Styremøte Universitetet i Bergen. Foto: Tor Farstad

Styremøte: Den store budsjettdagen

Direkte. Budsjett for 2020 er den store saka når universitetsstyret har møte torsdag. Sjå møtet direkte her fra klokka 9.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Møtet ser du direkte nederst i saka. Møtestart er kl. 9.)

Universitetet i Bergen (UiB) sitt budsjett nærmar seg fem milliardar kroner. 3,7 av dei er basisløyving, 1,2 er det ein reknar med å få inn i bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Budsjett er difor den store saka når universitetsstyret samlast torsdag morgon.

Samla til seminar

Onsdag var universitetsstyret samla til seminar. Det hadde tittel «Forskningens kvalitet og rammer», og nokre av temaa var UiB sitt vidare arbeid med forskingskvalitet og kunnskap, diskusjon om modellar, kultur og insentiv for arbeid som kan fremja kvalitet.

I budsjettdokumentet er mellom anna klyngestatsinga nemnd, dei «bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk».

I tillegg er dei tre satsingsområda frå strategien nemnde: Marin verksemd, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringar. Desse er ein viktig del av UiB si utvikling av framifrå forskings- og utdanningsmiljø på område der UiB både har historiske, faglege og strategiske fortrinn.

Startar tidleg

Møtestart er allereie klokka ni. I tillegg til sakene som står på lista, har rektor Dag Rune Olsen varsla at han kjem til å orientera styret om at han har søkt stillinga som rektor ved NTNU.

Dette er sakslista:

 • S 95/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • S 96/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2019
 • S 97/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.
 • S 98/19 Budsjett for Universitetet i Bergen 2020
 • S 99/19 Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Bergen
 • S 100/19 Årsplan for internrevisjon 2020
 • S 101/19 Oppstart av arbeidet med handlingsplan for kvalitet i forskning
 • S 102/19 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift
 • S 103/19 Mandat og sammensetning av utvalg - arbeidsdeling mellom rektor og universitetsdirektør
 • Orienteringer
 • Styrets halvtime
 • Eventuelt

Her følger du møtet fra klokken 9.00:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS