Åpen forskning

Disse åtte skal se nærmere på rettigheter og lisenser for åpen forskning

Regjeringen ønsker mer gjenbruk av forskningsdata og setter derfor ned et utvalg som skal se nærmere på uavklarte spørsmål.

Førsteamanuensis i molekylær kardiologi, Magnus Aronsen, er utvalgets leder.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har lenge jobbet for at resultatene fra forskningen skal være tilgjengelige for alle. Ønsket om åpen forskning er også nedfelt i en egen strategi.

Den siste tiden har Norge undertegnet avtaler med alle de fire største forskningsforlagene i verden. Det betyr at forskningsresultater kan publiseres åpent i over 7400 tidsskrifter.

Likevel er det en del uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal utrede slike spørsmål.

— Jeg er opptatt av at forskningsdata er offentlige data som skal komme hele samfunnet til nytte, og ikke bare forskningen selv. Derfor ønsker vi en gjennomgang av sentrale spørsmål knyttet til deling av forskningsdata, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding.

Åtte medlemmer

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Forskningsrådet satt ned et utvalg på åtte personer.

Utvalgsleder er Magnus Aronsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

De øvrige utvalgsmedlemmene er: Professor Koenraad de Smedt ved Universitetet i Bergen, Ingrid Heggland, førstebibliotekar ved NTNU, daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør, seksjonsleder Stein Tronstad ved Norsk polarinstitutt, redekatør i Teknisk Ukeblad, Ole Petter Pedersen og to jussprofessorer ved Universitetet i Oslo, Inger Berg Ørstavik og Tobias Mahler.

Legger til rett for bred og åpen prosess

Med det representerer utvalget bredden av fagområder i forskningssektoren, samt to jurister innenfor immaterialrett/personvernrett. I tillegg kommer medlemmene både fra universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og nærings- og samfunnsliv, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Dette er omfattende og komplekse spørsmål, og utvalget vil legge til rette for en bred, åpen prosess med møteplasser og innspillsmuligheter for alle interessenter, sier utvalgsleder Aronsen.

De åtte utvalgsmedlemmene har allerede hatt sitt første møte.

Utvalget skal utrede rettighets- og lisensspørsmål ved å gjennomgå relevant lovverk, beskrive ulike typer lisenser og vurdere konsekvenser av forskjellige lisensvalg.

Det hele skal resultere i en oppsummerende rapport og nasjonale anbefalinger om bruk av lisenser på forskingsdata til sommeren 2021.

Powered by Labrador CMS