equinor

Fire universiteter og en høgskole garanterer Equinor positiv omtale

NTNU fikk kravet om postiv omtale strøket fra avtalen med Equinor, mens Norges Handelshøyskole ser kravet som uproblematisk.

Equinor, tidligere kjent som Statoil, har i mange år hatt en avtale med flere norske universiteter og høgskoler. I den avtalen kommer det frem at de må sørge for positiv omtale av arbeidet.
Publisert Oppdatert

Daværende Statoil og nå Equinor har i mange år gjennom det som er kalt Akademiaavtalen hatt samarbeid med flere norske universiteter og høgskoler. I 2019 ble de undertegnet avtaler med fem universiteter og en vitenskapelig høgskole til en verdi av 315 millioner kroner og med en varighet på fem år.

De involverte universitetene er NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges handelshøgskole (NHH).

NTNU har den største avtalen som innebærer 100 millioner kroner. For Universitetet i Oslo har avtalen en verdi på 50 millioner over fem år.

Avtalen med først Statoil, deretter Equinor, har vært omstridt og nå har debatten blusset opp igjen.

«Arbeide aktivt for positiv omtale»

I avtalene til fem av de seks involverte institusjonene står det noe likelydende som UiB sin avtale har:

«Der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media skal institusjonen arbeide aktivt for å gi positiv (vår utheving, red. anm) omtale av arbeidet. Equinor skal varsles tidlig om relevante pressekonferanser og potensielle mediesaker i tilknytning til dette.» (Fra UiB sin avtale)

Denne delen av Akademiaavtalen fikk oppmerksomhet på Twitter sist helg. Det var Sustainability Lab ved Universitetet i Oslo som skrev:

«Equinor's funding contracts with Norwegian universities demand that when in contact with the media about the cooperation, the universities must speak positively about it.»

Og rektor ved UiO, Svein Stølen, responderte:

«Tusen takk for tweet. Jeg sjekket vår avtale og vi har en liknende setning. Min feil helt og holdent - og jeg vil ta kontakt for å reforhandle/fjerne den setningen - som ikke er akseptabel - umiddelbart. MIN feil - det er viktig!»

Stølen: Skal lett la seg endre

Svein Stølen er for tiden på en stor delegasjonsreise i Sverige med både regjering og slottet involvert.

— Jeg får ikke gjort noe med dette umiddelbart, men jeg er sikker på at dette lett lar seg ordne og endre, sier Stølen til Khrono.

Han trekker fram at Equinor på sin side er opptatt av åpenhet.

— Det ser ut til at alle institusjonene har samme formulering vil du søke samarbeid for å få endret?

— Vi må nok bruke noen dager på dette, men dette får vi løst opp i, mener Stølen.

Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen og hun hang seg på twitter-tråden med følgende formulering:

«Bra at du tar tak, @sveinstlen. Dette er jo selvsagt helt uakseptabelt, og da er det like greit å bare si det, ordne opp, og gå videre.»

NHH: — Ikke problematisk

Også Norges Handelshøyskole (NHH) har formuleringen i sin avtale. Den vitenskapelige høgskolen har ikke tenkt at dette er problematisk, sier rektor Øystein Thøgersen til Khrono.

— Vi har lagt til grunn at denne setningen ikke sier at vi skal omtale selskapet på en positiv måte, men vårt eget forskningsarbeid. Og det er bra med formidling, sier Thøgersen.

— Hva med setningen om at Equinor skal varsles om pressekonferanser og mediesaker?

— Jeg har ikke tenkt at den er problematisk, men jeg skjønner at den kan leses negativt. Det at det nå blir stilt spørsmål kan være en grunn til å ta dette opp til dialog ved neste kontraktsinngåelse, sier Thøgersen.

Equinor: — Uproblematisk å fjerne

Eskil Eriksen er Equinors pressetalsperson for norsk sokkel. Han svarer at reaksjonene fra Stølen tar de til etterretning.

— Det er uproblematisk for oss å fjerne formuleringen fra nåværende avtaler eller ved signering av mulige framtidige akademia avtaler.

Eriksen legger til at det fra Equinors side er viktig å understreke at avtalene er sponsormidler til fri og uavhengig forskning knyttet til avtalte tema.

— Har dere samme formulering i alle avtalene?

— Vi ønsker åpenhet om hvordan vi jobber med akademia og avtalene kan offentliggjøres om ønskelig, slik som for eksempel Universitet i Bergen har valgt å gjøre. Det er opp til de enkelte universitetene å ta stilling til om de ønsker å offentliggjøre innholdet i avtalene, svarer Eriksen og legger til:

— Formuleringen det refereres til har vært en standard formulering som er identisk i akademia avtalene med noen justeringer.

NTNU fikk det bort

Rektor ved NTNU, Anne Borg, forteller at i forkant av arbeidet med avtalen fikk NTNU endret formuleringene rundt positiv medieomtale.

— Ordet positiv ble diskutert og vi sa ifra om at vi ikke ønsket styring i retning positiv omtale dersom det ikke var grunnlag for det, sier Borg til Khrono.

Hun legger til:

— Det var viktig for oss med tanke på akademisk ytringsfrihet. Equinor var enig i at ordet positiv kunne bli tatt bort.

Slik lyder punktet i avtalen for NTNU sin del:

«Der arbeid under denne Avtalen muliggjør profilering i eksterne media, skal institusjonen arbeide aktivt for å gi omtale av arbeidet. Equinor skal varsles tidlig om relevante pressekonferanser og potensielle mediesaker i tilknytting til dette. »

— Ville ikke undertegnet på dette i dag

Merete Vadla Madland er prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Madland foreller at UiS har samme formulering i sin avtale som den Universitetet i Bergen har.

— Synes dere den er like problematisk som Svein Stølen ytrer?

— Vi ser at formuleringen er uheldig og ville ikke underskrevet en avtale med en slik formulering i dag, svarer Madland.

— Vil dere eventuelt gjøre noe i sakens anledning?

— UiS vil ta opp saken med Equinor, svarer Madland.

Hadde ansvar - vil sjekke

— Oi!

Det er UiB-rektor Margareth Hagens første reaksjon når Khrono forteller henne hva som står i avtalen.

— Det høres veldig rart ut. Dette vil jeg se nærmere på, sier Hagen.

Noen timer senere skriver hun følgende i en epost:

«Vi ser behov for å gjennomgå avtalen med tanke på å endre de aktuelle punktene som har blitt trukket frem.

Vi står som universitet selvsagt fritt til å mene hva vi vil, og uttale oss som vi vil i media om det skulle være noen som helst tvil om det. Om formuleringer i avtalen kan leses som noe annet, er vår holdning at vi det må endres».

Det var Dag Rune Olsen, nå rektor ved UiT Norges arktiske universitet, som var rektor ved UiB da avalen med Equinor ble inngått i 2019.

— Olsen, ble denne formuleringen drøftet da?

— Det var Margareth Hagen (daværende prorektor, journ.anm) som ledet arbeidet, så det tør jeg ikke si noe om, sier Olsen.

— Jeg var ikke med på denne delen av arbeidet, svarer Hagen.

UiT skal sjekke

Dag Rune Olsen sier at han ikke vet hva som står i UiTs avtale, som ble inngått mens Anne Husebekk var rektor, men at han regner med at avtalen er temmelig lik den som er inngått ved UiB.

— Vi snakker gjerne pent om vår egen forskning. Men det er ikke aktuelt å binde seg til å snakke positivt om virksomheters arbeid. Jeg vil sjekke hva vi har i vår avtale og hva vi har forpliktet oss til, sier Olsen.

Mandag ettermiddag fikk Khrono oversendt avtalen fra UiT. Den har samme formulering som UiOs og UiBs.

Debatt i Uniforum

Det har de siste ukene pågått en debatt i Uniforum om UiO sin avtalen med Equinor.

Her skriver Stølen og Mette Halskov at Equinor som energiselskap må gjennom en stor omstilling fra fossil til fornybar energi, og selskapet inngikk i 2019 avtaler med en rekke norske universiteter om totalt 315 millioner kroner til grunnleggende forskning om energi. UiOs avtale er på 50 millioner kroner totalt, og vi har valgt at forskningen som finansieres enten skal være direkte knyttet til bærekraftig energiomstilling, eller være grunnleggende forskning innen områder med generell anvendelse, skriver de i et innlegg, som svar på kritikk mot avtalen.

En rekke forskere trekker fram at de påd en ene siden deler Mette Halskov Hansen og Vebjørn Bakkens bekymring: «Verden klarer ikke å løse klimakrisen uten en dramatisk omlegging av hvordan vi både produserer og bruker energi.», men deretter skriver de i sitt innlegg:

«Problemet er at ved å akseptere finansiering fra oljeselskaper som Equinor, bidrar Universitetet i Oslo til å utsette – i stedet for å fremskynde – overgangen det ser på som så presserende. Og i stedet for å fremme universitetets viktige forskning om bærekraftig og rettferdig overgang mot samfunn og industri basert på fornybar energi, undergraver universitetet troverdigheten og virkningen av denne forskningen ved å akseptere finansiering fra Equinor.»

Powered by Labrador CMS