samarbeid

De to høgskolene utveksler erfaringer: — Dette er positivt for oss begge

Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet har mye til felles. Nå vil de utveksle erfaringer på veien mot å bli Norges neste to universiteter.

HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud og HVL-rektor Gunnar Yttri ønsker at institusjonene skal komme tettere.
Publisert Oppdatert

Forrige uke møttes ledergruppene ved henholdsvis Høgskolen i Innlandet (HINN) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) på Teams.

På agendaen stod samarbeid.

— Dette første møtet handlet egentlig mest om å bli kjent med hverandre, forteller rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, til Khrono.

I samme situasjon

For en tid tilbake siden tok HVL og rektor Gunnar Yttri initiativ til at de to høgskolene burde snakke sammen.

HINN og HVL er på mange måter i samme situasjon, da de begge har et sterkt ønske og mål om å bli universitet.

Førstnevnte har vært i den prosessen et par år lenger enn sistnevnte, og ligger et godt stykke foran blant annet når det gjelder krav til doktorgrader.

HVL er også godt i gang med arbeidet, og mye tyder på at det ikke vil skille mer enn et snaut år på tidspunktet de to respektive søknadene blir sendt.

— Vi er i rute i forhold til den prosessen vi har lagt for oss selv, som er å kome i posisjon til å søke om universitetsstatus på slutten av året eller starten av 2023, skrev prorektor for forskning ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten, i Khrono forrige uke.

Det hører også med til historien at begge de to institusjonene fusjonerte samtidig, nærmere bestemt 1. januar 2017.

— Selv om vi på mange måter er konkurrenter og kjemper om de samme studentene, så har vi ingen betenkeligheter med å utveksle erfaringer overfor hverandre. Det er bare positivt for oss begge, understreker Svenkerud.

Jobber med søknadene

HINN-rektoren forteller at det i løpet av møtet forrige uke ble enda tydeligere at de to institusjonene har svært mye til felles.

— Vi har en god del overlappende aktivitet, og er bygget opp på samme måte. Som desentrale høgskoler møter vi på mange av de samme utfordringene på en rekke områder, sier Svenkerud.

Som Khrono tidligere har omtalt, er det ikke utenkelig at HINN leverer sin universitetssøknad i løpet av første halvdel av inneværende år.

Høgskulen på Vestlandet har som nevnt som mål å gjøre det samme mot slutten av året eller i starten av 2023.

Skal holde kontakten

Universitetsambisjonene stod selvsagt på agendaen da Svenkerud og Gunnar Yttri samlet ledergruppene sine digitalt forrige uke.

— Vi har begge som mål å bli gode universiteter i våre respektive regioner. Å utveksle erfaringer rundt dette arbeidet, er nyttig for både oss og HVL, sier Svenkerud.

— Hvordan vil dere samarbeide rent konkret foruten å utveksle erfaringer?

— Vi håper å se at fagmiljøer og forskergrupper etter hvert kan opprette kontakt, både på fakultetsnivå og instituttnivå, svarer Svenkerud, som legger til at det foreløpig ikke er satt noe dato for når det neste møtet skal være.

— Vi har bestemt oss for å holde kontakten fremover, og så vil eventuelt fakultetene følge opp dette i første omgang, informerer Svenkerud.

Det har ikke lykkes Khorno å få en kommentar fra Gunnar Yttri i forbindelse med denne saken.

Powered by Labrador CMS