oppsigelse

Sagt opp etter over 20 år som forsker ved NTNU

Denne uka kom avklaringen for den fast midlertidige ansatte Ingrid Eftedal. Hun har fått beskjed om oppsigelse fra NTNU etter 20 år som forsker.

Ingrid Eftedal har fått beskjed: Etter 20 år som forsker ved NTNU er det over for den fast midlertidige ansatte forskeren.
Publisert Oppdatert

Tirsdag ettermiddag ble oppsigelsen av faste midlertidige Ingrid Eftedal behandlet i sentralt ansettelsesorgan.

Universitetsavisa og Forskerforum har også omtalt den endelige oppsigelsen.

Opprinnelig var saken satt opp til å bli behandlet i februar, men ble utsatt da Forskerforbundet etterlyste svar fra fakultetet på en rekke grunngitte spørsmål.

Eftedal har vært seniorforsker og forskningsgruppeleder i barofysiologi tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, ved NTNU.

Må skaffe eksterne midler selv

Seniorforskeren er såkalt «fast midlertidig» ansatt ved NTNU. Hun er også forskergruppeleder innen dykkermedisin, og avhengig av å hente inn eksterne midler til forskningen. Med en gang dette ikke er på plass, vil Eftedal få en melding om oppsigelse fra universitetet.

Det har skjedd en gang tidligere, og høsten 2021 skjedde det igjen.

— Det ene øyeblikket leder man en fungerende forskergruppe, det neste øyeblikket er man på Nav. Bokstavelig talt. Jeg har stipendiater og postdoktorer som trenger lønn. Det er et evig jag etter midler. Når det går bra går det veldig bra. Men den ene gangen det ikke lyktes ble jeg sagt opp, fortalte Eftedal til Khrono i november.

Totalt 33 år ved NTNU

Da saken opprinnelig skulle opp i februar skrev Eftedal på Twitter:

  • «Tirsdag kommer oppsigelsessaken min opp på ntnu. Jeg kan ikke lenger kjempe mot midlertidigheten. Trenger å skrive det så det kan begynne å bli virkelig. Lørdag er det 33 år siden jeg startet som ung universitetsstipendiat. Forskning er konkurranse til du en dag snubler.»

I februar skrev Eftedal i en sms til Khrono:

— Jeg tenker at dette er et systemisk problem. Det burde løses politisk. Universitetene har mange ulike typer tilsetting for å løse oppdraget sitt, og hvis de selv må løse midlertidighetsproblemene lokalt det fort føre til konflikter mellom interesser og grupper. Det tjener ingen.

Pynter på tall?

Hva er så en fast midlertidig ansatt forsker? Jo det er en forsker som sitter i en oppsigelse forskerstilling, der ansettelsen er koblet direkte til eksterne midler. Klarer ikke forskeren å skaffe nok penger, da ender det med oppsigelse i postkassen.

Khrono avdekket i høst at universitetene i langt større grad nå ansetter denne type forskere i fast midlertidig jobb, framfor ren midlertidig stilling. Konsekvensen? Den er at midlertidig talla til universitetene ser bedre ut.

Dette kommer i kjølvannet av at universitetene og høgskolene har i flere år opplevd et betydelig politisk press for å få ned tallet på midlertidige ansatte.

For universitetenes del forklarer denne omgjøringen av stillinger hele 80 prosent av deres nedgang i midlertidighet.

— Det er et stort problem at ansvaret for finansieringen her blir privatisert til den enkelte forskers ansvar. Institusjonene tar ikke det overordnede økonomiske ansvaret og det blir den enkeltes problem, og de får automatisk en oppsigelse i posten når det er 6 måneder igjen av deres finansiering, sa hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundet ved NTNU til Khrono i november.

Hele forskningsgruppen legges ned

Eftedal har tidligere fortalt at hun over ti år har hentet inn over 30 millioner kroner, men denne gangen ble hun syk og fikk ikke søkt eksterne midler. Forskerforum skriver at konsekvensen er at hele forskningsfeltet rundt dykkermedisin ved NTNU nå legges ned.

Eftedal fortsetter som forsker ut september, og så forskningsrådgiver ut året.

I november skrev HR- og HMS-sjef ved NTNU, Arne Hestnes svar i Universitetsavisa på Ingrid Eftedals innlegg og skriver blant annet at han tror at oppsigelsene vil øke i takt med nedgangen i midlertidigheten:

«Det er relativt lett å pynte på overflaten og utstede avtale om fast ansettelse i stedet for midlertidig ansettelse. Men det er dessverre stor sannsynlighet for at synkende midlertidighetstall vil føre til flere oppsigelser av fast ansatte eksternfinansierte forskere. Da er vi ikke kommet særlig lenger», skrev Hestnes da.

Powered by Labrador CMS