rettssak

Direktøren ble sparket på grunn av uakseptabel kommunikasjon

Etter 25 år som direktør for Studentsamskipnaden i Ås fikk Einride Berg sparken. Forholdet til studentene ga «negative ringvirkninger», mener styret.

Einride Berg har vært administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Ås i en årrekke, men i fjor høst bestemte styret i samskipnaden at kommunikasjonsformen til Berg gjorde at de ikke lenger hadde tillit til ham som deres ansikt utad.
Publisert Oppdatert

I 25 år hadde Einride Berg (63) vært administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) da styret bestemte seg for å si opp ham opp i november i fjor.

Årsaken var at styret hadde mistet tillit til Berg på grunn av «kommunikasjonsmessige forhold» og hans «manglende evne til å ivareta studentsamskipnadens omdømme utad mot studentene og universitetet».

Det kommer fram i nye rettsdokumenter kort tid før Berg møter sin tidligere arbeidsgiver i retten i midten av september.

«Uakseptabel atferd»

I våres ble det kjent at den mangeårige og profilerte samskipnadsdirektøren hadde gått til sak mot SiÅs for usaklig oppsigelse.

Den gang ønsket ikke Berg og hans advokat, Knut-Marius Sture i Arntzen de Besche Advokatfirma, å utdype hva konflikten handlet om utover å bekrefte at de mener oppsigelsen er ugyldig.

De nye rettsdokumenter viser at SiÅS sa opp Berg på grunn av flere eksempler på det de mener er uakseptable atferd i stillingen, ulike konkrete hendelser fra 2015 og utover og «hans skadelige kommunikasjonsform».

Fakta

Arbeidsmiljølovens § 15-7

  • (1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.
  • (2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.
  • (3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.

Kilde: Lovdata.no

I oppsigelsesbrevet står det blant annet at «forholdet til studentene gir negative ringvirkninger som fører til redusert studentvelferd, i strid med samskipnadens hovedformål».

Berg har vært tilknyttet SiÅs i over tre tiår. Først som styremedlem i tre år fra 1988-91, før han var administrasjonssjef fra 1991-96. Da tok han over som administrerende direktør, en stilling han hadde fram til styret besluttet å gi ham sparken i november 2021. Han sto i stillingen som øverste leder til 24. juni i år.

Oppfylt kravene

Berg mener oppsigelsen er urettmessig og søker erstatning etter rettens skjønn.

Han hevder at han ikke fikk noen signaler fra styret om at de vurderte å si ham opp før drøftingsmøtene forut for oppsigelsen.

Han og advokat Sture argumenterer for at Berg har oppfylt samskipnadens hovedformål. De viser til at SiÅs under Bergs ledelse har oppnådd den høyeste boligdekningen for studenter, overtatt og utviklet kantinetilbudet på campus, overtatt idrettstilbudet og bygget et stort idrettssenter, og etablert flere helsetilbud for studenter.

— Når man ser hva som har skjedd under hans ledelse, ser vi en studentsamskipnad som oppfyller alle krav som har blitt stilt, sier advokat Sture.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før rettssaken begynner 12. september.

Einride Berg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Spørsmål om pensjon

Det kommer også fram i de nye rettsdokumentene at et aspekt ved saken allerede er blitt behandlet i rettssystemet.

I utgangspunktet skulle Berg stå i stillingen fram til en rettskraftig dom var felt i saken. Først forsøkte partene å finne en løsning som passet begge. Berg foreslo at han kunne gå over i en annen stilling til fylte 65 år, slik at han kunne gå av med pensjon i henhold til en avtale som ble inngått sommeren 2021.

Ifølge avtalen om tilleggspensjon ville Berg vært sikret en alderspensjon tilsvarende 66 prosent av hans sluttlønn i SiÅs for en periode på 15 år. Da han ble sagt opp, hadde Berg en årslønn på 1.235.000 kroner, ifølge rettsdokumentene. De anslår at pensjonstapet er på cirka 166.000 kroner.

Berg mente at hans lange ansettelsestid, alder og hans utsikter til å få en ny stilling burde tillegges betydelig vekt. Å si ham opp uten å tilby en alternativ stilling var «en uforholdsmessig reaksjon», skriver Bergs advokat.

SiÅs mente på sin side at en slik stilling ikke var hensiktsmessig, og styret fant «ingen annen forsvarlig utvei enn å gå til oppsigelse av arbeidsforholdet».

I to rettsrunder, både i tingretten og lagmannsretten, ble spørsmålet om en fratredelse før en rettskraftig dom var avsagt, behandlet. Både tingretten og lagmannsretten slo fast at Berg skulle fratre stillingen før rettssaken er avgjort.

Grundig prosess

SiÅs sin advokat Henning M. Heitmann i Sands Advokatfirma roser Berg for at han har lykkes og fått en høy score i brukerundersøkelser. Men det endrer ikke vurderingen styret har gjort, poengterer Heitmann.

«Berg er studentsamskipnadens fremste ansikt utad, og den skadelige kommunikasjonsformen og det tap av omdømme som dermed risikeres, kan ikke repareres av for øvrig godt arbeid», skriver han.

Heitmann skriver videre at styret gjennomførte en grundig prosess i forkant av beslutningen om oppsigelse etter lovens krav.

«Under drøftingsfasen høsten 2021 fremkom nye eksempler på Bergs uakseptable atferd i stillingen, som redegjort for og dokumentert».

Advokaten sier til Khrono at det ikke er riktig å kommentere saken før den er ferdig prosedert i rettssystemet.

Endringslogg: I en tidligere versjon av saken skrev vi i tittelen at Einride Berg hadde fått sparken på grunn av «uakseptabel atferd» - det korrekte er «kommunikasjonsmessige forhold». Tittel er endret lørdag 3.september kl. 19.52.

03. september, kl. 20.28: Det presiseres i teksten at Berg sto i jobben til 24. juni i år.

Powered by Labrador CMS