Arendalsuka 2022

Dette skjer i Arendal torsdag

Desentralisering, levekårsundersøkelsen og akademisk ytringsfrihet.

Arendal 20220817. Utsikt over Pollen under Arendalsuka 2022.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Arendal 20220817. Utsikt over Pollen under Arendalsuka 2022.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Khrono er til stede under hele Arendalsuka, og vi dekker et utdrag av arrangementene. Dette er de noen av de mest interessante sesjonene for akademia torsdag:

08.30: Hva vil vi med norsk forskningspolitikk?

Norsk forskning står i dramatiske tider med store budsjettkutt, usikkerhet og omveltning. Hva vil vi med forskningspolitikken og hvilken retning skal norsk forskning ta fremover?

Akademiet for yngre forskere, Senter for grunnforskning (CAS), og UiA inviterer til frokostdebatt hvor vi utfordrer regjeringspartiene på hvilken retning norsk forskningspolitikk skal ta fremover.

Medvirkende

 • Oddmund Løkensgard Hoel, Statssekretær for forskning- og høyre utdanning, KD / Sp
 • Lise Selnes, Stortingsrepresentant, Ap
 • Jonas Stein, Leder, Akademiet for yngre forskere
 • Sunniva Whitaker, Rektor / Styreleder, UiA / UHR
 • Rolf Reed, Styreleder, Senter for grunnforskning (CAS)
 • Aksel Kjær Vidnes, Møteleder, Redaktør i Forskning.no

Debatten strømmes her fra kl 8.30.

8.30: Kan vi ikke kjøpe forskningen vi trenger fra utlandet? Abelia og Forskningsinstituttenes fellesarena arrangerer.

Disse deltar:

 • Alexandra Beck Gjørv, Konsernsjef, Sintef
 • Solveig Langsrud, Seniorforsker, NOFIMA
 • Lene Lad Johansen, Senior forretningsutvikler, Sintef
 • John Rune Nielsen, Forskningsalliansen NORIN
 • Kristin Wallevik, Konsernsjef, NORCE
 • May Britt Hernes, Seksjonssjef areal og miljø, Bergen kommune
 • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Kari-Anne Jønnes, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant, AP

13.00: Et hus på hvert nes eller Google University?

Strømmes i vinduet under.

Hvordan vil norsk høyere utdanning se ut i 2040? Vi får et foredrag fra NIFU om fremtidens høyere utdanning i Norge, samt et foredrag fra KPMG om disruptive teknologier i høyere utdanning. Foredragene danner grunnlaget for debatt: representanter for sektoren, relevante politiske representanter og studentledere deler sine perspektiver. Sentrale spørsmål blir sentralisering versus desentralisering og hvordan ny teknologi endrer den norske studiehverdagen. Programposten arrangeres i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet.

Debatten ledes av Nina Kristiansen

Medvirkende

 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær kunnskapsdepartementet, SP
 • Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant, H
 • Sunniva Whitaker, styreleder Universitets - og høgskolerådet og rektor UiA
 • Nicoline Frølich, forsker Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og senterleder LINK
 • Vibeke Munthe-Kaas, direktør for kunnskapsutvikling i KPMG
 • Maika Marie Godal Dam, leder av norsk studentorganisasjon

13.00: Er norsk sikkerhetspolitikk og forskningspolitikk på kollisjonskurs?

Kina har vokst til å bli verdens største forskningsnasjon og er nå Norges fjerde største samarbeidspartner i forskningen. Samarbeidet med Russland har vært økende inntil nylig. Bør vi slutte å samarbeide internasjonalt med land vi ikke er alliert med? Hva er eventuelt konsekvensene? NIFU inviterer til debatt torsdag 18. august klokken 13.00-14.00, lokalet er Flavours of India.

Møt blant andre forsker ved NIFU Gunnar Sivertsen, forskningsleder ved NIFU Espen Solberg, professor og prorektor ved UiO Mette Halskov Hansen, og seniorforsker ved NUPI Hans Jørgen Gåsemyr.

14.00: Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden

Kompetansegapet er ett av de største veksthindrene for at Norge skal lykkes i omstillingen fra en ressursbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert næringsstruktur. Skal vi lykkes med omstillingen av næringslivet, sikre nye grønne jobber i hele landet og øke eksportandelen fra fastlandsøkonomien med 50% er vi avhengig av å tette kompetansegapet. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer strever alle med å finne nok og rett kompetanse til å løse sine samfunnsoppdrag. Samtidig blir det færre unge og mange unge faller utenfor arbeidslivet. Under dette arrangementet vil Abelia belyse hvordan kompetanseøkosystemet kan bidra til å koble disse problemstillingene sammen og sikre videre norsk velferd og konkurransekraft.

Medvirkende

 • Victor Norman, Professor emeritus, NHH
 • Silje Aspholm Hole, Direktør for strategi og kommunikasjon, IFE
 • Christian Pedersen, Administrerende direktør, TietoEvry
 • Jens Baarland, Prorektor, Høyskolen Kristiania
 • Olga Espegren, Leder, Agder utviklingssenter
 • Annita Fjuk, Leder livslang læring, Digital Norway
 • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant, MDG
 • Kari-Anne Jønnes, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Lise Selnes, Stortingsrepresentant, AP

14.00: Har utdanningene blitt bedre etter fusjonene i høyere utdanning?

Mange universiteter og høgskoler i Norge har i de senere årene vært gjennom omfattende fusjonsprosesser. Hvilke resultater har dette hatt for studentenes vurdering av egen utdanning? Her presenterer vi funn fra nye analyser basert på data fra Kandidatundersøkelsen som NIFU gjennomfører.

Medvirkende

 • Vegard Wiborg, forsker, NIFU
 • Mari Elken, forskningsleder, NIFU
 • Simen Oftedahl, nestleder, NSO
 • Marit Reitan, prorektor, NTNU

14.30: Lenge siden sist: Hvordan har studentene det nå? Studentenes levekårsundersøkelse

Mye kan ha endret seg siden forrige gang Levekårsundersøkelsen for studenter ble gjennomført for over ti år siden. Nå får vi oppdaterte tall og ny kunnskap om hverdagen til studenter i alle aldre og livssituasjoner, og for første gang er også fagskolestudenter med.

Resultatene fra undersøkelsen er nå offentliggjort.

Les rapporten fra Statistisk sentralbyrå

Levekårsundersøkelsen har en bred tematikk og er finansiert over statsbudsjettet. Studenter landet rundt har fått spørsmål om boligsituasjon, studieforhold, helse, arbeid og økonomi.

Medvirkende

 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Maj-Lisa Lervåg, Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Maika Marie Godal Dam, leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Henning Skau, leder, Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)
 • Sunniva Whittaker, leder, Universitets- og høgskolerådet (UHR)
 • Tord Hauge, leder, Nasjonalt fagskoleråd
 • Kari-Jussie Lønning, leder, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
 • Morten Anstorp Rosenkvist, direktør, Lånekassen

15.30: Stiftelsers rolle i finansiering av forskning

Tema er:

 • Hvilken rolle kan stiftelser ta? Hvordan kan stiftelser bidra mer og bedre i STI-partnerskap?
 • Hva har fjerning av gaveforsterkningsordningen for forskning medført?
 • Hvordan kan ny stiftelseslov best legge til rette for offentlig-privat finansieringssamarbeid?

Medvirkende

 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Styreleder, Stiftelsesforeningen
 • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd
 • Hans Christian Lillehagen, Generalsekretær, Stiftelsen Dam
 • Sveinung Hole, Daglig leder, Trond Mohn stiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
 • Siw Heggedal Longvastøl, Avdelingsdirektør, Stiftelsestilsynet
 • Are Oust, Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen
 • Nina Sandberg, Generalsekretær, Universitets- og høyskolerådet
 • Sunniva Whittaker, Rektor, Universitetet i Agder
 • Margareth Hagen, Rektor, Universitetet i Bergen
 • Aksel Mjøs, Leder Institutt for finans, Norges Handelshøyskole
 • Kristin Wallevik, Konsernsjef, NORCE

Arrangementet strømmes fra UiA-teltet

16.00: Akademisk ytringsfrihet under press. Hvem styrer forskningen?

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norge arktiske universitet og NTNU inviterer til debattmøte om den akademiske friheten og den akademiske ytringsfrihetens vilkår i Norge.

I debattmøtet er man særlig opptatt av hvordan politikk og penger kan legge begrensinger på den akademiske friheten og den akademiske ytringsfriheten nasjonalt. Og spør:

 • Er politiske føringer og øremerking av midler i ferd med å innskrenke vilkårene for akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet i Norge?
 • Blir politisk uønsket kunnskapsutvikling indirekte sensurert gjennom finansieringsprioriteringer og myndighetsbeslutninger.

Debattledere er Tor Grande, Prorektor for forskning, NTNU og Åse Gornitzka, Prorektor for forskning, Universitetet i Oslo

Medvirkende

 • Kari-Anne Jønnes, Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen
 • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges forskningsråd
 • Margareth Hagen, Rektor, Universitetet i Bergen
 • Kjersti Lohne, Nestleder for Akademiet for yngre forskere, Universitetet i Oslo
 • Elise Waagen, Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskingskomiteen

Debatten strømmes her

17.30: Studentfrivilligheten - er det øl og ballspill, eller samfunnsbygging og dannelse?

Hvordan bygger frivilligheten opp rundt studentopplevelsen ved universitetene og høgskolene? Vi får introduksjoner fra sentrale premissleverandører i sektoren som deler eksempler, historier og informasjon om hva som skjer i sektoren på disse områdene. Vi vil få frem bredden i hva frivillighet handler om, og hvorfor det er relevant for vår sektor. Hva trenger frivilligheten for å kunne rekruttere flere, og for å lykkes? Hvorfor er det viktig å engasjere seg i noe på siden av utdanningen som student?

Medvirkende

 • Sunniva Whittaker, Styreleder, UHR
 • Maika Godal Dam, Leder, NSO
 • Kari-Jussie Lønning, Ansvarlig for SHOT-undersøkelsen, Påtroppende administrerende direktør ved Modum bad
 • Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Leder, Studentorganisasjonene i Agder
 • Elisabeth Faret, Direktør, Samskipnaden i Stavanger
 • Abid Raja, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Elise Waagen, Stortingsrepresentant, Ap

Strømmes fra UiA-teltet

Powered by Labrador CMS