universitetsdrømmer

Innlandet ligger langt bedre an enn Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet ligger langt bak kravene til doktorgrader for å bli universitetet. Høgskolen i Innlandet er derimot i rute.

Bildet er fra studiestart ved Høgskolen i Innlandet, høsten 2021. Nå nærmer deg seg innsending av ny universitetssøknad.
Publisert Oppdatert

I 2021 ble det avlagt 21 doktorgrader ved doktorgradsprogrammer ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Dette er fire færre enn året før, men høgskolen føler seg likevel godt i rute for å kunne levere søknad om å bli universitet i løpet av våren 2022.

Lengre vest sliter Høgskolen på Vestlandet (HVL) mer med sine doktorgradstall. I 2020 disputerte seks personer ved HVL på egne programmer. I 2021 hadde de ti disputeringer.

Svenkerud er fornøyd

Kravene til å bli universitet innebærer at institusjonen skal ha stabil forskerutdanning og dokumentere at den i gjennomsnitt har uteksaminert minst fem doktorander på minst to av doktorgradsstudiene eller tilsvarende stipendiatprogram per år over en treårsperiode. I tillegg skal hvert enkelt doktorgradsstudium skal over en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater.

— Vi er veldig godt fornøyd, sier rektor Peer Jacob Svenkerud, ved Høgskolen i Innlandet til høgskolens nettsider om deres tall.

Deres søknad kan komme i starten av 2022, mens HVL har sett for seg slutten av 2022 eller 2023. Selv om de ser de ikke innfrir kravet til disputaser nå så er de ikke bekymret for fremdriften.

— Per i dag er vi ikke klar til å sende en søknad, men likevel ser prognosene lovende ut, sier Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning ved HVL, om tallene deres.

Mange på fire ulike programmer

Av nyhetsmeldingen på Høgskolen i Innlandet sine nettsider går det fram at det har vært avholdt disputaser ved alle de fire ph.d.-programmene høgskolen har, og på flere av studiestedene.

I desember ble også for første gang gjennomført en disputas innen fagområdet bioteknologi.

Disputasene fordeler seg slik:

I tillegg har seks stipendiater og ansatte ved Høgskolen i Innlandet disputert ved andre institusjoner i året som har gått.

HVL: — Aldri vært mer krevende å bli universitet

I 2019 begynte HVL å sikte seg inn mot akkreditering som universitet. Siden har de etablert flere ph.d-programmer for å utvikle studietilbudet og dekke deres fagområder. Det siste programmet ble startet opp i 2020 med første disputering i 2022.

— Det krever godt og systematisk arbeid å etablere fire doktorgradsprogram. For oss har det vært viktig å jobbe ut kvalitativt svært gode ph.d-programmer. Fagmiljøene har jobbet godt med dette, sier Fonnes Flaten.

Disputasene i 2021 fordelte seg slik:

Med til sammen ti avlagte doktorgrader i 2021 ligger de fortsatt et stykke bak kravet som må til for å bli et universitet. Men prognosene gjør at de ikke er bekymret for å klare det de neste årene. I 2022 er det ventet at de vil ha ti disputaser i studier av danning og didaktiske praksiser. Det samme antallet er ventet på datateknologi. Da har de disputas-kravet i orden, men må altså få det samme over tid.

— Prognosene ser veldig fine ut. De to eldste ph.d-programmene våre har stabil gjennomstrømming, og vi opplever samlet sett å være i god framdrift med tanke på å realisere universitetsambisjonen vår. Vi må ikke glemme at vi også hadde 25 disputaser på andre institusjoner i 2020. Arbeidet med doktorgrader er altså ikke nytt for oss, men vi må sluse stipendiatene inn på egne program nå, forklarer hun.

Prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten er prosjektansvarlig for HVLs universitetsprosjekt. Et av de viktigste kravene de må oppnå er knyttet til antall doktorgradsavhandlinger.

Da Høgskolen i Innlandet sendte sin søknad sist hadde de i en overgangsfase lov å telle med disputaser på andre institusjoner. Det har ingen av de lov til denne gang.

— Det har aldri vært mer krevende å bli et universitet i Norge. Vi har helt andre vilkår enn de som har fått godkjennelse tidligere. Men det igjen betyr jo at når vi blir et universitet, så vil det være et godt og stabilt universitet, slår prorektoren fast.

I forbindelse med universitetsarbeidet har HVL tidligere sagt at de etter planen ser for seg å sende søknad i slutten av 2022 eller starten av 2023.

— Vi kommer til å sende når vi er klare for det. Doktorgrader er bare en del av det og vi vil gjøre en helhetlig vurdering før vi sender søknaden. Det kan muligens bli opp mot julen 2022 eller våren 2023, sier Fonnes Flaten.

HVL-styret fikk en orientering om arbeidet i styremøte i oktober. I sakspapirene fra møtet konkluderer rektor med følgende vurdering:

«Parameterne viser tilfredsstillende utvikling og det ser ut til at de kvantitative kravene kan være innfridd sent i 2022.»

Innlandet sender ny søknad i 2022

Dette er det andre året på rad det er over 20 disputaser ved HINN. I 2020 ble det avholdt 25.

I 2019 fikk Høgskolen i Innlandet avslag på sin søknad om å bli universitet.

Ifølge nyhetsmeldingen har høgskolen enda flere kandidater på gang i 2022, og rektor sier en ny universitetssøknad vil bli sendt Nokut i 2022, trolig i løpet av første halvår.

— Vi har nå en jevn produksjon på vel etablerte doktorgradsprogrammer. Vi ønsker oss flere stipendiatstillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet for å kunne utdanne enda flere. Slik som det er nå henter vi inn mye av midlene fra eksternt finansierte forskningsprosjekter, sier Svenkerud, ifølge inn.no.

Powered by Labrador CMS