NTNU

Eikrem får ikke sparken, men sluttpakke og fri fra arbeidsplikt ved NTNU de neste fem årene

NTNU og førsteamanuensis Øyvind Eikrem har inngått forlik og rektor trekker saken. Både rektor Anne Borg og Eikrem er lettet over at saken er over.

Førsteamanuensis ved NTNU Øyvind Eikrem har inngått forlik med sin arbeidsgiver etter at de opprinnelig ønsket å gi ham sparken. Han, skal ha fått en solid sluttpakke som varer i nesten fem år. Her er Eikrem på vei inn til møte med NTNU-styret onsdag 1. desember.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert).

Khrono (Trondheim og Oslo): NTNU og Øyvind Eikrem (48) har inngått forlik, som innebærer at han fratrer stillingen sin på Institutt for sosialt arbeid og slipper arbeidsplikt de neste fem årene. Eikrem skal etter hvert drive faglig utvikling i en postdoc-stilling og rapporterer direkte til en direktør ved NTNU. Det følger også økonomisk kompensasjon med avtalen.

Slutter i 2026

I pressemeldingen fra partene heter det:

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 22. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • 1. desember skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken.
 • 2. desember behandler også styret saken, og det blir offentlig at partene har inngått et forlik.

«Ledelsen ved NTNU og Øyvind Eikrem har i dag inngått et forlik som gjør at avskjedssaken mot ham avsluttes. Partene har blitt enige om en avtale som innebærer at Eikrem sier opp sin faste stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid. Hensyntatt oppsigelsestid vil han fratre 31. juli 2022. Han skal jobbe fra hjemmekontor og vil være fritatt fra arbeidsplikt, herunder å drive undervisning. Fra 1.august 2022 går Eikrem over i en fireårig midlertidig postdoktor-stilling for å kunne drive faglig utvikling. Når postdoktorstillingen utløper 31. juli 2026 opphører hans tilsettingsforhold til NTNU.»

Dermed er den omstridte førsteamanuensen som er beskyldt for å hisse til rasistiske nettdebatter via anonyme facebook-kontoer, ute av miljøet og fellesskapet ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Eikrem kom til instituttet etter at NTNU i 2015 fusjonerte med daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag hvor han var ansatt.

Solid sum med penger

Etter det Khrono har grunn til å tro fører forliket til at Eikrem vil være godt sikret økonomisk de neste fem årene.

Det siste døgnet med forhandlinger, der NTNU-styret har vært direkte involvert, skal ha sikret han både betydelig høyere årslønn enn dagens vel 700.000 kroner.

I tillegg skal det følge med en engangsutbetaling, mot at han sa opp stillingen sin frivillig.

Ingen av partene ønsker å kommentere den totale summen av Eikrems solide sluttpakke som vil vare i nærmere fem år.

Avviste forlik i november

Så sent som i november i år avviste rektor Anne Borg forslag fra Eikrem og hans advokat om en minnelig løsning som NTNU ville kommet betydelig billigere fra, ved å omplassere Eikrem til et annet institutt, blant annet.

Rektor innstilte på avskjed, men fikk altså ikke et samlet styret med på dette. Kilder sier til Khrono at det skal ha vært foretatt en prøveavstemning i styret onsdag ettermiddag, men stemmetallet er ikke kjent.

Men allerede onsdag kveld skal det har vært kontakt og invitasjon fra styret om å inngå forlik i saken. Forliket ble inngått i løpet av torsdag.

Eikrem: Godt fornøyd med avtalen

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem sier til Khrono at han er godt fornøyd med avtalen.

— Hvor mye penger, totalt ligger i dette for din del?

— Jeg kan kun henvise til NTNUs pressemelding. De andre forholdene er fortrolige.

— Hvem blir din nærmeste leder på NTNU?

— Jeg blir underlagt organisasjonsdirektør Roar Tobro som for øvrig har opptrådt meget ryddig og korrekt i denne prosessen.

— Hva skal du gjøre de neste fem årene?

— Jeg skal bedrive faglig utvikling. Det ser jeg fram til. Fram mot jul skal jeg lage et større forskningsprosjekt som jeg planlegger å gjennomføre. Siden jeg bedriver sammenlignende kulturforskning så blir det helt sikkert utenlandsopphold innbakt i det hele, sier han og legger til:

— Hva som skjer lenger fram i tiden, tar jeg stilling til da. I dag er jeg bare fornøyd med at vi kom til en god avtale.

Rektor også glad

Rektor Anne Borg skriver i en e-post til Khrono at hun er fornøyd med løsningen som er valgt.

— Jeg er glad for at saken nå er avsluttet og at vi har kommet til en minnelig ordning, skriver Borg.

— Hva koster avtalen NTNU?

— Det kan jeg ikke kommentere.

— Hadde man på noe tidspunkt en prøveavstemning i saken? Hva var i så fall utfallet av denne?

— I og med at vi har inngått et forlik, falt grunnlaget for styresaken bort, og saken ble derfor avvist av styret, svarer Borg.

— Hva har Eikrem-saken totalt kostet NTNU etter dette forliket?

— Med referanse til spørsmålet over, så kan jeg ikke kommentere dette, svarer Anne Borg.

Glad det endte med forlik

Professor ved NTNU, Helge Holden, er en av flere ved NTNU som har uttalt seg kritisk om NTNUs håndtering av saken og ment at den har skadet omdømme og anseelsen til NTNU.

Rektor Anne Borg sammen med styreleder Remi Eriksen ved oppstart av onsdagens møte der avskjedssaken stod på dagsorden.

Han er også fornøyd med utfallet av framforhandlet sluttavtale.

— Jeg er glad for at saken endte med forlik, både fordi saken med dette avsluttes, og fordi partene tydeligvis har funnet frem til noe som er akseptabelt for alle. Om saken hadde fortsatt, ville den vært en stor belastning for alle involverte, kommenterer Holden til Khrono.

Professor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo er en annen som har uttalt seg prinsipielt om Eikrem-saken.

Til dagens forlik sier han:

— Jeg tar til etterretning at de har inngått forlik, men jeg har ikke noen kommentar til det. Jeg har vært opptatt av denne saken først og fremst fra et ytringsfrihetsperspektiv, og forliket er ikke særlig interessant i den sammenhengen.

Holden uttaler også til Universitetsavisa at han mener det ville vært en klar fordel om de hadde kommet til forlik tidligere.

Holden synes også at det er underlig at Eikrem fram tii dag har vært ui fullt arbeid med undervisning.

— For meg framstår det som merkelig at NTNU har latt han undervise hele denne tida, all den stund hans forhold til studentene er blitt kraftig kritisert, sier Holden, til Universitetsavisa.

Først onsdag, så torsdag

Eikrem-saken ble siste sak for NTNU-styret torsdag ettermiddag. Dette etter at de hadde brukt flere timer på saken dagen før, ble endelig vedtak utsatt fra onsdag til torsdag.

Onsdag 1. desember startet klagebehandlingen i NTNU-styret av avskjedssaken til Øyvind Eikrem.

I juni i år vedtok ansettelsesutvalget på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU å avskjedige Eikrem. Ansettelsesutvalget tok ikke klagen hans til følge i september, rektor Borg sa i november nei til en minnelig løsning og klagen havnet dermed på bordet til NTNU-styret.

Dette var eneste sak på dagsorden for styret onsdag 1. desember. Øyvind Eikrem skulle få 20 minutter med styret i starten av debatten, men han og advokat Hjelde ble inne hos styret i over en time.

Da han kom ut var både han og advokaten hans ved godt mot.

Advokat Christoffer Hjeldefra Forskerforbundet på vei ut fra møtet sammen med direktør Roar Tobro og Øyvind Eikre (bak) onsdag ettermiddag.

— Det var et godt møte, sa advokaten hans.

— Det var mange spørsmål som det er dårlig redegjort for i dokumentet, og styret viste stor interesse for å finne ut av hvordan ting hang sammen, sa Eikrem til Khrono når han kom ut fra møtet onsdag.

Klokken 19.50 onsdag kveld kom meldingen om at styret ikke hadde konkludert i avskjedssaken, men at endelig vedtak skulle fattes i dag, torsdag 2.desember.

Avskjeden vedtatt først i juni

Avskjedssaken, som nå rektor nå har trukket og styret har inngått et forlik rundt, ble forankret i et sakskompleks som startet med et oppslag i Filter nyheter i februar 2020.

Slik begrunnet rektor avskjed

NTNU-rektor Borg skrev i sin innstilling til styret at hun hadde kommet fram til at til at flere av ytringene som omtales av Filter Nyheter «rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185» (hatefulle ytringer, red.mrk.). Strafferammen for brudd på paragrafen er tre års fengsel.

Rektor skrev videre i sine vurderinger til styret at det er «overveiende sannsynlig» at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til å disponere den anonyme Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg og kommentarer, og gi «likes».

I tillegg la rektor Anne Borg særlig vekt på hensynet til studentene og «de negative virkningene Eikrems opptreden har hatt for deres læringsmiljø». Stillingens sentrale posisjon overfor studentene taler dermed for at virksomhetens behov for avskjed overstiger de ulempene en eventuell avskjed vil få for Eikrem, heter det.

«Når dette ses i sammenheng med den negative påvirkningen hans opptreden har for kollegers arbeidsmiljø, viser dette at Eikrem ikke kan fortsette sitt arbeid ved NTNU», skrev rektor i saken til styret.

Saken startet i 2018

Men «Eikrem-saken» startet egentlig halvannet år før den omstridte saken i Filter nyheter.

Bråket rundt førsteamanuensis ved NTNU, Øyvind Eikrem, startet 18. september 2018. Han ble intervjuet av det høyreradikale nettstedet Resett etter at to unge asylsøkere i Trondheim ble drept. Intervjuet skapte reaksjoner internt på landets største universitet.

I November 2018 var rektor Gunnar Bovim ute og understreket at det skal eksistere ytringsfrihet på NTNU, og at Eikrems uttalelser var innafor.

Powered by Labrador CMS