Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn (i midten) sammen med Svein Stølen, Universitetet i Oslo (t.v.) og Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen. på Stortinget under framlegging av statsbudsjettet 2020. Foto: Øystein Fimland

Universitetet i Stavanger: — Vi vil aldri mer søke støtte fra Difi

Dobbelt kutt. Universitetet i Stavanger straffes i realiten med direkte kutt i basisfinansieringen for å gjennomføre effektiviseringsarbeid, mener direktør John W. Viflot.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Stavanger (UiS) og OsloMet får begge et kutt i sine bevilgninger i 2020 som en følge av digitaliseringsprosjekter de har fått penger fra gjennom det som heter medfinansieringsordningen i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Fakta

Oversikt over medfinansierings-prosjekter gjennom Difi 2016–19:

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen i medfinansieringsordningen med 60 millioner kroner i 2020, til nesten 190 millioner kroner.

Tall for perioden 2016-19:

Kilder: Difi, medfinaniseringsprosjektet

I tillegg til to prosjekter hos UiS og ett på OsloMet, har også NTNU fått penger til prosjekt under denne ordningen.

Svært overrasket i Stavanger

John W. Viflot, direktør for virksomhetsstyring og –utvikling ved UiS, forteller at universitetet er meget overrasket over måten dette kuttet nå kommer på.

Universitetet i Stavanger har fått et kutt på 3,3 millioner som er begrunnet i forventede gevinster av digitaliseringsprosjektet som universitetet har fått finansiert gjennom Difi.

John W. Viflot

— Universitetet i Stavanger fått et kutt på 3,3 millioner som er begrunnet i forventede gevinster av digitaliseringsprosjektet som UiS har fått finansiert gjennom Difi. Det betyr i praksis at UiS straffes for å gjennomføre effektiviseringsarbeid, gjennom direkte kutt i basisfinansieringen, sier Viflot til Khrono, og han legger til:

— Dette er svært overraskende. Først får vi generelle effektiviseringskutt, deretter får vi kutt av at vi gjennomfører effektiviseringsprosjekter. Det er en dobbeltstraff, så dette er noe vi må se nærmere på.

Viflot legger til at hadde de visst at kuttet i etterkant av prosjektene skulle komme på denne måten, hadde de aldri søkt om penger gjennom Difi.

— Vi kommer jo aldri til å søke om penger gjennom Difi mer. Vi vurderer også å tilbakebetale støtten vi har fått slik at vi slipper dette kuttet. Vi var klar over at man skal dele gevinsten av effektiviseringen her, men det skjer jo gjennom effektiviseringskuttet staten pålegger oss år etter år, sier Viflot.

Han legger til at Kunnskapsdepartementet nå gjør et kutt før prosjektet er ferdig, prosjektrapport med samlet gevinstrealisering skal først leveres i mars 2020.

— Vi vet dermed ikke endelig kvantitativ gevinstrealisering på nåværende tidspunkt. Vi vet heller ikke om dette er et varig kutt i basisbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Kvalitativt vet vi at prosjektet har gitt en stor gevinst, sier Viflot.

Se rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, direkte fra vandrehallen på Stortinget:

Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

Publisert av Khrono Mandag 7. oktober 2019

— Muligheter for flere prosjekter i 2020

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen i Medfinansieringsordningen med 60 millioner kroner i 2020, til nesten 190 millioner kroner.

Det er Nikolai Astrup som er digitaliseringsminister.

Fakta

Forslag til statsbudsjett 2020

7. oktober leverte Solberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Siden dette er en flertallsregjering vil dette også langt på vei være «fasiten».

Noen av hovedpunktene i statsbudsjettet for kunnskapssektoren:

Staten beholder effektiviseringskuttet, 0,5 prosent i 2020.

Engangskutt til Forskningsrådet på 486,5 millioner, netto-kutt på 330 millioner.

Andelen av forskning av BNP går nedover. I 2018 var det 1,09 prosent av BNP, i 2019 1,06 og i 2020 1,03. målet om 1,35 i 2024 ligger fast.

Millionsatsinger til uh-prosjekter over statsbudsjettet, til sammen 8 satsinger totalt 253 millioner:

Studentene:

  • Får levekårsundersøkelse til 10 millioner, 11 måneders blir realisert helt gjennom statsbudsjettet for 2020 og regjeringen foreslår å bevilge 822,4 millioner kroner i 2020 til nye studentboliger.

Kilder: Statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet

— For å digitalisere offentlig sektor holder det ikke å investere mye, vi må også investere smart. Nå vrir vi deler av Medfinansieringsordningen for å skape mer sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Ordningen er viktig for å realisere regjeringens strategi for digitalisering offentlig sektor, sier Astrup, i en pressemelding fra Kommunal- og moderninseringsdepartementet.

Han legger til:

— Med dette vil vi være oppe i en samlet tildeling på 650 millioner kroner til digitaliseringstiltak gjennom Medfinansieringsordningen siden starten i 2016.

Khrono spør ham om hva han tenker rundt UiS sin reaksjon på forslag til digitaliseringskutt i 2020.

Astrup svarer blant annet:

— Ordningen går ut på at man kan få finansiering til små og mellomstore prosjekter mot at 50 prosent av eventuelle netto gevinster i egen virksomhet skal realiseres ved reduksjon i fremtidig budsjettramme. I tilsagnsbrevene til Universitetet i Stavanger fra Difi opplyses det om vilkår og forutsetninger for tildeling, herunder krav til gevinstrealisering, sier Astrup i sitt skriftlige svar til Khrono. Han legger til:

— Medfinansieringsordningen har bidratt til å realisere to konkrete prosjekter: Digitale Campus (2018) og Studie- og virksomhetsanalyse (2017) på UiS. Med regjeringens budsjettforslag for 2020 blir det rom for å gjennomføre enda flere digitaliseringsprosjekter i staten.

OsloMet: — Prosjektet er på langt nær ferdig

I 2018 fikk OsloMet støtte gjennom medfinansieringsordningen til prosjektet Arbeidslivsportalen.

For det første er jo prosjektet vårt på langt nær ferdig. Så her henter regjeringen ut en gevinst før prosjektet er realisert.

Tore Hansen

Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen på OsloMet forteller at de var veldig klar over at gevinsten av prosjektet skulle deles mellom partene når prosjektet var gjennomført. Det han er mer overrasket over er at kuttet kommer nå. Han er også usikker på om kuttet skal videreføres eller om det er tidsbegrenset over et visst antall år.

— For det første er jo prosjektet vårt på langt nær ferdig. Så her henter regjeringen ut en gevinst før prosjektet er realisert. I tillegg skal dette prosjektet vårt bli overtatt av Unit og være sektorovergripende. Det blir litt spennende å se hvordan man da har tenkt å dele byrden ved gevinstrealisering. Det kan bli litt komplisert, bemerker Hansen.

Han legger til at OsloMet må gå inn i søknaden sin og se på hvilke betingelser som faktisk lå til grunn før han kan kommentere saken ytterligere.

— Er det fristende for OsloMet å søke mer penger fra Difi etter dette?

— Før jeg svarer ordentlig på det må jeg har mer klarhet i hvordan kuttene er tenkt gjennomført og denne gevinstrealiseringen skal realiseres, svarer Hansen.

— Ordningen har vært en suksess

Steffen Sutorius er direktør for Difi. Vi spør om hva han tenker om universitetenes reaksjon på budsjettredujsonen som følge av medfinaniseringsordningen.

— Når det gjelder hvordan dette er beregnet regner jeg med at dette har skjedd i dialog med eierdepartementet til institusjonene, svarer Sutorius.

— Hva tenker du om at Universitetet i Stavanger ikke vil søke mer midler gjennom Difi etter dette?

— Slik vi ser det har medfinansieringsordningen vært en suksess, og den blir jo også videreført neste år. Vi har fått realisert mange spennende og viktige prosjekter i ordningen. prosjekter som har gitt gevinster til glede både for aktørene, men også samfunnet generelt, sier Sutorius.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS