Elæring og basalfagene

På Høgskolen i Oslo og Akershus lages felles digitalt undervisningsopplegg på tvers av ulike helsefag, skriver prosjektleder Kari Gerhardsen Vikestad.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Fakultet på helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) holder vi på med et spennende arbeid nå. Vi lager et felles undervisningsopplegg for alle helsefagene som har anatomi og fysiologi i sin utdanning og det starter allerede høsten 2016. Parallelt jobbes det med tilsvarende kurs for patologi og farmakologi

En prosjektgruppe (med lærerrepresentanter fra radiografi, bioingeniør, farmasi, vernepleie og sykepleie – Kjeller og Bislet) har arbeidet i underkant av et år for å komme opp med en felles grunnpakke til 1000 helsefagstudenter høsten 2016. Vi er i innspurten nå og sluttfører i disse dager.

Prosjektgruppen håper alle studentene får tilbud av sine lærere og emneansvarlige om å ta i bruk disse nye læringsressursene allerede til høsten.

Det avhenger selvsagt av lærere og emneansvarlige. Om ikke de vil eller er komfortable vet vi at dette kommer dette til å bli valgt bort.

I emnet anatomi og fysiologi har vi altså laget en grunnpakke som er felles for alle helsefagene. Det betyr at det som er felles vil man få dekket i dette e-læringskurset. Det som er spesielt for den enkelte utdanning må utdanningene fylle på med selv. Eksempelvis har radiografstudentene et spesielt fokus på skjelett, så derfor må radiografutdanningen «fylle på» med ekstra forelesninger og ekstra ressurser på dette området. Slik vil det være for de andre utdanningene også. Fysioterapi må fylle på med stoff om muskler og sener osv.

Det hele er litt motsatt av det vi er vant med, for studentene gjør leksene før de kommer på skolen og ikke etterpå.

Kari Gerhardsen Vikestad

Emnet anatomi og fysiologi er bygget opp av tre komponenter:

  1. Forelesninger spilt inn på video kombinert med online oppgaver.
  2. Online oppgaver knyttet til hver enkelt forelesningsfilm. Disse har vi valgt å kalle Pedagogisk Programmert Interaksjon (PPI) I det så ligger det at svarene er pedagogisk programmert med utfyllende respons på de ulike svarene. Om du svarer feil, får du tilbakemelding på hvorfor det er feil og svarer du riktig får du positiv tilbakemelding umiddelbart. På den måten får studentene raskt sjekket om de har forstått det viktigste fra videoforelesningene og om de har hatt rett fokus mens de så filmen. 
  3. Den tredje komponenten har vi valgt å kalle for Pedagogisk Organisert Samhandling (POS). Dette er det vi skal gjøre sammen med studentene når vi møtes i klasserommet eller forelesningssalen. Her skal det jobbes dypere med stoffet de har fått presentert i forelesningene sammen med medstudenter og lærere. Vi har laget forslag til POSer som lærere kan benytte i timene. Dette er en motsetning til tradisjonelle undervisningsformen der lærer holder monolog-forelesninger og studenter sitter som passive mottakere. Med POSer er det studentene som skal være aktive og læreren skal være veileder underveis mens studentene går i dybden på fagstoffet.

Ved å la studentene jobbe med fagstoffet på denne måten er tanken at de får et økt læringsutbytte. Lærerne får anledning til å se hva studentene tar lett og hva de sliter med når de veileder i POSene. Dersom de ser at noen grupper sliter med en bestemt oppgave, kan de for eksempel ta en rask plenums sesjon der de har fokus på det som er vanskelig. De trenger ikke forelese i ting studentene allerede forstår. Det er dette som er å flippe klasserommet. Studentene får en mer nyttig tilgang på lærer/foreleser/underviser og kan bruke dem til det de trenger.

Det hele er litt motsatt av det vi er vant med, for studentene gjør leksene før de kommer på skolen og ikke etterpå.

Vi har testet kurset på noen studentgrupper.

Så langt har vi gjort en todelt test. En del vara en såkalt stresstest der vi testet at systemet tålte at mange logget seg på samtidig, og en annen test der vi gikk i dybden på faglig innhold og metode med et fokusgruppeintervju.

Fire studentgrupper fra tre ulike utdanninger (radiografi, paramedics og sykepleie) fikk tilgang til kurset med forelesninger og PPIer og møtte opp på skolen for å teste POSene. De fikk i oppgave å konsentrere seg om hver sin del av kurset. På den måten fikk vi testet en større del av kurset.

Takk til alle studentene som stilte opp på dette midt i eksamensperioden!

En kort oppsummering av funnene:

  • Samtlige testpersoner var positivt innstilt til undervisningsmetoden og mente de ville få et økt læringsutbytte ved denne metoden.
  • Noen studenter hadde sett på filmene og svart på PPIene på bussen, men de fleste hadde sittet i sofaen hjemme.
  • De fleste studentene mente at de POSene de fikk da vi møttes var gode og gikk tilstrekkelig i dybden på stoffet. De likte ideen med å jobbe i grupper mens lærer var tilgjengelig
  • Noen studenter var skeptiske til om deres lærere ville ha nok fagkunnskap til faktisk å kunne veilede dem.
  • Langt de fleste mente det ville være flere som kom forberedt på skolen om de kunne se filmer og svare på PPIer i stedet for å lese en tung bok (det er viktig at de leser pensum også!), men noen var bekymret for om POSene ville «bryte sammen» om ikke alle studentene kom forberedt.
  • Når det gjaldt PPIene var alle studentene begeistret og etterlyst flere. Det var noe alle studentene påpekte.

Fakultet for helsefag ved HiOA har bestemt seg for å bruke plattformen Open Edx. Der ligger alle kursene og det er enkelt å registrere seg og gå i gang med kurset. Om alt går etter planen vil ca. 1000 nye helsefagstudenter få tilgang, og vi starter vi opp til høsten.

Vi håper selvsagt at alle vil prøve – enten hele pakken eller innenfor enkelte områder. Det er opp til lederne å oppfordre lærere og emneansvarlige til å ta dette i bruk.

Vi har startet et læreverksted som først og fremst er et tilbud til ansatte ved fakultet for helsefag. Det er åpent hver dag fra klokken 13-15 der alle som har spørsmål til e-læring kan komme. Der sitter det fagfolk som kan hjelpe deg om du står fast. Der har vi også et «selfie-studio» der du kan spille inn en videoforelesning. Lærerverkstedet holder til i P48 i 3. etasje. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS