Nord universitet

Eks-rektor ble kvotert inn i styret. Feil­tolkning, mener juss­professor

Tre kvinner fikk flest stemmer i styrevalget ved Nord universitet, men tidligere rektor Bjørn Olsen og Oddbjørn Johansen ble kvotert inn for å skape kjønnsbalanse. Jussprofessor mener valgreglementet til universitetet er i strid med loven.

Tidligere rektor ved Nord universitetet, Bjørn Olsen, ble tirsdag valgt inn i universitetsstyret, men det kan være på grunn av en feiltolkning av regelverket, sier jussprofessor.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag ble det klart at tidligere rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, skal representere fast vitenskapelige ansatte i styret den neste fireårsperioden.

Nord universitet opplyste på sin nettside at Ellen Sæthre-McGuirk og Oddbjørn Johansen er valgt som de to andre representantene i denne gruppa. Ikke fordi dette er trekløveret som har fått flest stemmer, men for å skape kjønnsbalanse.

«I overensstemmelse med valgreglementets bestemmelse om likestilling mellom kjønn og lovpålagt kjønnsbalanse i styret, måtte to kvinner i gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling vike for de to mennene med flest stemmer innenfor samme gruppe», står det skrevet i en melding på nettsiden.

Dette er trolig en feiltolkning av reglementet, mener jussprofessor.

— Loven går foran

— Her har nok valgstyret tolket loven feil. De midlertidige vitenskapelige ansatte er en valgkrets, de teknisk administrative en valgkrets og de faste vitenskapelige en valgkrets, skriver førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Stein, i en Facebook-kommentar..

Han får støtte av Eirik Holmøyvik, jussprofessor og leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Bergen.

Universitet- og høgskolelovens (UH-loven) § 9-4 sier at kravene om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Holmøyvik viser til at Kunnskapsdepartementet i lovforarbeidene har presisert at de ulike gruppene som er representert i styret utgjør ulike valgkretser.

Professor ved Universitetet i Bergen, Eirik Holmøyvik, mener valgreglementet ved Nord universitetet kan være i strid med UH-loven.

Holmøyvik tror feilen ligger i valgreglementet til Nord universitet.

— §2-2 femte ledd sier at alle gruppene, bortsett fra de eksterne styremedlemmene, skal regnes som en valgkrets, men med særskilte valg for hver gruppe. Dette er nok grunnen til at valgstyret ved Nord universitet har tolket uttrykket «utvalget» i likestillings- og diskrimineringslovens § 28 til å gjelde hele styret.

Han mener det er tvilsomt om valgreglementet ved Nord universitet er i samsvar med UH-loven.

— Ved konflikt mellom et valgreglement og UH-loven, går loven foran. Valgstyret kan ikke godkjenne et valg med en styresammensetning som er i strid med loven, sier Holmøyvik.

Tre kvinner på topp

Valgresultatet viser at det er tre kvinner som fikk flest stemmer i gruppen fast vitenskapelige ansatte. Ellen Sæthre-McGuirk, Elisabeth Suzen og Hanne Thommessen fikk henholdsvis 141, 133 og 111 stemmer av de 408 stemmene som kom inn. Beste mannlig kandidat, Oddbjørn Johansen, fikk 103, mens tidligere rektor Olsen fikk 91 stemmer.

Legger man til grunn Holmøyviks tolkning av reglementet vil altså Olsen miste plassen i universitetsstyret. Han ønsker ikke å kommentere saken onsdag ettermiddag.

I valgprotokollen forklarer valgstyret hvordan de gikk fram da Johansen og Olsen ble kvotert inn.

De viser til likestillings- og diskrimineringsloven som sier at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i et utvalg med flere enn ni personer. I dette tilfellet, med fem ansattrepresentanter, måtte minst to menn med, mente valgstyret.

Valgstyret viser videre til at kjønnsbalansen måtte skje i gruppa for fast vitenskapelige ansatte fordi det kun var kvinnelige nominerte blant teknisk-administrative ansatte og fordi det ville vært «i strid med prinsippet om et fritt og demokratisk valg» å bestemme hvilket kjønn det ettårige styreverv for midlertidige ansatte skulle ha.

Valgstyreleder svarer

Leder av Valgstyret, Roger Helde, er selv førstelektor i juss ved Handelshøyskolen ved Nord universitet. Han sier at valgstyret har forholdt seg til det valgreglementet som er godkjent av universitetsstyret.

Videre viser Helde til at valgreglementet har en «justeringsbestemmelse» for likestilling mellom kjønnene.

«Dersom det ved opptelling viser seg at et kjønn vil få færre representanter enn hva kravene i likestillingsloven tilsier, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man har oppnådd slik balanse».

Saken er oppdatert 13.5 kl. 19.18 med lenke til nåværende valgreglement for Nord universitet.

Powered by Labrador CMS