikke studentprest Anne Anita Lillebø at studentene har problemer med å snakke om troen sin.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sekulariseringen gjør at mange studenter er skap-kristne, mener generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), Karl-Johan Kjøde.

Han bekrefter ovenfor Khrono at Laget kjenner til flere studenter som har opplevd tildeles aggressive eller latterliggjørende holdninger rundt sin kristne tro, både fra lærere og medstudenter.

Studentprest på Handelshøyskolen BI — campus Oslo, Anne Anita Lillebø, sier til Khrono at hun ikke har erfaring med at kristne studenter synes det er vanskelig å være åpne om troen sin på studiestedet.

— Mitt inntrykk er at de er veldig åpne, og at de har mye mer respekt for religion og tro enn min egen generasjon, sier Lillebø.

Tidligere i år publiserte Laget (NKSS) en studentundersøkelse hvor tre av fire svarte at de ikke snakket om troen sin med mindre de ble spurt direkte. Lillebø mener undersøkelsen har en underliggende, normativ føring om at troen er noe man må eller bør snakke om. Foto: Ketil Blom Haugstulen.

Normativ undersøkelse

Laget publiserte tidligere i år en undersøkelse hvor de blant annet kartla kristen åpenheten blant sine studentmedlemmer.

Fakta

Lagets studentundersøkelse 2019

Undersøkelse gjennomført av Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget).

Undersøkelsen hadde blant annet som mål å kartlegge hvordan kristne studenter lever ut sin kristne tro, og forstå på hvilken måte studentene snakker om troen i det praktiske studielivet.

Totalt deltok 1100 studenter i undersøkelsen. 910 oppga studiested:

 • 23,4 prosent studerte lærer og pedagogiske fag.
 • 18,6 prosent studerte ingeniør og arkitekt
 • 16,8 prosent studerte helse og sosialfag'
 • 9,9 studerte teologi
 • 7,9 studerte økonomi og administrative fag

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt flere spørsmål knyttet til religiøs åpenhet i studielivet.

 • 93,7 prosent er ikke enige i at troen bør være en privatsak
 • 91,1 prosent tror kristne studenter lever helt eller delvis «inni skapet»
 • 67,2 prosent snakker ikke regelmessig om troen sin med ikke-kristne medstudenter
 • 76,6 prosent tar ikke opp kristen tro med mindre de blir spurt direkte

På spørsmål om årsaker som hindret studentene fra å være åpne, svarte respondentene følgende
(i svært stor grad - i stor grad - i noen grad - i liten grad - i svært liten grad):

 • Unngå å bli mislikt (2,6% - 10,5% - 37,7% - 30,9% - 18,4%)
 • Støte noen med budskapet (0,7% - 8,8% - 35,0% - 34,4% - 21,1%)
 • Assosiert med ekstreme holdninger (2,4% - 11,0% - 31,0% - 25,3% - 28,7% - 1,6%)
 • Vet ikke hva jeg skal si (5,4% - 21,5% - 36,8% - 22,7% - 13,6%)
 • Unngå å bli oppfattet som mindre intelligent (1,2% - 4,3% - 13,8% - 23,7% - 55,4% - 1,6%)
 • Unngå å bli oppfattet som dobbeltmoralsk (1,1% - 4,8% - 15,0% - 37,8% - 41,4%)

Kilde: Lagets studentundersøkelse

I undersøkelsen kom det fram at 93,7 prosent mente troen ikke var en privatsak. Allikevel svarte 76,6 prosent at de ikke snakker om sin kristne tro med mindre de får direkte spørsmål om den, og to av tre snakker ikke regelmessig om troen sin med sine ikke-kristne medstudenter.

Det er idiotisk hvis forelesere latterliggjør troen til studentene. Samtidig, hvis du tror jorden ble skapt på sju dager, og du skal studere på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, bør du regne med motstand.

Anne Anita Lillebø

Lillebø sier at undersøkelsen har en underliggende, normativ føring om at tro er noe man skal eller bør snakke om på studiestedet.

— Det ligger en slags tenkning om at troen er så sterk, eller at den fortoner seg på en sånn måte at man må snakke om den hele tiden. Men det er ikke min erfaring, verken som troende eller som studentprest, at alle har det behovet.

I undersøkelsen rapporterer 91,1 prosent av respondentene at de tror kristne studenter lever med troen «i skapet.»

Laget opplyser at de har kartlagt forholdene blant sine egne medlemmer, som i hovedsak stammer fra lavkirkelige og frikirkelige bevegelser. Lillebø sier dette kun utgjør et segment av de kristne gruppene i Norge.

— Det kan godt hende studenter fra Laget opplever å leve «i skapet», fordi de har vært i et tett miljø der det var vanlig å snakke mye om troen, så kommer de til en plass der man snakker fag, sier hun, og legger til:

— Samtidig er det mange typer kristne, og ingen typer er bedre enn andre, de er bare forskjellige.

Trenger ikke snakke om tro på fest

Under den kristne festivalen UL har Laget holdt seminarer hvor de forbereder kristne studenter på holdninger de kan møte i akademia.

Lillebø tror det er sunt å gjøre kommende studenter bevisste på motstanden de kan oppleve rundt troen sin på studiestedet.

— Det er idiotisk hvis forelesere latterliggjør troen til studentene. Samtidig, hvis du tror jorden ble skapt på sju dager, og du skal studere på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, bør du regne med motstand.

Lillebø sier hun ikke ville brukt ordet «privatsak» på spørsmål om religion og tro.

— Det er som at noen ganger jogger jeg, noen ganger er jeg på fest, og noen ganger er jeg i kirka. Det er ikke sånn at tro ikke har noe med andre å gjøre, men det er ikke noe man må snakke om dersom det ikke er naturlig.

Blant annet tror hun ikke fest er et sted man nødvendigvis trenger å snakke om troen sin, om man ikke ønsker det.

— Mange som er på fest er der bare fordi de vil feste. De vil danse og hygge seg, uten å trenge å snakke om troen sin.

Møter mest nysgjerrighet

Alex Ramstad Døsvik er leder for Norges kristelige studentforbund (Forbundet) . Han sier heller ikke de har erfaringer med aggressive holdninger i akademia.

Leder for Norges Kristelige studentfobund, Alex Ramstad Døsvik. Foto: Forbundet

— Vi møter stort sett nysgjerrighet på hva vi jobber med, både blant kristne og ikke-kristne studenter. Jeg har hatt mest positive opplevelser, selv om noen naturligvis har vært skeptiske. Men jeg oppfatter det som sunn nysgjerrighet.

Han sier at om medlemmene til Forbundet har hatt negative opplevelser rundt trosåpenheten, er det ikke noe som har kommet tilbake til ledelsen.

— Det selvfølgelig kjedelig at Lagets medlemmer oppfatter det slik. Samtidig er undersøkelsen deres en internundesøkelse, så den sier ikke nødvendigvis noe om hvordan det er å være kristen student i seg selv.

Døsvik sier videre at Forbundet ønsker at alle skal kunne være åpne om troen og livssynet sitt, uavhengig av trosretning, klasse eller seksualitet.

— Det er viktig å være på vakt mot negative holdninger til troen sin. Samtidig er det viktigere å være på vakt mot fiendtlige holdninger til minoriteter enn sunn religionsskepsis.

— Vær deg selv, og vær åpen om din tro

Lillebø sier at dersom man er ny student, og man ønsker å være åpen om troen sin, er lurt å ta det rolig i begynnelsen, og se hvordan det går.

Det er viktig å være på vakt mot negative holdninger til troen sin. Samtidig er det viktigere å være på vakt mot fiendtlige holdninger til minoriteter enn sunn religionsskepsis.

Alex Ramstad Døsvik

— Vær dialogisk, og vær nysgjerrig på andre også. Jeg tror det er morsommere enn å skulle påføre andre sin egen tro, sier hun.

Videre sier hun det er bra å finne seg et trygt miljø hvor man har det bra, og hvor man får den støtten man trenger, både sosialt og trosmessig.

Døsvik er enig med dette.

— Hvis man ikke føler man kan vær åpen og snakke masse om troen i sitt studiemiljø, bør man kanskje oppsøke organisasjoner med et kristent miljø man kan være en del av, sier han, og avslutter:

— Så tror jeg bare man bør være seg selv, og si at dette er meg, og dette er min tro.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS