Rettssak

Direktør takket nei til sluttpakke på 3 millioner

Rettssaken der tidligere direktør i Samskipnaden i Ås, Einride Berg, ønsker å få kjent sin oppsigelse usaklig, startet mandag.

Tidligere adm.dir, Einride Berg har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Studentsamskipnaden i Ås, som mistet tilliten til ham og sa han opp på grunn av "kommunikasjonsmessige forhold" og fordi de mener han ikke ivaretar samskipnadens omdømme godt nok.
Publisert

Ski (Khrono): Den tidligere administrerende direktøren for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Einride Berg (63) har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver for det han mener er en usaklig oppsigelse.

I 25 år var Einride Berg (63) administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs). I november 2021 bestemte styret seg for å si ham opp. Berg sto i jobben til 24. juni i år.

Saken er berammet til å vare i fire dager, og den første dagen gikk i hovedsak med til at partenes advokater holdt sine innledningsforedrag. I tillegg fikk Einride Berg selv startet sin forklaring på slutten av dagen mandag. Han fortsetter sin partsforklaring tirsdag morgen.

Dagen bar preg av påstand mot påstand, mange detaljer om hvem som sa hva og når. SiÅs har samlet episoder fra 2015 fram til i dag. Berg selv mener at mange av sakene som nå er dratt fram er avklart for lengst, og mener å ha gode forklaringer rundt flere av de andre eksemplene fra sin tidligere arbeidsgiver.

Tilbudt 3 millioner i pakke

Underveis i forhandlingene mellom partene har Berg selv foreslått at han kunne gå over i en annen stilling til han ble 65 år. Berg er i dag 63 år, og forhandlet i 2021 fram en pensjonsavtale som han ønsker å beholde.

Men det heter i rettspapirene at SiÅs ikke fant en slik løsning ønskelig.

Under dagens rettsforhandlinger opplyste SiÅs sin advokat Henning M. Heitmann i Sands Advokatfirma at Berg på et tidspunkt ble tilbudt 3 millioner av SiÅs for å slutte. Et tilbud han takket nei til.

Berg har også tidligere fremmet sak for å få lov til å stå i stillingen til saken hans er avgjort i retten. Det har først tingretten, så lagmannsretten, sagt nei til.

Fakta

Einride Berg vs samskipnaden i Ås (SiÅs)

  • Einride Berg har vært tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås i over tre tiår. Først som styremedlem i tre år fra 1988-91, før han var administrasjonssjef fra 1991-96. Da tok han over som administrerende direktør, en stilling han hadde i 25 år.
  • I november 2021 besluttet styret å gi ham sparken. Han sto i stillingen som øverste leder til 24. juni i år.
  • I april ble det kjent at Berg hadde tatt ut stevning mot sin arbeidsgiver.
  • Han prøvde også å få stå i stillingen til saken var endelig avgjort i rettsapparatet, men her vendte både tingretten og lagmannsretten tommelen ned.
  • Saken føres for Follo tingrett, og det er satt av fire dager til behandling. Første dag var mandag 12. september.

SiÅs mener dette er fordi de to instansene mener det er sannsynlig at samskipnaden vil bli frikjent. Bergs advokat har ikke berørt dette forholdet så langt.

Bortfall av tillit knyttet til kommunikasjon

I oppsigelsesbrevet Berg mottok i november heter det blant annet:

«Oppsigelsen er begrunnet i styrets bortfalte tillit til deg i stillingen som administrerende direktør, med særlig henblikk på kommunikasjonsmessige forhold og din manglende evne til å ivareta studentsamskipnadens omdømme utad mot studentene og universitetet. Forholdet til studentene gir negative ringvirkninger som fører til redusert studentvelferd, i strid med samskipnadens hovedformål.»

Dette er påstander Berg imøtegår, forklarer og tidvis forteller at han i liten grad kjenner seg igjen i. I retten mandag presenterte de to advokatene saken sett fra hver sin side.

SiÅs advokat Henning M. Heitmann i Sands Advokatfirma, begrunnet og utdypet mange av punktene som ligger til grunn for at styret i SiÅs så seg nødt til å gå til oppsigelse. Bergs advokat, Knut-Marius Sture Arntzen i de Besche Advokatfirma, brukte tid på å gjennomgå påstandene til SiÅs, som ligger til grunn for oppsigelsen.

Samlet opp eksempler fra 2015

SiÅs har samlet sammen eksempler fra 2015 fram til i dag. Der SiÅs mener å ha gode eksempler på uakseptabel adferd brukte Berg og hans advokat tid på å forklare at mange av eksemplene er tatt ut av sin sammenheng, og at det tidvis er gode forklaringer på hvorfor Berg ble frustrert og provosert, og at det var gode grunner som lå bak det som de samtidig erkjenner var tilsvar som ikke alltid var like heldige.

Det hører også med til historien at Berg i perioden har fått påvist søvnapné, og at han har sendt ut e-poster til flere personer i og rundt SiÅs og NMBU og fortalt at han har hatt store søvnproblemer, og det kan forklare en tidvis noe kort lunte, men at han nå har fått god behandling.

Advokaten til Berg brukte tid på å sitere fra svarene en rekke personer hadde sendt Berg med utgangspunkt for hans forklarende e-post. Svarene er utelukkende forståelsesfulle og positive. Bergs advokat mener det er umulig å se spor av sviktende omdømme eller tillit i disse svarene.

Andre muntlige og skriftlige uttalelser har Berg for lengst bedt om unnskyldning for, og slik han har oppfattet det har de fleste tatt imot denne unnskyldningen.

Eksempler på hva som er sagt eller skrevet

Dokumentskrivet til rettssaken består av mange hundre sider, og her framkommer en del eksempler på det SiÅs mener er påstander som svekker omdømme og tilliten til SiÅs.

Ett av eksemplene er rettet mot NMBUs egen studentavis – Tuntreet. Berg kaller både journalistikken i Tuntreet for «søppeljournalistikk», og studenten som har skrevet noen konkrete saker for «søppeljournalist».

Berg selv på sin side trekker fram at bakgrunnen for reaksjonen er at han mener Tuntreet har hengt ut folk på helt feilaktig grunnlag, og mot bedre vitende. Og at de har brukt sårbare kilder som skulle vært beskyttet mot seg selv, og dermed brutt med redaktørplakaten og pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten.

Et annet eksempel er en student som får det glatte lag knyttet til et arrangement. Berg skriver til ham blant annet: «Hei igjen Du spiller på splittelse mellom oss. Det tåler jeg ikke! Hvis du ikke legger deg flat øyeblikkelig, så gir jeg blanke faen i skjenk – da blir det bare farris på dere!»

Bergs forklaring her er at det er en student som har satt ledere ved SiÅs og NMBU opp mot hverandre, mot bedre vitende.

Begge disse eksemplene påpekte lagmannsretten i sin behandling av saken, at de er enig med SiÅs at dette er egnet til å skade omdømme til samskipnaden. Men det er en rekke andre eksempler som SiÅs har brukt der lagmannsretten ikke er enig med SiÅs i deres vurdering.

Svært gode resultater i mange år

Bergs advokat trekker fram at det er SiÅs som skal godtgjøre at Berg har opptrådt slik at det var grunnlag for å si ham opp.

Han mener også at SiÅs må godtgjøre at Berg mangler evne til å ivareta «studentsamskipnadens omdømme utad mot studentene og universitetet».

SiÅs må også godtgjøre at Bergs forhold til studentene «gir negative ringvirkninger som fører til redusert studentvelferd, i strid med samskipnadens hovedformål.»

Første del av Bergs forklaring ble brukt til å trekke fram det SiÅs har oppnådd under Bergs ledelse. SiÅs er den studentsamskipnaden i Norge som har høyest boligdekning for studentene. Under Bergs ledelse har SiÅs overtatt og utviklet kantinetilbudet på campus; overtatt idrettstilbudet, bygget et stort idrettssenter og rehabilitert idrettsbanene; etablert helsetilbud for studenter ved helsestasjonen i Ås i samarbeid med kommune og lærested, og etablert et lavterskel helsetilbud i et studentlivssenter.

SiÅs advokat roste også Berg for at han har gjort mye bra, men mener likevel at dette ikke oppveier for de problemer styret har opplevd i kommunikasjon med Berg, og Bergs påståtte uakseptable oppførsel overfor ansatte ved NMBU og studenter.

Advokaten til Berg påpekte på sin side at Eindride Berg ikke på noe tidspunkt har fått signaler fra styret om at styret har vurdert å si ham opp. At dette ble vurdert, ble først kommunisert til Berg i forbindelse med drøftingsmøter rett forut for beslutningen deres om å gå til oppsigelse.

— Oppstått uenighet

Da det ble kjent at Berg hadde tatt ut stevning mot SiÅs, lykkes det Khrono å få kommentar fra styreleder i Studentsamskipnaden i Ås, Selma Sollihagen, om saken. Sollihagen skal forklare seg i retten tirsdag.

— Som det fremgår av berammelsen er det oppstått uenighet om oppsigelse av arbeidsforholdet, og den ansatte har tatt saken til tingretten for avgjørelse, skrev Sollihagen i en e-post til Khrono i april, og hun la til:

— Vi har som arbeidsgiver en lojalitetsplikt overfor motparten i denne saken som tilsier at vi ikke bør uttale oss offentlig i større grad enn nødvendig for å ivareta studentsamskipnaden.

Saken avsluttes i retten torsdag, med sluttinnlegg fra advokatene. Universitetsdirektør Lars Atle Holm, som også er styremedlem i SiÅs, skal forklare seg for retten onsdag ettermiddag.

Berg har en rekke tidligere og nåværende sjefer, både ved NMBU og SiÅs, på sin vitneliste. På samskipnadens vitneliste står det styreledere og studenter, i tillegg til blant annet universitetsdirektør Holm.

Powered by Labrador CMS