UiBs læringslab representerer ett samlingspunkt, men er på ingen måte det eneste eksempelet ved Universitetet i Bergen på at faglige, tekniske og administrative arbeider tett sammen, skriver viserektor Oddrun Samdal. Foto: Hilde Kristin Strand

Digitaliseringsarbeidet binder organisasjonen vår sammen

Digitalisering. Skal vi lykkes med å bruke digitalisering til økt kvalitet i kjernevirksomheten må faglig, teknisk og administrative ansatte arbeide sammen, skriver viserektor Oddrun Samdal ved Universitet i Bergen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Khrono 28. mai etterlyser Cathrine E. Tømte det faglige lederskapet i digitaliseringsdebatten i akademia:

Studentene har vært sterke premissgivere både i styringsgruppen og som endringsdrivere i organisasjonen på alle nivå.

Oddrun Samdal

— Hvordan kan man digitalisere vurderingsprosesser uten å ha fagansatte og studieadministrasjonen med i diskusjonen, spør hun.

Hun har helt rett. Skal vi lykkes med å bruke digitalisering til økt kvalitet i kjernevirksomheten må faglig, teknisk og administrative ansatte arbeide sammen.

Ved Universitet i Bergen (UiB) har vi arbeidet aktivt med digitalisering av undervisning, læring og vurdering i flere år gjennom vårt DigUiB-program. Vi har lyktes best der faglig, teknisk og administrativt ansatte og studenter har arbeidet sammen, og der forankringen i faglige miljøer har vært sterk. Programmet har hatt faglig ledelse fra rektoratet, og en styringsgruppe sammensatt av faglige, tekniske og administrative ledere fra organisasjonen vår. Studentene har vært sterke premissgivere både i styringsgruppen og som endringsdrivere i organisasjonen på alle nivå.

Da UiB startet innføring av digital skoleeksamen var det flere spørsmål enn svar. Med et løpende og nært samarbeid mellom alle aktører fant vi løsninger på alt fra strøm og logistikk til sensorveiledninger, juss og karaktersetting. Tilsvarende samarbeid lå til grunn da vi anskaffet og innførte ny digital læringsplattform på under ett år.

Basert på disse erfaringene har UiB etablert UiB læringslab, et fysisk sted i Media City Bergen og et kompetansesenter for arbeid med digitalisering, læring, vurdering og formidling. Her har vi samlet et støttemiljø av både administrative, tekniske og faglige ansatte som sammen med organisasjonen vår arbeider med å utvikle denne delen av virksomheten.

Dette støttemiljøet representerer ett samlingspunkt, men er på ingen måte det eneste eksempelet ved Universitetet i Bergen på at faglige, tekniske og administrative arbeider tett sammen.

Ved vårt senter for fremragende utdanning, bioCEED, har ett av suksesskriteringene nettopp vært å bygge ned siloene i undervisningsvirksomheten, og å ta inn over seg at både administrasjon og vitenskapelig ansatte må spille på lag. bioCEED og arbeidet som har vært gjort her, representerer også en sterk inspirasjon når vi jobber videre organisasjonen vår i dette utviklingsarbeidet.

Gjennom prosjektet Teaching and Learning in the Digital Age (Talida), har UiBs fagmiljø for universitetspedagogikk sammen med UiB læringslab og andre på universitetet arbeidet med en metode for å revidere studieemner med utgangspunkt i hva vi ønsker at studenten skal lære.

Gjennom å stille dette spørsmålet først, sikrer vi at kvalitet i læring har øverste prioritet, og støtter opp om at digitalisering skjer på et vitenskapelig grunnlag. Tilsvarende samarbeider UiB læringslab med Slate (Centre for the Science of Learning & Technology) som er UiBs senter for læringsanalyse, for å tilrettelegge tilgang til studentdata, som kan hjelpe UiB og sektoren til bedre å forstå hva som stimulerer god læring.

Gjennom vår strategi, handlingsplaner og konkrete prosjekter i organisasjonen og med samarbeidspartnere i sektoren, arbeider UiB aktivt med å sikre at vårt digitaliseringsarbeid skjer med utgangspunkt i behov i faglig virksomhet. Slik tror vi at vi på best mulig måte kan bygge en utdanning for fremtiden.

I oktober arrangerer UiB sammen med Diku en ny konferanse om digitalisering i høyere utdanning, også denne gang med spesielt fokus på de pedagogiske og didaktiske utfordringene og mulighetene digitaliseringen gir. Konferansen var en stor suksess da vi arrangerte den for første gang for to år siden, og samlet utdanningsledere både i administrativ og faglig linje fra hele landet til erfaringsutveksling og diskusjoner om fremtidige løsninger. Vi håper denne arenaen også blir brukt i år!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS