Horisont Europa

Dragkamp om milliarder til forskning i EU

EUs medlemsland vil barbere EU-kommisjonens forslag til budsjett for forskning i 2024. Nok en gang. 

Medlemslandene vil kutte i budsjettforslaget fra EU-kommisjonen, her ved leder Ursula von der Leyen, sammen med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og president Charles Michel i Det europeiske råd under EU-toppmøtet i Brussel i juni.
Publisert Oppdatert

Det er duket for dragkamp om milliarder til forskning i EU. For en drøy måned siden presenterte EU-kommisjonen et forslag til budsjett for 2024 med 12,8 milliarder euro til Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Dette er 400 millioner mer til rammeprogrammet enn i år.

I forslaget går halvparten til søyle 2 av rammeprogrammet, som omfatter «globale utfordringer og europeisk industriell konkurransekraft», mens 3,4 milliarder går til søyle 1, hvorav 2,1 milliarder til Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Fra EU-parlamentet ble forslaget møtt med en kald skulder av politikere som mener det er for begrenset. Fra medlemslandene er tonen en helt annen. 

Milliardkutt

EU-rådet har svart med et budsjettforslag der det ligger 166 millioner euro — nær 1,9 milliarder norske kroner — mindre i potten til Horisont Europa enn i EU-kommisjonens forslag.

I tillegg til kuttet på 166-millioner for Horisont Europa, foreslår de ifølge Science Business et kutt på to millioner euro for Euratom og ti millioner i EU-bidraget til den eksperimentelle fusjonsreaktoren ITER.

Kuttene kan imidlertid bli justert, begge veier. Fra Rådet heter det at kuttene skal sikre at en unngår en «overdreven økning» av ubrukte midler de siste årene av langtidsbudsjettet. 

Ifølge Science Business vil medlemslandene be EU-kommisjonen om å øke budsjettet om det viser seg å ikke være nok til å dekke behovene, men også det motsatte kan skje. Om det viser seg at bevilgningene i budsjettet er høyere enn det de mener trengs, kan Rådet komme til å be om ytterligere kutt.

En gjenganger

Det er ikke første gangen denne dragkampen spilles ut, det er en gjenganger i Brussel at medlemslandene vil kutte i EU-kommisjonens forslag til forskningsbudsjett, mens EU-parlamentet vil øke det.

— Vi er dypt bekymret over betydelige og uforholdsmessige kutt i 2023-budsjettet til Horisont Europa, het det i et brev det tsjekkiske EU-formannskap fikk i fanget i fjor. 

Brevet var signert tunge forskningsaktører, også flere norske universiteter sto bak det, enten direkte eller gjennom europeiske allianser. 

Det kom etter at finansministrene i EU-landene varslet at de ville barbere EU-kommisjonens forslag til budsjett. De ville også overføre ubrukte midler fra rammeprogrammet til andre formål.

EU-kommisjonen hadde lagt fram et forslag der det lå 12,3 milliarder euro til Horisont Europa, dette ville EU-rådet kutte med 663 millioner euro. Dragkampen endte med 12,4 milliarder til rammeprogrammet for 2023.

Powered by Labrador CMS