Det er særlig stor bekymring ved Universitet i Oslo rundt ny anskaffelse av systemer for lønn- og regnskap. Men NTL-leder sier hun er beroliget etter allmøte mandag. Foto: Tove Lie

Får ingen garantier for at det ikke blir oppsigelser

Anbud. Fagforeninger ved de fire eldste universitetene får ikke garantier for at det ikke blir oppsigelser når man skal lage felles avtaler rundt lønn, regnskap og personalsystemer. Det er de ikke fornøyd med.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For universitetene i Trondheim, Tromsø og Bergen får det få konsekvenser når de fire eldste universitetene sannsynligvis velger samme leverandør for lønn, regnskap og personal.

Det slår universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm, fast.

Men for Universitetet i Oslo kan konsekvensene bli langt større i omfang.

Universitetene har lenge vurdert å gå ut med felles anbud for systemer og leveranser for lønn- regnskap og personal, men prosessen har vært utsatt en rekke ganger.

Les også:

I sluttfasen med DFØ

Sommeren 2017 ble det enighet om sjekke ut hva Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) kan levere før man eventuelt går ut i det private markedet.

I forrige uke fortalte Kjell Bernstrøm til Khrono at man har landet 4 av 5 punkter i forhandlingene med DFØ, men at det gjenstår noe på prismodellen.

Fredag denne uken skal universitetsdirektørene møtes for å diskutere saken, og det er berammet møte om det samme i Kunnskapsdepartementet 8. februar.

Allmøte på UiO mandag

Det burde være en
enkel garanti å gi at ingen skal bli sagt opp som
følge av
denne prosessen.

Jørgen Melve

Ved Universitetet i Oslo var det mandag allmøte om saken. Hovedtillitsvalgt for NTL, Ellen Dalen, er ganske fornøyd med hva som kom ut av allmøtet.

— Det ble gitt informasjon om UiO kommer til å gå for en nedskalert løsning med tanke på anbudet overfor DFØ, sier hun til Khrono.

Dermed oppfatter Dalen det slik at det i hovedsak eventuelt vil bli snakk om nedbemanning i form av naturlig avgang.

Hun sier likevel at de ikke har fått noen garantier fra ledelsen på at de ikke kan bli oppsigelser.

— Ansattes uro handler ikke om frykt for digitalisering. Det dreier seg om et reelt og berettiget krav om forutsigbarhet til jobb og arbeidsoppgaver, sier hun.

Hun ser også at det kan være snakk om at enkelte ansatte vil kunne få nye oppgaver på UiO.

— For de det dreier seg om kan det være dramatisk nok. Det er viktig at fagforeningene og ledelsen kommer i en god prosess rundt disse tingene, sier Dalen.

I tillegg forteller hun at fagforeningene er opptatt av hvordan denne saken fremmes overfor universitetsstyret som skal avgjøre saken.

Ikke forsikringer i Bergen heller

Heller ikke ved Universitetet i Bergen har de tillitsvalgte fått noen forsikring om at det ikke kan bli snakk om oppsigelser eller overtallighet.

På spørsmål om det er mulig å garantere at ingen vil miste jobbens om følge av denne prosessen ved UiB, svarer universitetsdirektør Bernstrøm:

— Nei – ikke på generelt grunnlag – men jeg har sagt at så langt vi kan se i dag er oppsigelser ikke en aktuell problemstilling, sier han.

Hovedtillitsvalgt for NTL ved Universitetet i Bergen, Jørgen Melve. Foto: UiB

Hovedtillitsvalgt for NTL ved UiB, Jørgen Melve, sier likevel til Khrono at det nok er grunn til større bekymring blant de ansatte i Oslo enn i Bergen.

— Det burde være en enkel garanti å gi at ingen skal bli sagt opp som følge av denne prosessen, sier Melve til Khrono.

Forhandlingsmøte tirsdag i Bergen

Ledelsen ved Universitetet i Bergen har innkalt de tillitsvalgte til forhandlingsmøte i morgen, tirsdag.

— Det viktigste for oss er å få avklart klare løsninger slik at vi vet hva vi skal forholde oss til, sier Melve til Khrono.

Han legger til at han ikke nødvendigvis er så redd for BOTT, men fordi dette kommer på toppen av digitalisering og robotisering så blir folk urolige

— Vi er absolutt klar over at økonomi og administrasjon er et område som blir tungt berørt av robotisering og digitalisering, og det er viktig for oss ansatte å være med i dette arbeidet, sier han.

— Hva frykter dere mest rundt det som nå skjer?

— Det vi er mest redde for er at man også flytter rammeoppgaver ut og så kutter i finansieringen. Da vil vi sitte igjen med ansatte uten finansiering og arbeidsoppgaver. Det vil gi noen utfordringer som vi ikke er vant til å håndtere i denne sektoren, og det kan fort bli bli utfordrende, sier Melve.

Universitetsdirektør Bernstrøm er også leder for styringsgruppen for de fire eldste universitetene i det såkalte BOTT-samarbeidet, der BOTT står for Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. NMBU er observatør i gruppen.

— Burde være mer opptatt av digitalisering

Bernstrøm sier til Khrono at saken er litt komplisert, da virkningen av en eventuell ny felles avtale vil være forskjellig for de fire universitetene.

— Mens det for Bergen, Trondheim og Tromsø ikke vil innebære store endringer for de ansatte, ser det litt annerledes ut i Oslo, men det må nesten ledelsen ved Universitetet i Oslo fortelle mer om, sier Bernsrtøm.

— Vi ser at fagforeningene er bekymret?

— Ja, jeg har sett det. Jeg vil mene at konsekvensene av digitalisering vil være uavhengig av hvilke system vi velger – løsningen med DFØ innebærer drift av systemene og ikke en utvidelse av tjenestekjøp for UiB sin del, sier Bernstrøm.

Direktør ved Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm.

Og han fortsetter:

— Digitalisering av arbeidsprosesser vil i større grad påvirke måten vi arbeider på framover og dette vil vi selvsagt diskutere grundig med fagforeningene.

Han legger til at digitaliseringsprosessene som kjøres i hele staten helt åpenbart vil få konsekvenser både med tanke på effektivisering og de ansattes arbeidsverktøy og at dette er en større og viktigere utfordring enn hvem som skal levere systemer og driftingen av disse.

— Vil ha kompetanseheving

Universitetsavisa skriver at Parat-leder på NTNU, Morten Mørch, i en epost blant annet uttaler:

— Uansett vil flere ansatte få endrede oppgaver som følge av Bott, men omfanget er ennå ukjent. Nå er det viktig å komme i gang med kompetanseheving slik at ansatte står bedre rustet til å møte fremtiden, mener NTLs leder ved NTNU.

I følge Universitetsavisa mener Mørch også at digitaliseringsbølgen gjør at det er behov for en ny omstillingsavtale for å sørge for at den forestående omstillingen skjer under trygge og forutsigbare rammer. Også informasjonsflyten må bli bedre mener han.

— Informasjonen til de ansatte som er berørt har ikke vært optimal frem til nå, understreker Mørch til Universitetsavisa.

Fakta

Dette er BOTT-samarbeidet

Samarbeid mellom de fire eldste universitetene i landet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU blir kalt for BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø)-prosjektet.

De fire institusjonene samarbeider om anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler (ERP-prosjektet).

Også saksbehandling og arkivtjenester er aktuelle områder for utskilling. Dette er en egen prosess.

Samarbeidet vurderte å gå ut i et stort anbud, men sommeren 2017 ble det bestemt at man skulle utrede avtale med Direktoratet for økonomiforvaltning.

Styringsgruppen for ERP-prosjektet BOTT la fram forslag til løsning for styret i BOTT torsdag 25. januar.

Styringsgruppens leder, Kjell Bernstrøm, sier at man på 4 av 5 punkter har landet avtale med DFØ, men at det gjenstår endel på punktet pris.

Universitetsdirektørene skal diskutere forslaget 2. februar, og det er berammet møte på temaet i departementet 8. februar.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS