Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har gått av som universitetsdirektør på Universitetet i Oslo. Nå er hun oppnevnt som styrmedlem ved Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nye styremedlemmer til to universiteter og en høgskole

Nye eksterne. Universitetet i Sørøst-Norge får en industrileder som styreleder, etter professor emeritus Rune Nilsen, som ikke ble gjenoppnevnt. Også Universitetet i Agder og Kunsthøgskolen har fått oppnevnt styremedlemmer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya industripark blir ny styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han er styremedlem i dag og overtar etter Rune Nilsen, som har vært styreleder sammenhengende i åtte år, men i formelt sett to forskjellige institusjoner. Nilsen var styreleder ved Høgskolen i Telemark perioden 2011-15, deretter leder for interimstyret som ble oppnevnt i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold og fra 1. januar 2016 styreleder ved det som nå er blitt Universitetet i Sørøst-Norge.

Sverre Gotaas blir ny styreleder på Universitetet i Sørøst-Norge fra 1. august. Foto: An-Magritt Larsen/USN

Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august i år og i tillegg skal Høgskolen i Innlandet ha nytt styre fra 1. januar 2020. Flere styreoppnevninger kommer sannsynligvis i neste uke, får Khrono opplyst i Kunnskapsdepartementet.

Tre gjenoppnevnes på USN

Fakta

Eksterne styremedlemmer

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er følgende eksterne oppnevnt i styret:

 • Sverre Gotaas, adm.dir. i Herøya industripark, styreleder
 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
 • Trine Rørvik, direktør i SCG Chemicals
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan Aalborg Universitet
 • Varamedlemmer: direktør i Nordic Impact Investment Katapult, Javad Mushtaq, og direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae.

Ved Universitetet i Agder er følgende oppnevnt:

 • Tom Fidjeland, direktør Camerom Sense, Kristiansand
 • Solveig Løhagen, advokat i Wigemyr og Co DA i Kristiansand
 • Lars Petter Maltby,teknologidirektør i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center.
 • Professor Hanne Kathrine Krogstrup ved Aalborg Universitet oppnevnt.
 • Varamedlemmer: Kari Jussie Lønning, fagdirektør i Den norske legeforening og Joseph Salomonsen, seniorrådgiver i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er følgende oppnevnt:

 • Anna Lindal, frilanser tilknyttet Operahøgskolan ved Stockholms Konstnerlige Høgskole
 • Morten Gjelte, direktør for Norsk teater- og orkesterforening.
 • Gunn Elin Bjørneboe, nylig avgått universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, nå er spesialrådgiver samme sted.
 • Kjetil Trædal Thorsen, partner i arkitektfirmaet Snøhetta
 • Varamedlemmer: Lubna Jaffery, seniorrådgiver i IMDi Vest og Per Magnus Sandsmark, direktør Nynorsk kultursentrum.

I tillegg til Sverre Gotaas, er Kristin Saga oppnevnt for en ny periode i styret ved Universitetet i Sørøst-Norge. Saga er regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark. Også Trine Rørvik, direktør for sirkulærøkonomi i SCG Chemicals, er gjenoppnevnt. I tillegg er dekan ved Det ingeniør- og naturvidenskapelige fakultet på Aalborg Universitet, Mogens Rysholt Poulsen, oppnevnt som nytt eksternt styremedlem.

Varamedlemmer er direktør i Nordic Impact Investment Katapult, Javad Mushtaq, og direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae.

— Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Universitetet jobber fortsatt med realisere fusjonen, integrere fagmiljøer og utvikle organisasjonsstrukturen. Derfor er det viktig at styret har erfaringer fra ulike samfunnsområder som USN samarbeider med gjennom utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Valg på fire styremedlemmer for de ansatte er avsluttet, men resultatet er ennå ikke klart. Det skal også velges to studenter.

Det er helt i tråd med mine egne signaler om at man skal være forsiktig med å ha folk som har passert 70 i ledelsen. Forgubbing på ledelsesnivå er en farlig trend.

Rune Nilsen

Nilsen: Et meget godt valg

Avtroppende styreleder Rune Nilsen (71) var foreslått av USN-styret for en ny periode, men sier at han er helt avslappet til at han ikke ble gjenoppnevnt.

— Det er helt i tråd med mine egne signaler om at man skal være forsiktig med å ha folk som har passert 70 i ledelsen. Forgubbing på ledelsesnivå er en farlig trend, sier han.

Nilsen sier videre at han er svært fornøyd med at de tre andre eksterne styremedlemmene Gotaas, Saga og Rørvik, er oppnevnt for en ny periode.

— Jeg tolker det som at departementet er fornøyd med det vi har gjort så langt. Det er et meget godt valg å gjenoppnevne disse tre, som har spilt en viktig rolle spesielt når det gjelder samarbeid med regionen. Her har USN fortsatt en del å gå på, og disse tre vil kunne bidra videre, sier Nilsen og legger til at det også vil være bra med det eksterne blikket fra dekan Mogens Rysholt-Poulsen ved Aalborg Universitet.

— Det eneste jeg stusser på er at det blir mye teknologi i styret, sier Nilsen, som selv er professor emeritus i global helse fra Universitetet i Bergen.

Avtroppende styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Rune Nilsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Bare én fortsetter i Agder

Også Universitetet i Agder (UiA) har fått oppnevnt eksterne styremedlemmer for den kommende fireårsperioden. Siden UiA har valgt rektor, blir påtroppende rektor Sunniva Whittaker også styreleder.

Den eneste av de eksterne medlemmene i styret i dag som blir gjenoppnevnt er Tom Fidjeland, som er direktør for Cameron Sense i Kristiansand.

Inn i styret kommer Solveig Løhaugen som er advokat i Wigemyr og Co DA i Kristiansand. Det gjør også Lars Petter Maltby er teknologidirektør i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center. I tillegg er professor Hanne Kathrine Krogstrup ved Aalborg Universitet oppnevnt.

Varamedlemmer for de eksterne er Kari Jussie Lønning som er fagdirektør i Den norske legeforening og Joseph Salomonsen, som er seniorrådgiver i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Mangfold i styrerommet

Salomonsen er en av kandidatene som ble spilt inn av IMDi etter at Kunnskapsdepartementet ba om forslag på kandidater som kunne bidra med mer mangfold i styrerommene.

Iselin Nybø er glad for at disse har sagt ja også.

— UiA har gode resultater innenfor både forskning og utdanning og er i en positiv utvikling som regional drivkraft. Styremedlemmer som representerer arbeidslivet i offentlig og privat sektor er derfor viktig for å støtte opp under dette arbeidet videre, sier hun.

Ved UiA er valget på styrerepresentanter fra de fast ansatte klart. De som er valgt er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Gro-Renee Rambø, universitetslektor Paul Ragnar Svennevig ved Institutt for ingeniørfag og seniorrådgiver Målfrid Tangedal i Forskingsadministrativ avdeling. Det skal også velges en representant for midlertidig ansatte og to studentrepresentanter.

Bjørneboe inn i KHiO-styret

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er den tredje som av universitetene og høgskolene som foreløpig har fått oppnevnt eksterne styrmedlemmer.

I likhet med UiA har KHiO valgt rektor, og derfor blir nyvalgt rektor Måns Wrange også styreleder.

To av dagens eksterne styremedlemmer er gjenoppnevnt. Det er Anna Lindal som er frilanser Lindal tilknyttet Operahøgskolan ved Stockholms Konstnerlige Høgskole og tidligere dekan ved Gøteborgs universitet.

Morten Gjelten fortsetter også en periode til. Han er direktør for Norsk teater- og orkesterforening.

Nytt eksternt styremedlem er Gunn Elin Bjørneboe, som var universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 12 år og nå er spesialrådgiver samme sted.

Kjetil Trædal Thorsen, partner i arkitektfirmaet Snøhetta, er også oppnevnt til KHiO-styret.

Også KHiO får en av kandidatene som ble foreslått av Integrerings – og mangfoldsdirektoratet som vara i styret. Det er Lubna Jaffery, som er seniorrådgiver i IMDi Vest. Per Magnus Sandsmark, direktør Nynorsk kultursentrum, blir også vara.

Igjen er Nybø glad for å ha fått ja.

— KHiO har god rekruttering av studenter og høy gjennomstrømming på utdanningene. Jeg har tiltro til at styremedlemmene vil bidra til å opprettholde de høye ambisjonene for høyskolen og at de vil styrker det kunstneriske utviklingsarbeidet, sier hun.

KHiO skal ha valg på interne styrerepresentanter 28. mai.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS