Forrige gang besøkte styret Fakultet for kunst, musikk og design på Møllendal. Onsdagens møte foregår på Muséplass 1. Foto: Hilde Kristin Strand

Opptak: Se styremøtet ved Universitetet i Bergen i opptak

Direkte. Styret ved Universitetet i Bergen har saker som strategi og budsjett, samt kameraovervåking på sin dagsorden i dag. Se møtet i opptak.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se møtet i opptak nederst i denne saken.)

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen har sesongens siste ordinære møte i dag 29. mai. Her skal de blant annet diskutere kameraovervåkning, budsjettprosess og vedta hvem som skal utnevnes til æresdoktor, skriver På Høyden.

På forrige møte var klimatiltak en mye debattert sak. Denne saken skal opp igjen nå, men bare som orienteringssak. Det samme skal saken om byggepolitikk i statlig sektor.

Møtestart var klokken 1o, den åpne delen av styremøtet er nå avsluttet. Du kan se opptak av styremøtet fram til dette punkt nederst i saken.

Saksliste

S 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019

S 42/19 Økonomirapport per 1. tertial 2019

S 43/19 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2019

S 44/19 UiBs strategi -Kunnskap som former samfunnet 2019-2022, plan for oppfølging

S 45/19 Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap

S 46/19 HR i forskning - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code

S 47/19 Budsjettprosessen for 2020

S 48/19 Kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

S 49/19 Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD

S 50/19 Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier

S 51/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet -UTSATT

S 52/19 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021

S 53/19 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

S 54/19 Orientering om retningslinje for bruk av kameraovervåkning ved Universitetet i Bergen

S 55/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

S 56/19 Orienteringer:

a) Orientering områdegjennomgang av bygge‐ og eiendomspolitikken i statlig sektor

b) Klimanøytralt UiB

S 57/19 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2019 - Unntatt offentlighet

S 58/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori - Unntatt offentlighet

S 59/19 Ansettelse uten utlysing (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt - Unntatt offenlighet

S 60/19 Salg av bygg - Unntatt offentlighet

Styrets halvtime

Eventuelt

DEL 2

DEL 1

Eventuelt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS