Universitetsnavn

Dette sier rektor om det kommende universitetsnavnet til Høgskolen i Innlandet

Peer Jacob Svenkerud har registrert at Høgskulen på Vestlandet har gått «all in» når det gjelder universitetsnavn. Men hva er status i Innlandet?

Høgskolen i Innlandet, her fotografert under studiestarten i 2020, har planer om en gang å bli universitet. Men noe universitetsnavn har de foreløpig ikke diskutert, ifølge rektor Peer Jacob Svenkerud.
Publisert

Der Høgskulen på Vestlandet (HVL) har vært gjennom en grundig og møysommelig prosess rundt det kommende universitetetsnavnet, har det vært heller stille fra Høgskolen i Innlandet (HINN).

HINN og HVL jobber begge hardt med sine respektive universitetssøknader, som etter planene skal sendes henholdsvis til høsten og i løpet av 2023.

Merkevarebygging

Onsdag denne uken vedtok Høgskulen på Vestlandet at navnet på det kommende universitetet skal være Universitetet på Vestlandet.

Vedtaket ble gjort etter en lang prosess, som startet tidlig i fjor høst, og argumenter for prosessen som rektor Gunnar Yttri har løftet frem underveis har blant annet vært at et universitetsnavn vil kunne skape engasjement.

— For å bygge en sterk merkevare rundt det nye universitetet, er det en fordel å komme frem til det nye navnet tidlig. Det er viktig at navnet på det nye universitetet er godt forankret internt i organisasjonen og omgivelsene våre, uttalte Yttri på et HVL-styremøte i fjor høst.

— Navnet får komme etterpå

Så, hva er status ved Høgskolen i Innlandet? Forrige uke kom nyheten om at Innlandets universsøknad ville bli utsatt fra før sommeren til høsten. Tross utsettelsen, ligger HINN foran HVL i løypen hva gjelder søknadsprosess.

— Har dere snakket om universitetsnavn, Peer Jacob Svenkerud?

— Nei, vi har ingen prosess gående når det gjelder universitetsnavn, svarer Innlandet-rektoren bestemt.

Han forteller videre at ved Innlandet har de valgt å legge fullt fokus på selve akkrediteringen og universitetssøknaden.

— Navnet får vi diskutere hvis universitetssøknaden blir godkjent. Det vet vi jo strengt talt ikke svaret på ennå. Altså, vi har god tro på at søknaden vår vil være god nok til å få universitetsakkreditering, men vi kan ikke forskuttere det. Navnet får eventuelt komme etterpå.

— Vi tar det i denne rekkefølgen, fastslår Svenkerud.

— Styret bestemmer

På spørsmål om hva han tenker om rektorkollega Gunnar Yttris merkevareargument, humrer Svenkerud lett:

— Ja, det er vel i tråd med god merkevarestrategi, det!

— Er det uaktuelt for Innlandet å starte en navneprosess før akkrediteringen eventuelt er i boks?

— Vi har ingen planer om å starte en slik prosess nå.

— Hva hvis noen i styret foreslår at det bør settes i gang en prosess?

— Da vil jeg si det samme til dem som jeg gjør til deg. At jeg mener vi må ta ting i den rekkefølgen jeg har skissert, svarer Svenkerud, før han legger til:

— Men det er klart; det er styret som bestemmer.

Han vil ikke si så mye om hva han tenker om at HVL allerede har vært gjennom en grundig navneprosess og bestemt universitetsnavnet idet det trolig er minst ett år igjen før universitetssøknaden sendes.

— HVL er som oss inne i en spennende prosess, og vi ønsker dem virkelig lykke til. Slik jeg ser det fra utsiden, så har jeg veldig stor tro på at de kommer til å lykkes, sier Svenkerud.

Powered by Labrador CMS