Horisont Europa

Det står om milliarder til forskning i EU-dragkamp

Mens EU-rådet vil kutte, krever EU-parlamentet mer til forskning neste år.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i EU-parlamentet i september. Mens EU-rådet vil kutte i kommisjonens forslag til budsjett for Horisont Europa, vil EU-parlamentet øke budsjettet.
EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i EU-parlamentet i september. Mens EU-rådet vil kutte i kommisjonens forslag til budsjett for Horisont Europa, vil EU-parlamentet øke budsjettet.

Brussel (Khrono): Det er duket for hard dragkamp om EU-budsjettet for neste år. Når EU-parlamentet og medlemslandene skal forhandle om budsjettet de neste ukene, står også milliarder til Horisont Europa på spill. 

I EU-kommisjonens budsjettforslag var det 12,8 milliarder euro til Horisont Europa, en økning på 400 euro fra årets budsjett til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

EU-rådet svarte med et budsjettforslag der det ligger 166 millioner euro, nær to milliarder norske kroner, mindre i potten til Horisont Europa. Det møter motstand fra EU-parlamentet, som ikke bare vil reversere kuttet, men plusse på 140 millioner euro på toppen av forslaget fra EU-kommisjonen. Gapet mellom rådet og EU-parlamentet er med andre ord på over 300 millioner kroner. 

De har nå tre uker på seg til å bli enige.

Kaller kutt «galskap»

Det er ikke den første dragkampen av sitt slag. Dette er en årlig øvelse. 

I fjor la EU-kommisjonen fram et forslag på 12,3 milliarder euro til Horisont Europa for 2023. Rådet ville kutte det med 663 millioner euro, EU-parlamentet ville legge til 311 millioner. Forhandlingene endte med at det ble lagt til 10 millioner.

Men selv om dette er en årlig øvelse, spår Science Business at kampen kan bli enda tøffere i år. De viser til bekymring blant EU-landene for økte kostnader knyttet blant annet til lån tatt opp i forbindelse med pandemien, inflasjon og nødssituasjoner som krigene i Ukraina og Midtøsten. 

EU-landene må belage seg på hard motstand fra EU-parlamentet.

— Enten er kuttene rituelle — det er i så fall skammelig — eller de er bevisste. Da har rådet gått fra vettet, het det fra den tyske EU-parlamentarikeren Christian Ehler da parlamentet diskuterte budsjettet forrige uke. 

Han viser blant annet til at de vil kutte 20 millioner euro i budsjettet til Det europeiske forskningsrådet (ERC), som han peker på har finansiert nobelprisvinnere. Han viser også til andre kutt og kaller det «galskap».

— Vi vil ha tilbake budsjettet vårt, sa Ehler rettet mot medlemslandene.

Press fra sektoren

Rådet står også under press fra sentrale krefter i sektoren, deriblant Science Europa, der blant andre Norges forskningsråds direktør Mari Sundli Tveit sitter i styret. I en uttalelse advarer de mot kutt og støtter opp om EU-parlamentets forslag til økning. 

— Det er nødvendige investeringer for å sikre EUs motstandskraft og konkurranseevne, og for å fortsette med å bygge et robust grunnlag for kunnskapsbasert politikkutforming, heter det i uttalelsen. 

I uttalelsen heter det også at et allerede begrenset budsjett hindrer en økning av suksessraten i rammeprogrammet. Det slås fast at «det nåværende programmet har ikke vært i stand til å finansiere 71 prosent av alle mottatte forslag av høy kvalitet, på grunn av budsjettmangel».

Også i fjor var medlemslandene under press fra sektoren for ikke å kutte til forskning.

— Vi er dypt bekymret over betydelige og uforholdsmessige kutt i 2023-budsjettet til Horisont Europa, het det i et brev det tsjekkiske EU-formannskap fikk i fanget i fjor, som også norske universitet sto bak, enten som del av allianser eller ved at de signerte selv.

Powered by Labrador CMS