Debatt Nina waaler og åse berg dybvik

Digitalisering er ikke en trussel mot godt læringsmiljø

Studentene er tilbake på campus etter tøffe koronaår. Er det mulig å skape et godt læringsmiljø samtidig som vi satser på digitalisering?

Brukt på riktig måte kan digitale verktøy og aktiviteter både være et godt virkemiddel for læringsmiljøet, og gi variasjon og motivasjon for selve læringen, skriver prorektor Nina Waaler (på bildet) og Studentparlamentets læringsmiljøansvarlig, Åse Berg Dybvik. .
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Som utdanningsinstitusjon er vår hovedoppgave å sørge for at studentene lærer det de trenger for å kunne bidra i arbeidslivet. For å få aktive studenter som lærer godt, er det en forutsetning at de har et godt miljø å lære i.

Læringsmiljøet skapes i møter mellom mennesker, både i og utenfor selve læringssituasjonen. Som fersk student på et stort studiested kan det føles skummelt å rekke opp hånda og stille et faglig spørsmål. Hvis du er trygg på medstudenter og undervisere blir det ofte mye enklere.

Målet vårt er at alle studenter skal føle tilhørighet og mestring. Et viktig spørsmål fremover blir derfor hvordan vi kan jobbe med digitalisering i utdanningene på måter som også fremmer læringsmiljøet.

Å digitalisere alt er neppe veien å gå, ei heller å bare sette strøm på forelesningene

Innleggsforfatterne

Gjennom pandemien lærte vi at det er mulig å få til store endringer raskt. Samtidig må vi kunne innrømme at ikke all digital undervisning har vært vellykket. På sitt beste kan imidlertid digitale verktøy bidra til økt aktivitet og stimulere til samarbeid og et godt læringsmiljø.

Ett eksempel er bruk av spill og spillifisering i undervisningen. Ved hjelp av aktiviteter som bli-kjent-spill, Scavenger hunt og digitale escape room kan studentene bli bedre kjent med hverandre, orientere seg på studiestedet eller løse faglige oppgaver i små grupper. Vi har også gode digitale verktøy for medstudentvurdering og tilbakemelding.

Også godt etablerte pedagogiske metoder som omvendt klasserom kan ha god effekt på både læringsmiljø og læringsutbytte. Når studentene tilegner seg basiskunnskap digitalt før de kommer i klasserommet blir det enklere å delta aktivt og kaste seg ut i faglig diskusjon eller gruppearbeid.

I en ny forskningsartikkel som er til vurdering i Social Work Education viser Åsmund Hermansen og Therese Saltkjel ved OsloMet at studentene hadde gode erfaringer med omvendt klasserom i et statistikkemne, som i utgangspunktet var utfordrende for mange.

Selv når emnet ble undervist heldigitalt under pandemien ga denne undervisningsmetoden fornøyde studenter som deltok aktivt og bidro til egen og andres læring.

Ved OsloMet prøvde vi i fjor ut et nytt, digitalt introduksjonskurs for 1000 nye studenter. Mellom 80 og 90 prosent av studentene gjennomførte kurset, som var en blanding av tekst, filmer, tips, refleksjonsoppgaver og quiz.

Tilbakemeldingene viser at det digitale kurset ga de nye studentene en følelse av fellesskap og trygghet, og at de opplevde å bli bedre kjent med universitetet og utdanningen sin. I år har vi videreutviklet opplegget og ser fram til å presentere det for høstens nye OsloMet-studenter.

Hurtigdigitaliseringen vi var gjennom under pandemien utfordret læringsmiljøet, men digitalisering i seg selv trenger ikke å være en trussel. Det handler om hvordan og hvorfor vi digitaliserer. Derfor må vi fortsette å heve den digitale kompetansen blant underviserne.

Vi må bruke verktøy og metoder som aktiviserer og involverer studentene, og som gir et godt læringsutbytte. Og vi må legge til rette for en infrastruktur som gjør god digital og hybrid undervisning mulig, slik at underviserne får frihet til å variere undervisningsmetodene.

Å digitalisere alt er neppe veien å gå, ei heller å bare sette strøm på forelesningene. Men brukt på riktig måte kan digitale verktøy og aktiviteter både være et godt virkemiddel for læringsmiljøet, og gi variasjon og motivasjon for selve læringen.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS