nmbu

Disse har søkt jobb som prorektor for utdanning i Ås

Tre eksterne og en intern søker. Ingen er unntatt offentlighet.

Elise Norberg er eneste interne søker på stillingen som prorektor for utdanning ved NMBU.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert.)

Fire har søkt jobben som prorektor for utdanning ved NMBU. Det er en intern søker. Av de fire søkerne er det en, Elin Røssvoll, som også har søkt jobb som prorektor for forskning, som er utlyst parallelt med prorektor for utdanning.

Fakta

Søkerlista prorektor for utdanning, NMBU

  • Elin Røssvoll (40) Veterinær, seniorrådgiver ved Stiftelsen Norsk Mat med tilhold i Ås.
  • Janicke Rasmussen (57), Dean MSc BI Norwegian Business School
  • Ingar Pareliussen (50) Prorektor FoU og oppdrag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).
  • Elise Norberg (49) Instituttleder og prodekan, ved Fakultet for biovitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, ved NMBU

Kilde: NMBU

Vil tilbake til forskning

Solve Sæbø er i dag prorektor for utdanning ved NMBU. Sæbø har sittet en periode, men har ikke søkt nytt åremål.

NMBU ved prorektor for utdanning Solve Sæbø

Til Khrono forteller han at han opplever at han står ved et veivalg, og føler han har mye ugjort som forsker. Sæbø er professor i statistikk ved NMBU.

— Jeg har ikke runda 50 ennå, og vil gjerne tilbake til forskningen før jeg ble hengende for langt etter, sier Sæbø.

Han legger til at han ikke dermed utelukker at han på et senere tidspunkt søker seg tilbake til en lederstilling.

— En attraktiv arbeidsplass

Ingar Pareliussen (50) er prorektor FoU og oppdrag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han er inne i sitt andre åremål i denne stillingen.

Pareliussen skriver til Khrono at han har doktorgrad i bevaringsbiologi, nærmere bestemt om bevaring av tropisk regnskog på Madagaskar.

— Jeg har erfaring fra utvikling av, og kvalitetsarbeid med, studietilbud, særlig innen videre- og etterutdanning og er genuint opptatt av studiekvalitet og studierelevans, både mot arbeidslivet, og forskning og utviklingsarbeid, forteller Pareliussen.

— Helt kort, hvorfor søker du stillingen?

— Jeg ser på NMBU som en attraktiv arbeidsplass som over tid har lagt vekt på mange av de samme verdiene som jeg selv gjør. De har vært langt framme i utviklingen av undervisning i høyere utdanning, og jeg synes det vil være spennende å arbeide sammen med de som har bygd opp dette gjennom godt strategisk arbeid og være med på å utvikle det videre, svarer Pareliussen.

— NMBU har en spennende profil

Janicke Rasmussen (57), Dean MSc BI Norwegian Business School. Rasmussen forklarer at de på BI har en annen organisering enn på universitet. Faglig ansvar for programmer er skilt ut i en egen linje, og er ikke integrert i instituttene slik som er vanlig på universitet.

— En Dean har det overordnede ansvar for å sikre at porteføljen av program møter de forventninger og krav interessenter har til enhver tid – uavhengig om dette er studenter, faglige, Bi som institusjon, arbeidsgivere, eller samfunnet generelt, forklarer Rasmussen, og legger til:

— Min hovedoppgave er altså å sørge for at BI til enhver tid har en portefølje av program som støtte opp under BI sin strategi.

Rasmussen har en PhD fra Cass Business School (Nå Bayes Business School ) som er en del av City University i London. Hun har også en mastergrad fra NHH (Statsautorisert Revisor), samt MSc in Business – fra Heriot Watt University i Edingburgh.

— Min faglige stilling er førsteamanuensis på institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Forskningsmessig er jeg opptatt av Corporate Governance - virksomhetsstyring, med spesielt fokus på styrearbeid, legger Rasmussen til

— Hva er den viktigste grunnen til at du søker jobben, hva er mest spennende med en slik jobb nettopp på NMBU?

— Det er flere grunner til at jeg søker stillingen som prorektor utdanning på NMBU. Det å være leder ved en utdanningsinstitusjon er meningsfylt. Å kunne bidra til at universitet og høyskoler på en formålstjenlig måte leverer på sin strategi og sitt samfunnsoppdrag er for meg veldig riktig bruk av min energi, forklarer Rasmussen i en epost til Khrono.

Hun legger til at BI er en dynamisk organisasjon og gjennom 7 år som Dean MSc på BI har hun akkumulert meg erfaring og kompetanse når det gjelder utdanningsledelse som hun ønsker å bygge videre på.

— NMBU har en utrolig spennende profil, og de har et mål om å være ledende innen bærekraft. Det gir mening å bidra til at man lykkes med dette, understreker Rasmussen.

Endringslogg 29.10.2021, kl. 15.35:

Oppdatert med svar fra søker Janicke Rasmussen.

Powered by Labrador CMS