Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU og nå også leder av det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Foto: NTNU

Sjefen over alle sjefer på digitalisering

Digital. I dag er Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU, oppnevnt til leder av det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

​​Kunnskapsdepartementet la fram en egen digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017-2021 i 2017.

Fra 1. januar 2018 var Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning en realitet. Da ble daværende CERES, BIBSYS og en del av oppgavene til Uninett slått sammen.

Unit har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området.

Oppretter eget styret

Nytt denne uka er at man har nedsatt et styre, digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, som skal lede det overordnede digitaliseringsarbeidet for hele universitets- og høgskolesektoren.

Les også: Tolv etater er berørt når Isaksen omorganiserer fra 1. januar 2018

Styret består av 18 personer som er valgt fra ulike institusjoner og organisasjoner. Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU, skal lede styret.

Blant disse er også Roar Olsen, administrerende direktør for Unit.

​Se også: Mandatet for det nye digitaliseringstyret

Samtidig med at styret ble oppnevnt ble det også stadfestet et mandat for styrets arbeid.

Sånn sett spiller dette BOTT-arbeidet fullt på lag med den jobben vi skal gå i gang med.

Ida Munkeby

— Setter kraft på digitalisering

Tirsdag 28. august hadde digitaliseringsstyret sitt første møte.

— Hva skal dette styret egentlig være?

Ida Munkeby starter:

— Jeg oppfatter at man har gjort mange forsøk rundt digitalisering og standardisering i sektoren, men at det nå blir satt litt ekstra kraft bak dette å finne nye løsninger. Unit er opprettet, og styret jeg skal lede er etablert. Vi skal både være et rådgivende organ for sektoren og Unit, men også kunne fatte egne vedtak, forklarer Munkeby.

Hun forteller at styret i første omgang skal fungere i ett år, og så skal ordningen evalueres.

— 18 personer i et styre er ganske mange?

— Nå var det ikke alle som var på plass i dag. Vi er bredt sammensatt med mange representanter fra sektoren, også fra enheter som er i grenselandet opp mot vår sektor, sier Munkeby.

— Godt første møte

Ida Munkeby sier hun er godt fornøyd med det første møtet, og at hun har med seg en rekke foroverlente personer med stor kompetanse på digitalisering.

— Hvordan henger dette arbeidet sammen med BOTT-samkjøringen på systemsiden?

Les også: Alle saker i Khrono om BOTT og nye løsninger

— Det har jo vært et viktig element i bestillingen fra departementet opp mot BOTT at løsningene vi utvikler skal kunne bli tatt i bruk av flere. Sånn sett spiller dette BOTT-arbeidet fullt på lag med den jobben vi skal gå i gang med, sier Munkeby.

BOTT-ansvarlig, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen, er da også representert i det nye styret.

I mandatet til digitaliseringsstyret står det blant annet at de skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og ha en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle.

Et annet sentralt punkt er å tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, arbeidsprosesser, løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der dette er nødvendig for realisering av strategier.

— Skal realisere digitaliseringsstrategien

Roar Olsen kom fra stillingen som administrerende direktør i Uninett da han gikk på som sjef for det som først het tjenesteorganet og siden altså fikk navnet Unit.

Han var sterkt ønsket av Kunnskapsdepartementet som leder av den nye virksomheten. Han har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn.

Unit skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Les også: Skepsis mot felles administrativt it-system for alle

Roar Olsen, direktør Unit.

— Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Vårt mål er at universiteter og høgskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i desember 2017.

Vedtektene for det nye Unit

Dette er i vedtektene til Unit konkretisert som følgende oppgaver:

  • Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren.
  • Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester.
  • Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører.
Fakta

Digitaliserings-styret

Leder

Ida Munkeby, organisasjonsdirektør Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medlemmer

Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon Universitetet i Oslo

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør Universitetet i Bergen

Gøril Heitmann, assisterende universitetsdirektør UiT- Norges arktiske universitet

Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør Universitetet i Agder

Dag Husebø, prorektor Universitetet i Stavanger

Lars Atle Holm, direktør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lasse Finsås, direktør for digitalisering og infrastruktur Nord universitet

Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur OsloMet – storbyuniversitetet

Johnny Thorsen, infrastrukturdirektør Universitetet i Sørøst-Norge

Karen Lomeland Jacobsen, høgskuledirektør Høgskulen i Volda

Anders Hanneborg, områdedirektør Vitenskap og forskningssystemet Norges forskningsråd

Morten Dalsmo, konserndirektør SINTEF Digital SINTEF

Aina Margrethe Berg, administrerende direktør Uni Research

Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF RHFenes strategigruppe for forskning

Sigurd Eriksson, IT-direktør Statens lånekasse for utdanning

Christoffer Vikebø Nesse, student Norsk Studentorganisasjon

Roar Olsen, administrerende direktør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning

Fakta

Unit

«Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning» er navnet på Kunnskapsdepartementets nye tjenesteorgan.

Er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra Uninett AS.

Ble etablert 1. januar 2018.

Tjenesteorganet skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Ansvaret for å utøve eierstyring av Uninett vil også på sikt overføres til den nye virksomheten. Hovedkontoret for tjenesteorganet er lagt til Trondheim.

Kilde: Uninett

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS