Premieres for undervisning

Dette er VIDs første meritterte undervisere

To professorer og en førsteamanuensis er VID vitenskapelige høyskoles første meritterte undervisere. — En milepæl, sier rektor.

Professor og dekan Tomas Sundnes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas er alle tildelt status som merittert underviser.
Professor og dekan Tomas Sundnes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas er alle tildelt status som merittert underviser.
Publisert

VID vitenskapelige høyskole har utnevnt tre meritterte undervisere for første gang.

Professor og dekan Tomas Sundnes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas er alle tildelt status som merittert underviser.

De tilhører alle Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag.

Rektor Bård Mæland sier dette er en viktig milepæl for høyskolen.

– Gratulerer! VID skal være sterke på utdanning, og vi trenger medarbeidere som går foran oss andre for å løfte hele høgskolen innenfor utdanningsfaglig kompetanse, sier Mæland i en sak på høyskolens nettsider. Han legger til:

— Jeg håper at dette kan inspirere mange til å sikte seg inn mot en søknad om å bli merittert underviser ved neste korsvei. Det fortjener våre studenter.

Rektor ved VID vitenskaplige høgskole, Bård Mæland, sier det er en viktig milepæl for høyskolen at de nå har fått sine første meritterte undervisere.
Rektor ved VID vitenskaplige høgskole, Bård Mæland, sier det er en viktig milepæl for høyskolen at de nå har fått sine første meritterte undervisere.

Får lønnstillegg

Som ved andre universiteter og høgskoler gis meritteringen til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen.

De tre ferske utnevnte meritterte underviserne får et lønnstillegg tilsvarende to lønnstrinn. I tillegg tildeles de et engangsbeløp på 40.000 kroner som skal brukes til videre pedagogisk utvikling, opplyser høyskolen.

Fristen for å søke gikk ut 1. november i fjor, og siden har søknadene blitt vurdert av en komité bestående av tre medlemmer som er oppnevnt av utdanningsutvalget.

Komiteen bestod av førsteamanuensis og leder Kari Røykenes, førsteamaneunsis Monika Kvernes og forsker Øystein Lund Johannessen.

— De tre som utnevnes har gjennom sitt pedagogiske arbeid hatt stort fokus på studenters læring. De er kreative og åpne for å bruke alternative og studentaktive læringsmetoder samtidig som de kritisk reflekterer over eget pedagogiske arbeid, sier Kari Røykenes i saken på høyskolens nettsider.

Komiteens vurdering av de utnevnte

Dette skriver komiteen i sine vurderinger av de tre meritterte underviserne:

«Søknaden viser god balanse mellom praktiske eksempler og teoretiske refleksjoner. Drønens synes å ha en særlig styrke i måten han har initiert utviklingsprosesser og ledet utdanningsvirksomhet, både formelt og uformelt.»

— Før det første er det en skikkelig fjær i hatten å bli anerkjent som merittert underviser. For det andre har det vært skikkelig gøy – og sjelegranskende – å skrive søknaden. Å gå grundig inn i min egen tenkning og praksis har vært veldig lærerikt samtidig som det har gitt meg mange nye ideer for pedagogisk utvikling fremover, sier Drønen i høyskolens sak. Han legger til:

— Det er også interessant å se i hvor stor grad min egen utvikling har skjedd i dialog med gode kolleger. Jeg vil anbefale alle som lurer på om dette er noe for dem å sette i gang. Det er gøy, strevsomt og tar en del tid, men det er verdt det.

«Søker viser et engasjement rettet mot studentene og deres læring. Her fremstår hun som kreativ, uredd og nytenkende. I profileringsdokumentet beskriver søker hvordan hun praktisk arbeider med å utvikle egen undervisning og komiteen fikk et godt innblikk i hvordan søker arbeider som pedagog.»

— Med å bli merittert underviser vil jeg nå få rom til å reflektere enda mer over vår undervisningspraksis, dele erfaringer og ha fokus på utvikling av våre studieprogrammer. Det er på mange måter et løft for og fokus på god undervisningspraksis og kvalitet, sier Ellen Vea Rosnes.

«I sitt pedagogiske arbeid har hun bevisst og systematisk arbeidet for å utvikle seg som underviser, veileder og kollegaveileder ved å prøve ut nye arbeidsmåter, dokumentere egne erfaringer, be om tilbakemeldinger og benytte dette som grunnlag for kritisk refleksjon over egen pedagogiske praksis.»

— Å få status som merittert underviser er en anerkjennelse av mitt pedagogiske arbeid som jeg er takknemlig og ydmyk i forhold til. Det har vært en spennende pedagogisk reise, med stadige refleksjoner og tilbakemelding fra studenter og kolleger, som har gjort dette mulig. Jeg ser fram til videre arbeid og videreutvikling av veilednings- og undervisningsformer, sier Beate Jelstad Løvaas.

Powered by Labrador CMS