Ny analyse

Disse utdanningene har negativ innvirkning på inntekten

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at høyere utdanning lønner seg for de fleste, men slett ikke for alle.

Barnehagelærerutdanning, her representert ved en lekeplass tilknyttet en barnehage på Vestlandet, er blant utdanningene som kan ha negativ innvirkning på livsløpsinntekten.

— Unio har i flere år vært bekymret for rekrutteringen til disse utdanningsgruppene som kommer dårligst ut, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I en ny analyse undersøker SSB, på oppdrag fra hovedorganisasjonen Unio sammenhengen mellom utdanning og samlede inntekter gjennom yrkeskarrieren, kalt livsløpsinntekt.

Noen utdanninger gir negativ innvirkning på livsløpsinntekten, sammenlignet med de som har videregående opplæring som sin høyeste fullførte utdanning.

Kvinnedominerte

Det disse utdanningene har til felles er at de er kvinnedominerte og at utdanningene først og fremst blir brukt i yrker i offentlig sektor.

Det gjelder blant andre universitets- og høyskoleutdanninger som diakon, barnehagelærer, ergoterapi, tannpleier, bibliotekutdanninger, pedagogikk, allmennfaglærer, adjunkt, sykepleier og radiograf.

Unio-leder Ragnhild Lied sier at Unio i flere år har vært bekymret for rekrutteringen til de nevnte utdanningsgruppene.

Barnehagelærerutdanningen er en av gruppene som kommer dårligst ut. De som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning, tjener mer gjennom karrieren enn dem med barnehagelærerutdanning.

Barnehagelærerutdanningen er en treårig høyskoleutdanning (barchelor) og gir en livsløpsinntekt på 17,8 millioner kroner. Gruppen med videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning tjener 20,7 millioner gjennom yrkeslivet, ifølge SSBs beregninger.

Bekymret for rekrutteringen

— Resultatene i denne undersøkelsen er ikke overraskende. Mange med disse utdanningene velger å forlate yrket sitt på grunn av lønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun fortsetter:

— Samordnet opptak viser også at søkertallene for mange av disse utdanningene er fallende. Dette vil på sikt bety at rekrutteringen blir ytterligere forverret, hvis en ikke gjør tiltak. Det må lønne seg å ta høyere utdanning.

Utdanning lønner seg generelt sett

Det er stor forskjell i livsløpsinntekt for de ulike utdanningene, men grupper med lengre, høyere utdanninger har ofte høy inntekt over livsløpet.

De som har utdanningen Cand.Med (lege) får over 80 prosent mer inntekt gjennom karrieren enn gruppen med fullført videregående opplæring. De er på inntektstoppen blant gruppene.

Blant langtidsutdanningene kommer Cand.Theol (prest) dårlig ut, med en livsløpsinntekt som er lavere enn for gruppen med fullført videregående opplæring.

Endelig rapport fra SSB om livsløpsinntekt vil komme på nyåret.

Powered by Labrador CMS