— Bør vi heller bruke ressurser på å heve studiekvaliteten i bredden? Det korte svaret er: Vi gjør det også, skriver prodekanene Solveig Kristensen og Eirik Welo om det nye honoursprogrammt på Universitetet i Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tiden er inne for studietilbud til spesielt motiverte og talentfulle studenter

Tverrfaglig. Humanistiske og realfaglige fagmiljøer ved Universitetet i Oslo (UiO). Honoursprogrammet har fått kritikk, prodekanene Eirik Welo og Solveig Kristensen forsvarer og forklarer satsingen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Humanistiske og realfaglige fagmiljøer ved Universitetet i Oslo (UiO) har det siste året samarbeidet om planleggingen av et nytt studietilbud for spesielt motiverte og talentfulle studenter, et såkalt «honoursprogram». Vi mener at det er gode argumenter for at norske studenter skal få et slikt tilbud, og noen ekstra gode for at UiO skal gå i bresjen for denne nyvinningen.

Studietilbud som retter seg mot ekstra motiverte studenter er politisk ønsket. Regjeringen har gjennom stortingsmeldingene om studiekvalitet og humaniora signalisert tydelig at arbeidet med å heve kvaliteten i høyere utdanning bør inkludere tilbud som utfordrer flinke studenter til å strekke seg litt ekstra. Regjeringen har også gjentatt dette budskapet i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som ble lansert i oktober.

Universitetet i Oslo har forutsetningene som skal til for å lykkes med et slikt studieprogram. Vi er et høyt rangert forskningsintensivt universitet med stor faglig bredde og flinke studenter som ønsker å være del av sterke forsknings- og undervisningsmiljøer med rom for faglig fordypning. Universitetets plassering i kunnskapshovedstaden Oslo gir også unike muligheter for tett samarbeid med arbeidsliv og viktige samfunnsaktører og institusjoner.

Derfor starter vi vårt tverrfaglige honoursprogram nå med opptak av de første studentene fra høsten 2019. I studieprogrammet skal studenter fra flere fagområder på våre fakulteter møtes, jobbe sammen på tvers av faggrenser og utfordre seg selv og hverandre. Vi skal utdanne kandidater med kompetanse og erfaringer som gjør dem i stand til å bidra aktivt til å løse de sammensatte utfordringene samfunnet og verden står overfor.

Våre planer har møtt noen innvendinger, særlig knyttet til elitefokus og økonomisk omdisponering. Innvendingene er forståelige, men etter vår mening ikke tilstrekkelige for å revurdere våre planer. Vi er imidlertid glade for en debatt om hvordan de beste universitetene kan ta vare på faglige talenter fra inntak og gjennom hele studieløpet.

Bør vi heller bruke ressurser på å heve studiekvaliteten i bredden? Det korte svaret er: Vi gjør det også! Vi tar ikke midler fra bredden av våre studenter, men har økonomi til å iverksette honoursprogrammet for et lite antall studenter som en prøveordning. Videreføring og oppskalering krever imidlertid tilleggsressurser.

Vi jobber allerede mye med studiekvalitet i bredden på de to største av UiOs allmennfakulteter. Dette arbeidet er møysommelig. Kvalitet må utvikles i mange fagmiljøer samtidig for at universitetet som helhet skal heve seg. I tillegg til å jobbe i bredden – med alle studieprogrammer og studenter – må vi ha rom for nytenkning og utvikling av nye tilbud. Honourprogrammet er et slikt nyskapende prosjekt, ved at modellen utfordrer den eksisterende oppbyggingen av studienprogrammene. Programmet henvender seg til studenter med ekstra ressurser som ser verdien av å bygge tverrfaglig kompetanse, det er mer fleksibelt enn eksisterende programstruktur og tar i bruk større bredde av UiOs kompetanse – der målet ikke bare er tverrfaglig kompetanse, men faglig merverdi ut over flerfaglighet.

Honoursprogrammet er en del av en bred satsing på studiekvalitet ved UiO. Programmet er lite, men vil gi verdifulle erfaringer for utvikling av andre fagmiljøer og studieprogrammer på UiO. Det er del av oppdraget vårt som ledere med ansvar for utdanningen på UiOs to største fakulteter å sørge for at det vi lærer fra honoursprogrammet kommer mange studenter på UiO til gode. Vi ønsker også etterhvert å kunne tilby fag fra flere områder innenfor honoursprogrammet.

En annen innvending hevder at honoursprogrammet vil skape et A- og B-lag blant studentene. Etter vår oppfatning er ikke dette en reell problemstilling. Opptakskriteriene vil bli de samme som til våre øvrige studieprogrammer, og det er studentenes egne prestasjoner fra videregående skole som bestemmer om de kommer inn. Konkurransen blir som ved andre populære utdanninger med høye inntakskrav. Det ligger i definisjonen av et talentprogram at studentene der må ønske å gjøre en ekstra innsats, men det svekker ikke UiOs ansvar for å ta vare på sine talenter på alle studieprogrammer. Honoursprogrammet vil utforske hvordan vi best kan gjøre det og gi oss verdifulle erfaringer som vi tar med oss videre inn i utviklingen av alle studietilbudene våre.

Tverrfaglighet har lenge vært et tema på UiO, og i honoursprogrammet får vi testet ut i praksis hvordan studenter fra to fakulteter med svært ulike fagområder og fagkulturer kan sette sine kunnskaper og ferdigheter sammen for å forberede seg på å stille spørsmål og løse problemer i en sammensatt og på ingen måte enfaglig verden. UiO har satt FNs bærekraftsmål tydelig på agendaen, og de vil danne en viktig ramme også for honoursprogrammet. Studentene som tar programmet, vil ta med seg UiOs tunge faglige balast og tverrfaglige bredde inn i sitt fremtidige arbeidsliv og som aktive samfunnsborgere.

Derfor mener vi at et honoursprogram rettet mot ekstra motiverte og talentfulle studenter er et riktig tiltak til rett tid.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS