Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet. Foto: Siri Øverland Eriksen

Disse skal berge doktorgrad for Nord

Akkreditering. Jobben de gjør kan bli avgjørende for universitetsstatusen. De har to år på seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitet har satt ned en styringsgruppe som skal sikre framtida for nedleggingstruet doktorgrad ved universitetet.

Fakta

Dette er saken

Nokut varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling.

Som ved alle former for Nokut-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i Nokut.

Før Nokut skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar. Den ble levert 6. januar og skisserer hvordan de skal jobbe for å imøtekomme kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.

Nokut styrebehandlet saken 13. februar 2020.

Der fattet styret vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, noe som gir Nord en frist på to år for å rette opp manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

Det varsler universitetet selv etter at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) tidligere denne måneden ga universitet en frist på to år på å rette opp mangler i doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Lykkes de ikke vil Nokut trekke akkrediteringen til programmet.

Jobben de skal gjøre kan dermed bli avgjørende for universitetsstatusen. Minimum fire doktorgradsprogrammer er et krav for å kunne kalle seg universitet.

Mister de doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis sitter Nord universitet igjen med tre, slik Khrono har beskrevet tidligere.

Rektor leder styringsgruppe

— NOKUT har gitt universitetet to år på dette arbeidet. Disse skal vi bruke godt.  Både arbeidsgruppen og referansegruppen består av interne og eksterne fagfolk med høy kompetanse og lang erfaring fra forskning og doktorgradsutdanning nasjonalt og internasjonalt, heter det i en uttalelse fra rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

I tillegg til en arbeidsgruppe og en referansegruppe med fem personer hver, har Hansen satt ned en styringsgruppe på seks personer.

Denne skal ledes av rektoren selv. I tillegg består den av prorektor for forskning og utvikling Reid Hole, prorektor for utdanning Levi  Gårseth-Nesbakk, dekan  Egil Solli Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU),  dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), og leder av doktorgradsutvalget og prodekan ved FLU, Lars Kirkhusmo Pharo.

Arbeidsgruppen skal ledes av førsteamanuensis Wenche Rønning ved FLU og består ellers av professor Lisbeth Uhrenfeldt (FSH), professor og studieprogramansvarlig for ph.d. i studier av profesjonspraksis Anne Marit Valle (FLU), universitetslektor/førsteamanuensis Maria Strandås (FSH) og professor Pål Lagestad (FLU).

Disse skal ifølge rektor Hansen «få  avgjørende faglig støtte gjennom det eksterne blikket til referansegruppen». Denne skal ledes av professor og dekan Hanne Thommesen ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og består ellers av professor Lars Kolvereid (Handelshøgskolen), førsteamanuensis May Line Rotvik Tverbakk (FLU), professor Kirsti-Iren Skovdahl (Universitetet i Sørøst-Norge) og professor Sven-Erik Hansén (Åbo akademi University).

Driftes som normalt

I meldingen fra universitetet heter det at doktorprogrammet driftes som normalt mens det jobbes med å revidere akkrediteringen. «Det vil si at det blir opptak av nye stipendiater, veiledning og disputaser for de som får godkjent sine avhandlinger for forsvar,» skriver universitetet.

Powered by Labrador CMS