En student ved NHH har legeattest på at hen har en diagnose som forårsaker kroniske søvnproblemer. Studenten bør derfor få egen tilrettelagt eksamen for sin funksjonsnedsettelse, mener Diskrimineringsnemnda. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold

Kroniske søvnproblemer gir student eksamenstrøbbel. Varsler søksmål mot NHH for manglende tilrettelegging.

Tilrettelegging. En NHH-student med kroniske søvnproblemer og konsentrasjonsvansker på morgenen, ble diskriminert da hen ikke fikk tilrettelagt eksamen, mener Diskrimineringsnemnda. Studentens advokat varsler mulig søksmål mot høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert 09.11.2019 hvor det er ytterligere presisert at studenten har en diagnose og legeattest på de kroniske søvnproblemene som gir funksjonsnedsettelse. I tillegg er saken oppdatert med opplysninger fra Kunnskapsdepartementet som er positive til at NHH vil vurdere saken om tilrettelagt eksamen på nytt).

Morgenen kan være tøff for mange. 08.15-forelesninger og skoleeksamener som starter tidlig er ingen spøk. Særlig ikke for en student ved Norges handelshøyskole (NHH) som ofte ikke sover på natten før eksamen.

Vedkommende har en legeerklæring som påviser en kronisk søvnsykdom, og ønsket individuell tilrettelegging for sine eksamener høsten 2018.

Det er over et år siden studenten for første gang ba om spesiell tilretteligging av eksamen. Partene er nå i dialog, men utfallet av dialogen er ennå ikke avklart.

Da studenten fikk avslag på søknaden om tilrettelegging fra NHH, ble saken klaget inn for Diskrimineringsnemnda. I starten av oktober i år, nesten ett år etter første søknad ble sendt, falt avgjørelsen. Studenten har blitt diskriminert av NHH, mener nemnda:

Fakta

Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering.

Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene trenger ikke advokat.

Dersom du er usikker på om du har en sak, eller ønsker veiledning om regelverket, anbefaler nemnda at du tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

«Det er grunn til å tro at diskriminering har funnet sted fordi klager har fått avslag på sin søknad om individuell tilrettelegging. Klager er stilt dårligere enn andre studenter på grunn av sin funksjonsnedsettelse», skriver nemnda i sin avgjørelse.

NHH har respondert på dette prosessvarselet og invitert til en dialog om ytterligere tilrettelegging basert på vårt positive vedtak fra april.

Kjell J. Borlaug

Les også: Studenter reagerer på at NHH kutter video på bachelor-nivå

Vil ikke medføre en betydelig byrde

I sitt avslag la Klagnemnda ved NHH vekt på at en tilrettelegging som den studenten etterspør, vil føre til at vedkommende vil trenge en helt egen eksamen.

«Bakgrunnen for dette er at klagers besvarelser ikke vil kunne sammenlignes med øvrige studenters besvarelser, og dette kan medføre at kunnskaper og ferdigheter ikke vil bli vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. En slik tilrettelegging vil også bryte med likhetsvilkåret, og studentene vil således ikke kunne prøves på like vilkår etter Klagenemndas syn», skriver Klagenemda ved NHH i sitt avslag.

Klagenemda la også vekt på at hver eksamen studenten vil avlegge ved NHH vil føre til betydelige kostnader for høgskolen.

Diskrimineringsnemnda som er ankeinstans, er ikke enig, og mener NHH ikke har bevist at tilrettelegging for studenten vil medføre en betydelig byrde for utdanningsinstitusjonen.

«Nemndas oppfatning er at eksamen skal utformes og bedømmes etter et faglig objektivt krav, og det ikke vil svekke kravet til faglig forsvarlighet at klager får en egen eksamensoppgave. B (NHH, journ. anm.) tilrettelegger for øvrig undervisning/eksamen i utstrakt grad for studenter med andre funksjonsnedsettelser, og etter kravet om likebehandling har også klager rett på en egnet tilrettelegging.»

Les også: NHH går fram på internasjonal rangering, BI tar et steg tilbake

Sover ikke på natten — vurderer søksmål

Studenten forklarer at hen sliter med konsentrasjonsvansker på morgenen. På eksamensdager kan studenten ha vært våken fra klokken 12-17 dagen i forveien, og ikke sovet om natten.

I sin klage til Diskrimineringsnemnda er studenten kritisk til NHHs behandling av saken, og skriver blant annet:

«Saken ble behandlet ved eksamenskontoret på NHH og avslått bare 13 dager senere [...]. Den første behandlingen bar preg av hastverkarbeid og forutinntatt holdning.»

Studenten har nå engasjert advokat.

I en knapp kommentar til Khrono sier advokat Haakon Åsli Skogstad i advokatfirmaet Sulland, følgende:

— Vi er i dialog med NHH for øyeblikket. Det er uvisst hvilket utfall saken vil få.

Advokatfirmaet har sendt et prosessvarsel til høgskolen der de ber NHH innrette seg etter Diskrimineringsnemndas uttalelse. Dersom det ikke skjer «vil det bli vurdert rettslige skritt for å sikre at diskrimineringen av vår klient opphører».

Les også: Kristne private høgskoler får lov til å diskriminere samboere og homofile

Flere argumenter

NHH har på sin side forsvart avslaget om tilrettelegging med flere argumenter.

  • Første søknad om individuell tilrettelegging kom etter fristen 1. september i fjor.
  • En slik tilrettelegging skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. NHH poengterer at Likestillings- og diskrimineringsloven §21 sier at tilretteleggingen ikke skal innebære en uforholdsmessig byrde for institusjonen.
  • NHH argumenterer også for at Universitets- og høyskoleloven pålegger dem «å sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte».

Vi er i dialog med NHH for øyeblikket. Det er uvisst hvilket utfall saken vil få.

Haakon Åsli Skogstad

Handelshøyskolen tar selvkritikk på at begrunnelsen i avslaget fra november 2018 kunne vært mer fyldig.

Ønsker ytterligere dialog

— Diskrimineringsnemnda avgav den 4. oktober (2019, red.mrk.) en uttalelse i en sak som var brakt inn av en student hos oss. Uttalelsen gikk i vår disfavør, men etter vår oppfatning har Diskrimineringsnemnda ikke vurdert det siste positive vedtaket i saken. NHH ba derfor Diskrimineringsnemnda presisere sin uttalelse, men vi har fått til svar at Diskrimineringsnemnda ikke har anledning til å gi supplerende kommentarer, skriver jurist og seniorrådgiver ved NHH, Kjell J. Borlaug, i en e-post til Khrono.

Det positive vedtaket Borlaug viser til er datert 12. april i år. I dokumenter Khrono har fått innsyn i, er tiltakene sladdet, men det kommer fram av brevet at studenten har fått innvilget fast tilrettelegging ut studietiden ved NHH.

Det kommer også fram av datostemplingen for klagen til Diskrimineringsnemnda at NHH-studenten sendte denne klagen etter at det positive vedtaket var gjort av handelshøyskolen.

— Saken gjelder en student, studentens helse og tilrettelegging direkte knyttet til helsesituasjonen. Studenten representeres nå av advokat, som har sendt NHH et varsel om at de vurderer rettslige skritt mot skolen. NHH har respondert på dette prosessvarselet og invitert til en dialog om ytterligere tilrettelegging basert på vårt positive vedtak fra april.

— Fordi saken ennå ikke er avsluttet, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gi ytterligere kommentarer nå, skriver NHHs jurist og seniorrådgivet Borlaug.

I prosessvarselet som er signert advokat Frode Sulland, ber advokaten på vegne av sin klient om tilbakemelding fra NHH innen 8.november på om høgskolen vil følge Diskriminsieringsnemndas uttalelse om tilrettelegging av funksjonsnedsettelse.

Ifølge et av de mer enn 30 dokumentene i saken som Khrono har fått delvis innsyn i, har NHH også vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet om saken.

I en epost 29.oktober skriver avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Juridisk avdeling i departementet til NHH:

«Uten at departementet skal blande seg opp i høyskolens saksbehandling og faglige vurdering, er det positivt at høyskolen vil vurdere saken på nytt og se om det er ytterligere tiltak som kan tilbys studenten. Ved en eventuell stevning vil departementet eventuelt anmode om Regjeringsadvokatens bistand».

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS