akademiaavtalen

Dette svarer statsråden om avtalen med Equinor

MDGs Rasmus Hansson stilte spørsmål til statsråd Ola Borten Moe om akademiaavtalen. Nå har han fått svar.

— Jeg legger til grunn at institusjonene forvalter sitt samfunnsoppdrag på en måte vi som samfunn kan ha tillit til, skriver statsråd Ola Borten Moe i sitt svar om akademiaavtalen med Equinor.
Publisert

«Mener statsråden at det er forenlig med samfunnsoppdraget, slik det er definert i universitets- og høyskoleloven, at statsfinansierte universiteter og høyskoler blir pålagt gjennom å levere fordelaktig omtale for Equinor? »

Det spørsmålet stilte stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) til Forsknings- og høyere utdannings minister Ola Borten Moe. Bakgrunnen var etter flere saker i Khrono om en formulering i Akademiaavtalen som påla universiteter og høyskoler om å omtale avtalen i positive ordlag.

Nå svarer statsråden.

— Kan ikke gis pålegg eller instrukser

«Universitetets- og høyskoleloven slår klart fast at universiteter og høyskoler har faglig frihet og ansvar», innleder Borten Moe med i sitt skriftlige svar.

Han understreker videre at universiteter og høyskole ikke kan gis instrukser på denne måten.

«Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklings¬arbeidet», svarer han, og føyer til:

«Jeg legger til grunn at institusjonene forvalter sitt samfunnsoppdrag på en måte vi som samfunn kan ha tillit til.»

— Uproblematisk å endre

Det var Sustainability Lab ved Universitetet i Oslo som først gjorde Universitetet i Oslo ved rektor Svein Stølen oppmerksom på formuleringen i avtalen.

«Der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media skal institusjonen arbeide aktivt for å gi positiv (vår utheving, red. anm) omtale av arbeidet. Equinor skal varsles tidlig om relevante pressekonferanser og potensielle mediesaker i tilknytning til dette.» (Fra UiB sin avtale)

Stølen har sagt at de skal få fikset dette. Det samme har Universitetet i Bergen. Equinor på sin side er også klar på at det ikke er noe problem å endre på avtalene.

— Det er uproblematisk for oss å fjerne formuleringen fra nåværende avtaler eller ved signering av mulige framtidige akademiaavtaler, sa Eskil Eriksen, Equinors pressetalsperson for norsk sokkel, til Khrono 3. mai.

Borten Moe har fått med seg at det ikke skal være noe problem.

«Jeg har merket meg at de institusjonene det gjelder har litt ulike vurderinger av de aktuelle formuleringene i avtalene, og at Equinor har uttalt at det er uproblematisk å fjerne formuleringene fra nåværende eller fremtidige avtaler. UiB har opplyst at de er i kontakt med Equinor for å gjøre endringer i sin avtale» svarer statsråden til MDG-representanten.

Powered by Labrador CMS