nmbu

OsloMet-viserektor søker jobb hos sin tidligere sjef

Per Martin Nordheim-Martinsen, viserektor ved OsloMet under Curt Rice, søker prorektorjobb ved NMBU, under Curt Rice.

Rektor Curt Rice ansatte viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen (t.v.) i 2019. Nå søkerOsloMet-viserektoren prorektorjobben ved NMBU der Rice er ny rektor. Norheim-Martinsen står også på søkerlista til rektorjobben ved OsloMet. Her er de to sammen med tidligere prorektor, og nå fungerende rektor, Nina Waaler OsloMet.
Publisert Oppdatert

Det er mange godt kvalifiserte søkere, ingen unntatt offentlighet og seks menn og to kvinner, som har søkt jobben som prorektor for forskning ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet).

Blant søkerne er det to interne.

Stillingen som prorektor for utdanning er utlyst samtidig.

Fakta

Søkerlista prorektor for forskning, NMBU

  • Luciano Patruno (40), Research and Development Manager i N2 Applied
  • Jörn Klein (46), professor ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tomas Willebrand (62), prorektor forskning ved Høgskolen i Innlandet, professor anvendt økologi
  • Elin Røssvoll (40) veterinær, Norsk Mat
  • Per Martin Norheim-Martinsen (43), viserektor for forskning og utvikling, OsloMet - Storbyuniversitetet
  • Trond Einar Pedersen (53), spesialrådgiver ved Norges forskningsråd
  • Annegreth Dietze (48), professor, prodekan for forskning, fakultet for landskap og samfunn, NMBU
  • Finn-Arne Weltzien (52), professor, instituttleder og forskningsleder, NMBU

Kilde: NMBU

Der er det fire søkere, også en intern søker.

Sittende prorektor for utdanning, Solve Sæbø, har valgt å ikke søke nytt åremål. Det gjelder også nåværende prorektor for forskning ved NMBU, Siri Fjellheim.

Vil tilbake til forskning

Til Khrono sier Fjellheim, som har vært prorektor kun en kort periode, at det er en enkel forklaring på hvorfor hun ikke søker.

— Jeg ønsker meg tilbake til forskningen. Jeg har lært utrolig mye i den tiden jeg har vært i stillingen, selv om det har vært en bratt læringskurve, forteller Fjellheim.

Hun trekker fram at lærdommene vil komme godt med i hennes videre arbeid som forsker, og at det at hun valgt forskning nå, ikke hindrer at hun kan søke seg til mer ledelse på et senere tidspunkt.

Fjellheim er professor i biologi og jobber med plantevitenskap.

Hele rektoratet ved NMBU blir dermed byttet ut.

Også rektor-søker på OsloMet

En av de åtte søkerne ved NMBU er Per Martin Norheim-Martinsen (43), viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

Inntil nylig hadde han den nyansatte NMBU-rektoren Curt Rice som sjef ved OsloMet. Curt Rice ansatte Nordheim-Martinsen i 2019 da Rice fortsatt var rektor der.

Norheim-Martinsen står også på søkerlista til rektorjobben ved OsloMet.

Norheim-Martinsen bekrefter overfor Khrono at han er interessert i jobben som prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

— Men først og fremst vil jeg understreke at mitt hovedfokus er på stillingen som rektor ved OsloMet, hvor vi fortsatt er midt i en rekrutteringsprosess, skriver han i en e-post til Khrono.

Han legger til at når han velger også å søke stillingen ved NMBU, har det sammenheng med universitetets ry som en tung forskningsinstitusjon med stolte tradisjoner, en tydelig profil og fagområder hvor han tenker at han har noe å bidra med.

— Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg har samarbeidet godt med Curt Rice og kunne tenke meg å jobbe med ham igjen, skriver Norheim-Martinsen.

Per Martin Nordheim-Martinsen søker både prorektor- og rektorjobb samtidig.

Han legger også til:

— Med min brede erfaring med blant annet oppdragsforskning og bakgrunn fra forsvarssektoren, tror jeg at jeg kan tilby litt andre perspektiver på NMBUs virksomhet, og dermed bidra til å utvikle en spennende institusjon videre.

USN-professor blant søkerne

Jörn Klein (46), professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, er utdannet sivilingeniør i bioteknologi fra Tyskland, der han har jobbet mye med økotoksikologi.

Han har spesialisert seg inne infeksjonsbiologi ved UiT Norges arktiske universitet, og han tok sin doktorgrad innen infeksjonsepidemiologi ved daværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, som i dag er en del av det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns universitet.

— I 2008 flyttet vi tilbake til Norge hvor jeg jobbet seks år med høypatogene virus ved Det medisinske fakultet ved NTNU. I 2014 ble jeg instituttleder ved daværende Høgskolen i Telemark, som nå er Universitetet i Sørøst-Norge, og har etter hvert blitt professor i mikrobiologi og smittevern, forteller Klein.

— Hvorfor søker du denne stillingen ved NMBU?

Jörn Klein (46), professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

— Stillingen som prorektor er veldig fristende. NMBU er jo allerede en suksesshistorie når det gjelder bærekraftig forskning og utdanning. Snart er FNs klimatoppmøte i Glasgow, og utfordringene vi står overfor er enorme: Klimaendringer, migrasjon og Covid 19-pandemien får oss til å innse hvor sårbar vår livsstil og virksomhet er, sier Klein, og han har mye mer på hjertet rundt disse problemstillingene.

— Vi må forstå at fremtiden tilhører fremtidige generasjoner. Det er vårt ansvar å gi dem et miljø som er verdt å leve i. Det handler om fremtidig teknologi innen områdene sirkulær økonomi, klimabeskyttelse, OneHealth og bærekraftig utvikling, legger han blant annet til.

Klein trekker fram at NMBU er et universitet som ikke bare har potensiale, men som allerede nå leverer forskning i verdensklasse.

— Jeg ønsker å bidra til at NMBU lykkes i nasjonal og internasjonal konkurranse om ekstern finansiering. At NMBU leverer forskning og kunnskap på et høyt etisk nivå for å oppnå klimamål, beskytte og bruke naturtyper og naturressurser, og ikke minst videreutvikle samfunnet og økonomien for fremtidige generasjoner, sier Klein.

Prorektor fra Innlandet

Tomas Willebrand (62) er prorektor for forskning ved Høgskolen i Innlandet og professor i anvendt økologi. Det har han vært siden 2007, og han har jobbet på Høgskolen i Innlandet fra samme tidspunkt.

Før dette var Willebrand programsjef for Fjällmistra ved Sveriges Landbruksuniversitet i Umeå.

— Jeg har vært veldig engasjert i forskerutdanning, og hatt ansvaret for et titalls stipendiater siden tidlig på 1990-tallet, forteller Willebrand i en e-post til khrono.

— Jeg er også interessert i forskningspolitiske spørsmål, så som spørsmål rundt forskeren og forskningens rolle i samfunnet.

Han forteller at han de siste fire årene har jobbet på heltid som prorektor for forskning ved Høgskolen i Innlandet.

Han har i samme periode også vært medlem av arbeidsutvalget for forskning i Universitets- og høgskolerådet (UHR), samt ledet Nasjonalt Forum for Åpen Forskning.

— NMBU har for meg en veldig interessant fagprofil. Det skulle vært spennende å få lov til å medvirke i den fortsatte utviklingen med å forsterke NMBU som Norges bærekraftsuniversitet, sier Willebrand.

— Jeg brenner for forskning

Finn-Arne Weltzien (52) er professor og instituttleder og forskningsleder ved NMBU.

Weltzien forteller at han har jobbet ved Veterinærhøgskolen siden 2008, de to siste årene som instituttleder.

— Jeg er dessuten forskningsleder (tilnærmet prodekan forskning) ved fakultetet. Jeg har også sittet mange år i NMBUs forskningsutvalg, som er ledet av prorektor for forskning og innovasjon. I bunn er jeg professor i fysiologi, forsker på nevroendokrin regulering av pubertet og reproduksjon hos fisk, forklarer han i en epost til Khrono.

— Hvorfor søker du denne stillingen?

— Jeg brenner for forskning. Forskning av høy kvalitet, og helst i nært samarbeid med andre miljøer, internasjonalt og på hjemmebane. Etter Veterinærhøgskolens flytting i vår er NMBU endelig samlokalisert på Campus Ås. Dermed kan vi for alvor rette blikket fremover og jobbe for en god integrering på tvers av fakultetene våre, sier Weltzien.

Han legger til:

— Vi har (etter norske forhold) en unik fagsammensetning ved NMBU, i tillegg til et nært og godt naboskap med instituttsektoren (NOFIMA, VI, NIBIO). Dette må vi utnytte på beste måte, og bør legge grunnlag for store muligheter innen forskning og innovasjon og næringsutvikling de nærmeste årene. Det vil være en drømmejobb for meg å få være med på å utvikle dette i tiden som kommer.

Fra Forskningsrådet

Trond Einar Pedersen (53), spesialrådgiver ved Norges forskningsråd, forteller at han har en samfunnsvitenskapelig tverrfaglig mastergrad og doktorgrad innenfor STS-feltet (Science, Technology and Society) og innovasjonsstudier.

I tillegg har han 15 års erfaring fra denne type forskning på utdanning, forskning og innovasjon i Step/Nifustep/Nifu.

— I korte trekk handler dette om å bygge innsikt i hvordan forskning kommer til anvendelse i innovasjon i ulike næringer. I bionæringene, som jeg også har studert, er det stort sprik i hvordan forskning tas i bruk i innovasjon. For å videreutvikle utdanningen/forskningen og innovasjonsrelevansen på en så mangslungen organisasjon som NMBU kreves konteksttilpasset arbeid og tiltak, sier Pedersen.

Han legger til at han har elleve års erfaring fra Forskningsrådet hvor han har koordinert og ledet arbeidet med å finansiere NMBU-relevant forskning og implementere bioøkonomi som strategisk visjon for forskning og innovasjon.

— Etter over 25 år i arbeidslivet har jeg et for NMBUs virke stort og relevant nettverk, skriver Pedersen i en e-post til Khrono.

— Hvorfor du vil til Ås og en slik stilling her?

— Jeg har en topp interessant jobb i Forskningsrådet, og jeg søker eventuelt kun på topprelevante og interessante jobber hvor jeg mener at jeg har riktig kompetanseprofil og kan bidra og gjøre en forskjell. Prorektor på NMBU er en slik stilling, trekker Pedersen fram.

Powered by Labrador CMS