Eksamensangst er utbredt og plager 44 prosent av studentene svært mye eller en del, viser SHoT-undersøkelsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nær halvparten av studentene har eksamensangst

Eksamen. 44 prosent av alle studenter har svært mye eller en del eksamensangst, viser undersøkelsen av studenters helse og trivsel (SHoT). Angsten får store konsekvenser for mange av dem.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

44 prosent av studentene plages svært mye eller en del av eksamensangst, viser Studentes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2018.

Fakta

Tips mot eksamensangst

Her er Kristin Flaten Gunstads tips for å unngå eksamensangst. Hun er psykologisk sykepleier og rådgiver ved Studentsamskipnaden i Innlandet.

Lag en plan

  • Finn ut hvor lenge det er til eksamen, og hvor mye tid du har til å forberede deg. Sett opp en prioriteringsliste, og begynn fra toppen!

Hold fokus

  • Hold fokus på det du får gjort noe med. Det du ikke kan påvirke, lar du ligge til etter eksamen.

Vær bevisst på tankegangen din

  • Husk at tankene dine påvirker hvordan du føler deg, og hva du faktisk får gjort. Derfor er det viktig å tenke tanker som er hensiktsmessige i forhold til situasjonen du er i. Tenk at «dette skal jeg klare!».

Sett egne mål

  • Prøv å ikke involvere deg for mye i eksamenslesningen til medstudentene dine, med mindre dere samarbeider. Dere er ulike individer, med forskjellig utgangspunkt og måter å lære på. Derfor er det viktig å sette seg egne mål, basert på eget utgangspunkt og egne ambisjoner.

Følg planen din

  • For å få mest mulig ut av dagene, bør du følge planen din. Den gjør det enklere å holde oversikt, i tillegg til å virke motiverende ved at du kan stryke over det du er ferdig med.

Legg fra deg alt annet

  • Husk at det å være student, det er faktisk jobben din. Derfor kan du, med god samvittighet, legge fra deg alt annet i eksamensperioden. Nå må eksamen få fullt fokus!

Litt nerver er bra!

  • Prøv å tenke at det er helt naturlig å få litt nerver i forkant av en eksamen. Det kan faktisk gjøre at du presterer mye bedre

Kilde: inn.no

For 12 prosent av studentene har eksamensangsten fått såpass alvorlige konsekvenser at de ikke møter til eksamen, avbryter underveis eller utsetter eksamen.

Overraskes ikke

Tallene overrasker ikke psykologisk sykepleier ved Studentsamskipnaden i Innlandet, Kristin Flaten Gunstad, som har gitt sine tips til hvordan unngå eksamensangst på Høgskolen i Innlandets nettsider.

Vi får en god del henvendelser om dette, men i mange tilfeller gjelder det studenter som har annen type psykiske problemer fra før.

Kristin Flaten Gunstad

— Vi får en god del henvendelser om dette, men i mange tilfeller gjelder det studenter som har annen type psykiske problemer fra før. Når eksamensstresset kommer på toppen blir alt mye verre, sier hun til Khrono.

Mest angst hos kvinnene

Eksamensangst er betydelig mer utbredt blant kvinnelige studenter enn mannlige, viser SHoT-undersøkelsen. 49 prosent av kvinnene har svært mye eller en del eksamensangst, mens tilsvarende tall for mannlige studenter er 31 prosent.

Det er også langt flere menn enn kvinner som overhodet ikke har eksamensangst. Svarene viser at 18 prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene ikke er plaget med dette i det hele tatt.

At de kvinnelige studentene har mer eksamensangst enn de mannlige stemmer med Kristin Flatens Gunstads opplevelse.

— Tallene kan jeg ikke gå god for, men det stemmer at vi får flest henvendelser fra jenter. Det har nok sammenheng med at jenter er mer perfeksjonistiske på mange områder og skal være flink pike, sier hun.

Eksamensangsten varierer også noe med alder, ifølge undersøkelsen, og det er de yngste og de eldste studentene som har mest angst.

Eksamensangsten får konsekvenser

De som har svært mye eller en del eksamensangst er også blitt spurt om hvilke konsekvenser angsten har hatt for dem. 27 prosent (av hele utvalget) svarer at angsten har ført til dårligere eksamensresultat enn forventet. 4 prosent svarer at angsten gjorde at de ikke møtte til eksamen, mens 3 prosent avbrøt eksamen og 5 prosent utsatte eksamen.

Da SHoT-undersøkelsen ble lagt fram i september i fjor ble det fokusert spesielt på utviklingen når det gjelder alvorlige psykiske plager. Andelen studenter med alvorlige psykiske plager hadde økt fra nesten hver sjette student i 2010 (16 prosent) til over hver fjerde i 2018 (29 prosent), viste undersøkelsen. Økningen skjedde både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant hos kvinnelige.

Les også: SHoT 2018: Kraftig forverring av studenters psykiske helse

Ser en økning

Når det gjelder eksamensangst er ikke tallene helt sammenlignbare med SHoT-undersøkelsene fra 2010 og 2014. Det skyldes at svarkategoriene er endret noe siden tidligere års undersøkelser.

Fakta

SHoT 2018

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel.

162.512 norske heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år ble invitert til å svare på undersøkelsen.

50.054 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 31.

Blant deltakerne i årets undersøkelse er 69,1 % kvinner og 30,7 % menn, mens 0,2 % oppgir annen kjønnsidentitet.

Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 6.februar til 5.april 2018.

På oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sit, og Sammen er undersøkelsen i 2018 utført av Folkehelseinstituttet (FHI).

Kilde: SHoT 2018

Likevel går det fram av undersøkelsen at omfanget av eksamensangst i beste fall er stabilt og muligens har økt. Hvis man summerer de to øverste kategoriene sees en tydelig økning fra 36 prosent (i kategoriene «ja, mye» og «ja, litt») i 2010 til 44 prosent (i kategoriene «ja, svært mye» og «ja, en del») i 2018.

Halvparten redde for å ta ordet

SHoT-undersøkelsen viser også at redsel for å holde muntlige framlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger er vanlig blant studentene. Totalt oppgir omtrent halvparten å oppleve dette en del eller svært mye.

Også her er det stor forskjell på kvinnelige og mannlige studenter. 56 prosent av kvinnene svarer at de opplever svært mye eller endel redsel for å holde muntlige framlegg eller ta ordet i faglige sammenhenger, mens tilsvarende tall for menn er 34 prosent.

Blant mennene er det 24 prosent som overhodet ikke er redde for å snakke i disse sammenhengene, mens andelen helt uredde kvinner er 11 prosent.

Reddere enn før

Også i dette spørsmålet er svarkategoriene endret fra tidligere undersøkelser, og i SHoT-rapporten understrekes det at tolking av trender må gjøres med forsiktighet. Likevel antydes det en tydelig økning i rapportert redsel for å muntlige framlegg eller å ta ordet, fra henholdsvis 40 prosent og 42 prosent som svarte «ja, mye» og «ja, litt» i 2010 og 2014 til 49 prosent i 2018 som svarer «ja, svært mye» og «ja, en del». Økningen gjelder begge kjønn, men er mer markant blant kvinnene.


Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS