Forskningsrådet

Dette er den nye toppledelsen i Forskningsrådet

47 søkte på stillingene som områdedirektører. Nå er det klart hvem som har fått jobbene.

Her er den nye toppledergruppen i Forskningrådet. Øverst fra venstre: Administrerende direktør Mari Sundli Tveit, Eva Irene Falleth, Benedicte Løseth, Jesper Werdelin Simonsen, Anne Kjersti Fahlvik og Tove Karin Stølen. Foto: NMBU, UiB og Forskningsrådet
Publisert Oppdatert

To områdedirektører blir byttet ut, mens to beholder stillingene de var konstituert i. De to nye er rekruttert eksternt, fra NMBU og Universitetet i Bergen.

Som et ledd i en større omorganisering har Forskningsrådet bestemt seg for å gå fra sju til fem områdedirektører. Det er disse som, sammen med administrerende direktør Mari Sundli Tveit, utgjør toppledelsen i Forskningsrådet. Fire av direktørstillingene ble utlyst på nytt i høst, med søknadsfrist 13. november.

Som Khrono har skrevet før, søkte alle fire på sine egne stillinger. Fra før har det vært klart at Tove Karin Stølen er ansatt som områdedirektør for virksomhetsutvikling og drift. Nå er det klart hvem som får de fire andre jobbene.

Områdedirektør — Bærekraftig samfunnsutvikling

Eva Irene Falleth er ansatt som områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling I dag er Christina I.M. Abildgaard konstituert i denne stillingen. Falleth er dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, og er også professor i by- og regionplanlegging.

Forskningsrådet skriver i en pressemelding at hun lang erfaring fra instituttsektoren. Siden 2006 arbeidet ved NMBU som professor, instituttleder og dekan. Hun har også hatt en rekke styreverv.

Områdedirektør — Forskningssystemet og internasjonalisering.

Benedicte Løseth fra Universitetet i Bergen erstatter Kristin Danielsen. Løseth har siden 2019 vært direktør ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Løseth har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og en master i ledelse fra NHH. Hun har tidligere vært seksjonsleder høyere utdanning og forskning i Norsk senter for forskningsdata og seksjonssjef i Bergen kommune.

I pressemeldingen skriver Forskningsrådet at Løseth har bred ledererfaring fra flere sektorer og god kunnskap om forsknings-, innovasjons- og høyere utdanningssystemet, og har i ulike roller jobbet i skjæringspunktet mellom politikk, forvaltning og forskning.

Områdedirektør — Investering, rådgivning og dialog.

Jesper Werdelin Simonsen søkte på sin egen jobb og fikk den. Simonsen er norsk landbruksøkonom og har tidligere vært statssekretær for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskningsdirektør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nå del av NIBIO) og forsker ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU).

Han begynte i Forskningsrådet i 2000, hvor han tidligere også har vært ansvarlig for helseforskning, global utvikling og samfunnsvitenskapelig miljøforskning.

Områdedirektør — Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor

Anne Kjersti Fahlvik har vært konstituert i denne stillingen fram til nå. Hun søkte på alle de fire stillingene som områdedirektør, men fikk sin egen jobb. Hun har jobbet i Forskningsrådet siden 2006.

I pressemeldingen skriver Forskningsrådet at hun har bred erfaring fra forsknings- og innovasjonssystemet gjennom egen forskning i Norge og Sverige, forsker- og lederroller i farmasøytisk industri i Norge og USA og i tillegg til erfaring fra en investorfinansiert startup innenfor medtech. Hun har doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragsholder, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utenlandske innovasjons- og næringsarenaer, skriver Forskningsrådet.

Områdedirektør — Virksomhetsutvikling og drift

Fra før av var det kjent at Tove Karin Stølen er ansatt i denne stillingen. Hun har jobbet i Forskningsrådet siden 2013, og har ansvaret for å medvirke til en helhetlig samordning, styring og utvikling av Forskningsrådet som organisasjon.

Tidligere har hun blant annet vært direktør for Landbruksdirektoratet, underdirektør for Sosial- og helsedepartementet og avdelingsdirektør for Nasjonalbiblioteket, hvor hun også var i toppledergruppen.

Nye perspektiver

Forskningsrådets toppledergruppe består av fem områdedirektører, som sammen utgjør den nærmeste ledergruppen til administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

— Jeg er svært glad for at den nye toppledergruppen nå er på plass. Samfunnsoppdraget vårt har aldri vært så viktig som nå, og med dette laget er vi svært godt rigget for å møte de store utfordringene som ligger foran oss, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.

— Vi har nå fått inn to nye ledere i Benedicte Løseth og Eva Irene Falleth, som kommer til å gi oss nye perspektiver og sette sitt preg på organisasjonen. Til sammen er dette et veldig sterkt og godt lag som jeg ser frem til å videreutvikle organisasjonen sammen med.

At antall områdedirektører har blitt redusert og stillingene utlyst på nytt er et ledd i en større omorganisering av Forskningsrådet. Toppledergruppen er redusert fra sju til fem områdedirektører. I tillegg er også antall avdelinger redusert. Avdelingsdirektører ble rekruttert tidligere i høst.

Nylig ble det også bestemt at det midlertidige styret, som statsråd Ola Borten Moe satte inn i mai for å rydde opp i økonomien, blir forlenget til sommeren. Styret har imidlertid fått ny nestleder. Statsdirektør Birger Vikøren i Norges Bank erstatter Robert Rastad, som er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS