Debatt Arne Benjaminsen

Du skal få den hjelpen du trenger

Vi er ikke i mål i arbeidet med tilrettelegging og vi kan bli bedre på informasjon om tilbudene vi har, skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Direktør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo tar med seg student Embla Imsets innspill om manglende tilrettelegging for funksjonshemmede ved universitetet.
Direktør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo tar med seg student Embla Imsets innspill om manglende tilrettelegging for funksjonshemmede ved universitetet.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Embla Imset skrev et tankevekkende innlegg om tilrettelegging ved universitetet, og hvordan det digitale undervisningsopplegget under pandemien har synliggjort enkelte mangler ved tilretteleggingen i en vanlig, mer fysisk studiesituasjon.

Overordnet dreier dette seg om universell utforming (UU), som forenklet sagt handler om å tilrettelegge både fysiske forhold og digitale flater slik at flest mulig kan benytte seg av dem. Dette er vi meget oppmerksom på, og vi tar med oss poengene hennes i det videre arbeidet på dette området.

På Universitetet i Oslo (UiO) har læringsmiljøet universell utforming som norm. Prinsipp om universell utforming er nedfelt i Lov om universitet og høyskoler og i Strategisk plan for UiO. Omkring 70 prosent av bygningsmassen vår er vernet. Derfor kan fysisk tilrettelegging være krevende enkelte steder, men vi jobber bredt med denne problemstillingen, både fysisk og digitalt.

Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov var et eget punkt i Internrevisjonens årsrapport for 2020. Her ble det pekt på at det er en «risiko for at tilretteleggingsbehov ikke identifiseres, fordi terskelen for å ta kontakt er høy, behov ikke blir fanget opp eller at studenter ikke vet nok om rettighetene». Rapporten nevner at ressurser og kapasitet er en utfordring, samt at informasjonen varierer. Fakultetene har også ulike tilbud.

Vi skal tilrettelegge gjennom hele studieforløpet, og vi er på god vei dit.

Arne Benjaminsen

Dette er punkter vi jobber med, og ett tiltak er allerede gjennomført: Det er utviklet to nettskjemaer der man kan søke om tilrettelegging. Vi har laget en nettside med informasjon om tilbud, søknadsprosedyrer og kontakter for tilrettelegging av studiehverdagen, som ofte omfatter undervisning, lesesalsplass, praksis, arbeidsform og oppgaver. UiO låner ut utstyr til studenter som trenger teknisk og ergonomisk utstyr på leseplassen sin. Man kan også søke om tilrettelegging under eksamen, som ekstra tid, bruk av programvarer, plassering, teknisk og ergonomisk utstyr.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

UiO har ansvar for at digitale løsninger som brukes av studenter, oppfyller krav til universell utforming. Vi har nedsatt et tverrfaglig universell utformings-prosjekt som skal kartlegge hvorvidt kravene imøtekommes og hvordan UiO bør være bemannet for å klare dette. Prosjektet undersøker nettsidene og ulike digitale tjenester knyttet til UiO, hvorvidt kravene til universell utforming er oppfylt og hvilken kompetanse de ansatte har. Prosjektet ser også på hvorvidt universell utforming (UU) blir tatt hensyn til i prosesser for utvikling og innkjøp av digitale tjenester.

Prosjektet har avdekket avvik i innholdet som blir publisert. Det tyder på et stort behov for justerte rutiner og tydeligere retningslinjer for innholdet vi publiserer på nett. Dette jobber vi med fremover. Egne UU-vettregler er publisert.

Målet er å få universell utforming inn som en selvfølgelig bestanddel i våre digitale flater. Dette krever forankring, forståelse, kompetanseheving og bevisstgjøring.

Imsets innlegg ga et nyttig perspektiv på hvordan det som for mange er en unntakstilstand med et dårligere tilbud, for noen kan oppleves som en forbedring. Vi erkjenner at det fremdeles kan skorte på både informasjon og konkrete tiltak, og vi er glade for alle konkrete tilbakemeldinger. Imset skriver: «For når syke studenter, trass i smerter, forsøker å få seg utdanning, skylder vi dem vel å møte dem på halvveien?» Vi skal klare bedre enn det. Vi skal tilrettelegge gjennom hele studieforløpet, og vi er på god vei dit.

Powered by Labrador CMS