Styreleder Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet ønskes for en ny periode i styret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Oversikt over foreslåtte styrer ved universiteter og høgskoler: Styrelederne Hallén og Nilsen er foreslått for en ny periode

Nye styrer. Styreleder Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet og Rune Nilsen ved Universitetet i Sørøst-Norge foreslås begge for en ny periode i styret. Over 100 eksterne styremedlemmer er foreslått ved ved universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer. Se listene her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se komplett navneliste nederst i saken).

Ti universiteter og høgskoler skal ha nye styrer og er bedt om å foreslå 10 navn hver til vervene som eksterne styremedlemmer, ni av dem fra sommeren og i tillegg Høgskolen i Innlandet som skal ha nytt styre fra årsskiftet. Khrono har fått listene over navneforslag fra alle, bortsett fra Samisk høgskole.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har professor emeritus i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen, har vært styreleder siden fusjonen 1. januar 2016.

Nå foreslår universitetsstyret overfor Kunnskapsdepartementet at Nilsen fortsetter i styret en ny periode, i fire år fra sommeren 2019.

Jeg har sagt at hvis jeg er ønsket av Kunnskapsdepartementet, så tar jeg gjerne en periode til i styret.

Rune Nilsen

Fakta

7 nye rektorperioder 2019

7 universiteter og høgskoler har nye rektorperioder fra 1.august 2019:

Universitetet i Agder (valg februar 2019)

Sittende rektor Frank Reichert stiller ikke til gjenvalg. Prorektor Stephen Seiler og dekan Sunniva Whittaker er de to rektorkandidatene.

Kunsthøgskolen i Oslo (valg mars 2019)

Sittende rektor Jørn Mortensen stiller til gjenvalg sammen med prorektorkandidat Heidi Marian Haraldsen.

Høgskolen i Molde (valg før påske)

Sittende rektor Steinar Kristoffersen har ennå ikke avgjort om han stiller til gjenvalg

Samisk høgskole (valg i april)

Sittende rektor Gunvor Guttorm stiller ikke til gjenvalg

Høgskulen i Volda (valg desember 2018)

Sittende rektor Johann Roppen ble gjenvalgt

OsloMet (ansettelse oktober 2018)

Sittende rektor Curt Rice ansatt for fire nye år

Universitetet i Stavanger (ansettelse i desember 2018)

Klaus Mohn ble UiS' første ansatte rektor

9 nye styrer fra 2019 og 1 fra 2020

Alle de sju institusjonene over skal også ha nye styrer fra 1.august 2019.

I tillegg skal Universitetet i Sørøst-Norge ha nytt styre fra 1.8.

Rektor Petter Aasen sitter ut 2019.

Høgskulen på Vestlandet skal også ha nytt styre fra 1. august 2019.

Rektor Berit Rokne tiltrådte 1.1.2017 og sitter dermed ut 2020.

Høgskolen i Innlandet skal ha nytt styre fra 1. januar 2020.

Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to vararepresentanter til hvert styre, etter forslag fra institusjonene selv. Frist for å melde fra om styrekandidater er 1.februar.

2 forlenger styreperioden

Nord universitet skulle hatt nytt styre fra 1. august 2019, men har fått to års forlengelse til august 2021. Høgskolen i Innlandet har etter søknad til KD fått forlenget sin styreperiode, men kun ut 2019.

Rektor Kathrine Skretting er ansatt til 1. mai 2021.

Det går fram av brev fra Universitetet i Sørøst-Norge til Kunnskapsdepartementet. Alle universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer fra sommeren 2019 er blitt bedt om å foreslå 10 navn på eksterne styremedlemmer, men departementet oppnevner de fire eksterne i styrene på fritt grunnlag.

Hallén foreslås også

Det er 9 universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer fra sommeren, og i tillegg er Høgskolen i Innlandet, som har fått forlenget styreperioden med et halvt år med på denne runden.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har alle de fem eksterne medlemmer takket ja til en ny periode i styret, blant dem styreleder Arvid Hallén. HVL har flere styremedlemmer enn normalt på grunn av fusjonen som trådte i kraft 1. januar 2017.

Hallén er tidligere administrerende direktør i Forskningsrådet og ble leder av interimstyret i 2016, før fusjonen mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

Jeg synes også det på mange måter er en forpliktelse å være villig til å ta en periode til.

Arvid Hallén

Hallén bekrefter overfor Khrono at han er kandidat for en ny periode.

— Jeg har ledet interimstyret og de første to årene av HVLs første styre, til høsten blir det 2,5 år. Jeg synes at det er en svært interessant oppgave å sitte i styret for HVL, og jeg synes også det på mange måter er en forpliktelse å være villig til å ta en periode til. Men det er opp til Kunnskapsdepartementet å oppnevne, understreker han.

I tillegg til de fem eksterne som sitter i styret ved Høgskulen på Vestlandet i inneværende periode, foreslår HVL også 11 andre eksterne navn.

Et av disse er direktør i Språkrådet Åse Wetås. HVL legger blant annet vekt på at hun har vært direktør for forskingsprosjektet Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo (2008-2015) og at hun har nærmere 20 års arbeidserfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

Foreslår ikke styreleder

I motsetning til OsloMet, som tydelig har sagt fra at universitetet ønsker dagens styreleder Trine Syvertsen som styreleder også i neste periode, har Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskulen på Vestlandet ikke uttrykt i brevet til Kunnskapsdepartementet hvem de ønsker som styreleder.

— Vi oppfattet ikke at det var bestillingen fra Kunnskapsdepartementet. Vi ble kun bedt om å foreslå 10 eksterne kandidater til styret, sier stabssjef Per Eirik Lund ved rektors stab ved USN.

Har åtte år som styreleder

Rune Nilsen har sittet som styreleder sammenhengende i åtte år, men i formelt sett to forskjellige institusjoner. Han var styreleder ved Høgskolen i Telemark perioden 2011-15, og fra juli 2015 leder for interimstyret som ble oppnevnt i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De to ble til Høgskolen i Sørøst-Norge 1. januar 2016 og til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai 2018.

Styreleder Rune Nilsen foreslås for en ny periode i styret ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Wanda N. Nordstrøm

— Jeg har sagt at hvis jeg er ønsket av Kunnskapsdepartementet, så tar jeg gjerne en periode til i styret. Formelt kan jeg oppnevnes for en ny periode, siden Høgskolen i Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge er to forskjellige institusjoner., men jeg ser at Kunnskapsdepartementet eventuelt ikke bare vil se på det rent formelle. sier Nilsen.

— Jeg er helt avslappet ti dette, men stiller meg til rådighet, sier han.

«Noe av det morsomste»

Han sier at styreledervervet ved Universitetet i Sørøst-Norge er noe av det morsomste han har vært med på, med fusjonen og universitetsprosessen som deler av et stort kvalitetsutviklingsprosjekt.

— Det er viktig at USN-styret på den ene siden har gode representanter fra omgivelsene, blant annet næringslivet, som skjønner sektoren og er opptatt av kvalitetsprosjektet. På den andre siden trenger vi også representanter som kjenner sektoren godt innenfra, nasjonalt og internasjonalt, og det gjør jo jeg, sier han.

Også fire andre som sitter som medlemmer eller varamedlem i styret inneværende periode foreslås for en ny periode. Det er adm.dir. Sverre Gotaas i Herøya Industripark, Kristin Saga som er regiondirektør NHO Vestfold og Telemark, Tine Rørvik som er innovasjons- og teknologidirektør i SCG Chemivals, og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold, som i dag er vara i styret.

Boyesen takker ja til USN

Blant de nye navnene som USN foreslår er Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger, som går av som rektor der til sommeren.

Marit Boyesen har takket ja til å stå på USNs liste-. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Jeg har takket ja til å stå på listen fordi jeg synes at jeg har mye å bidra med etter åtte år som rektor ved Universitetet i Stavanger, som jo også er et relativt nytt universitet, sier Boyesen, som legger til at hun gjerne bidrar rundt spørsmål og problemstillinger knyttet til sektoren.

Universitetet i Stavanger skal også ha nytt styre fra 1. august. Her er alle de fire faste eksterne foreslått for en ny periode.

I tillegg foreslår UiS blant andre Vidar Haanes, som er professor i kirkehistorie og rektor ved Menighetsfakultetet. Haanes var styreleder i Universitets- og høgskolerådet 2015-17.

UiS skal ha ekstern styreleder fra sommeren fordi universitetet har endret ledelsesmodell og nå har ansatt rektor. Klaus Mohn er ansatt som ny rektor.

Åpne om sine forslag

Khrono har fått listene over hvem som foreslås som eksterne i styrene fra sommeren fra OsloMet, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Molde og Kunsthøgskolen i Oslo..

Noen av dem unntok først listene fra offentlighet, blant dem Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, men etter anmodning fra Khrono har nå alle vi har spurt bestemt seg for å være åpne om hvem de foreslår.

Vi har tidligere omtalt forslagene fra OsloMet, Universitetet i Agder, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet.

Universitetet i Agder foreslår for eksempel avtroppende direktør ved Universitetet i Oslo, Gunn Elin Bjørneboe og adm.dir. Håkon Haugli i Abelia i styret, mens Høgskolen i Innlandet foreslår blant andre viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula og tidligere rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal. På Høgskolen i Voldas liste står blant andre professor Bernt Hagtvet.

Forslag Universitetet i Sørøst-Norge:

Universitetet i Sørøst-Norge har i tillegg til dagens styreleder Rune Nilsen og Stavanger-rektor Marit Boyesen ni andre navn på listen. Her er hele listen i alfabetisk rekkefølge:

Kristin Saga, regiondirektør i NHO, foreslås for en ny periode ved USN. Foto: NHO
 • Marit Boyesen, sosiolog, rektor Universitetet i Stavanger fram til 1.8. 2019.
 • Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Sverre Gotaas, sivilingeniør, administrerende direktør Herøya Industripark.
 • Haldis Holst, lærer, Deputy General Secretary of Education International, særskilt ansvar for menneskerettigheter, minoriteter, likestilling og utviklingssamarbeid.
 • Olav Kasland, sosionom, fagdirektør for internasjonale forhold i Forbrukerrådet
 • Kari Jussie Lønning, allmennmedisiner, spesialist samfunnsmedisin, master helseadministrasjon, avtroppende leder for HR og kompetanse iVestre Viken, påtroppende fagdirektør i Legeforeningen.
 • Sven Mollekleiv, hovedfag fra Idrettshøgskolen, vice president for samfunnskontakt og sosialt ansvar iDNV GL, tidligere generalsekretær og president i Røde Kors.
 • Rune Nilsen, medisiner, odontolog, professor emeritus i internasjonal helse, Universitetet i Bergen.
 • Tine Rørvik, ph.d. kjemi, innovasjons og teknologi direktør SCG Chemicals.
 • Kristin Saga, siviløkonom, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark.
 • Hans Sverre Sjøvold, jurist, politimester i Oslo.

Høgskulen på Vestlandets forslag:

Høgskulen på Vestlandet foreslår alle de fem eksterne som sitter i dagens styre, blant dem styreleder Arvid Hallén, men i tillegg en rekke andre havn.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, foreslås til styret ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Moment Studio
 • Bjørn Lyngedal, tilsatt i stilling som Fylkesdirektør opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune fra i 2020, nå fylkesdirektør opplæring i Hordaland fylkeskommune.
 • Geir Inge Lunde, partner i PwC.
 • Egil Mundal, daglig leder i Rocketfarm AS.
 • Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør i Helse Førde HF
 • Åse Wetås, direktør i Språkrådet
 • Hege Økland, leder av klyngen NCE Maritime CleanTech.
 • Arvid Andenæs, tidligere banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane nå, nå styreverv og andre oppdrag
 • Anne Mette Koch, konst. seksjonsleder, Seksjon for fag og utdanning ved Haukeland sykehus
 • Sara Bell, tillitsvalgt på heltid som fagforeningsleder, Fagforbundet Bergen
 • Kristine Kopperud Timberlid, leder Innovasjon Norges kontor i Sogndal og sitter i ledergruppen til Innovasjon Norge Vestland
 • Anne Hasselgren, leder for Bouvet Norges Bergenskontor

I tillegg til disse foreslår HVL alle de fem som sitter i dagens styre: Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland.

Universitetet i Stavangers forslag:

Universitetet i Stavanger foreslår også alle de fire eksterne som sitter i dagens styre, men plusser på med noen flere navn.

Rektor på Menighetsfakultetet Vidar Leif Haanes er en av dem som foreslås til UiS-styret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
 • Siri Espedal Kindem, medlem i styret i inneværende periode, leder i Equinor for drift og utvikling av offshore feltene og installasjoner i Norskehavet og Barentshavet.
 • Janne Johnsen, medlem i styret i inneværende periode, tidligere fylkesordfører i Rogaland, fylkespolitiker for Høyre.
 • Inger Østensjø, prosjektleder/seniorrådgiver i Stavanger kommune, tidligere direktør ved Høyskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger.
 • Yuhong Hermansen, har 10 år operasjonell arbeidserfaring innen internasjonal skipsfart, shipping investering og porteføljeforvaltning.
 • Alexandria Algard, arkitekt, har siden 2012 drevet eget arkitektkontor i Stavanger.
 • Eimund Nygaard, medlem i styret i inneværende periode, administrerende direktør i Lyse AS.
 • Eskild Holm Nielsen, medlem i styret i inneværende periode, professor og innovasjonssjef ved Aalborg Universitetssykehus.
 • Tom Hetland, frilanser/kommentator i Stavanger Aftenblad, tidligere redaktør.
 • Vidar Haanes, professor i kirkehistorie og har vært rektor ved MF Vitenskapelige høyskole siden 2005.
 • Steinar Sørlie, generalsekretær i Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) fra 2010.

Høgskolen i Moldes forslag:

Høgskolen i Molde har med to av dagens styremedlemmer og en vara, og foreslår i tillegg blant andre prorektor Solve Sæbø ved NMBU:

Prorektor Solve Sæbø ved NMBU er en av dem som foreslps til styret ved Høgskolen i Molde. Foto: NMBU
 • Haakon Bhryni, Research professor, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering
 • Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Norske Shell
 • Trude Helen Flo, nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning og professor i cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU
 • Arne Jakobsen, CEO i North Sea Container Line (NCL) AS og CEO i North Sea Management AS, styremedlem i HiMolde i dag
 • Berit Brendskag Lied, regionvegsjef Statens vegvesen, region midt, styremedlem i HiMolde i dag
 • Britt Rakvåg Roald, ass.rådmann for Nye Molde kommune og prosjektleder for Nye Molde kommune, varamedlem i styret HiMolde i dag
 • Helge Simonnes, tidl. sjefredaktør/adm.dir i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier
 • Siv Skard,førsteamanuensis, NHH
 • Thorbjørn G. Svendsen, spesialrådgiver, Forretningsutvikling og prosjekter, Gassco
 • Solve Sæbø, prorektor for utdanning, NMBU
 • Gro Holst Volden, forskningssjef for forskningsprogrammet Concept, NTNU

Kunsthøgskolen i Oslo:

Kunsthøgskolen i Oslo foreslår blant andre dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, Ann-Helén Bay, til styret, og også tre av de som sitter i styret i dag. I tillegg kan Kulturrådet foreslå styremedlemmer.

Dekan på fakultet for Samfunnsvitenskap, Ann-Helén Bay, foreslås til styret ved Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
 • Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening, sitter i styret i dag
 • Anna Lindal, avdelingsleder for opera ved Stockholms Konstnärlige Høgskola, sitter i styret i dag
 • Sigbjørn Apeland, førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, sitter i styret i dag
 • Ruben Steinum, kunstner, styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS)
 • Jorunn Veiteberg, kunsthistoriker og kurator. Medlem av Norsk kulturråd
 • Josette Bushell-Mingo, skuespiller og regissør, lektor og avdelingsleder ved Stockholms Konstnärlige Høgskola
 • Ann-Helen Bay, dekan, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
 • Asta Busingye Lydersen, skuespiller og sanger
 • Ulf Dalnäs, avdelingsleder ved Högskolan för design och konsthantverk ved Gøteborgs Universitet
 • Lise Stang Lund, daglig leder i Norske Kunsthåndverkere

Forslag Høgskolen i Innlandet

På listen til Høgskolen i Innlandet står det 12 navn. Et av dem er dagens styreleder Elin Nesje Vestli. Hun er professor i tysk ved Høgskolen i Østfold og tidligere rektor samme sted.

Også Maren Kyllingstad, som er ekstern i styret nå, foreslås for en ny periode. Hun er direktør i Eidsiva Energi og leder av Energiråd Innlandet.

På listen står dessuten Camilla Jarlsby, som er vara til nåværende styre og har møtt fast siden 1. januar 2019. Hun er kultursjef i Gran kommune.

Aasmund Hagen, assisterende rådmann i Elverum kommune, sitter også i dagens styre og står på listen over foreslåtte navn til neste styre.

Tidligere rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal, foreslås til HiNN-styret.

I tillegg er det noen nye navn på listen. Der står tidligere rektor ved Universitetet i Agder, professor emerita Torunn Lauvdal og viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula. Han har tidligere vært assisterende direktør i Nifu og statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

De andre navnene er: Marit Reutz som har en rekke styreverv, blant annet ved Høyskolen Kristiania. Tidligere har hun hatt ulike lederstillinger i bank og ulike direktør-stillinger i Telenor. Eli Sætersmoen, som er adm. dir. i Cryogenetics, Björn Åstrand som er universitetslektor i Umeå, Christian Anton Smedshaug som er daglig leder i Agri Analyse, Bengt E. Karlsson som er professor i helsefag ved Universitetet i Sørøst-Norge og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

Forslag Høgskulen i Volda:

Siden Høgskulen i Volda har valgt rektor, er rektor også styreleder. Dagens rektor, Johann Roppen, ble gjenvalgt for en ny fireårsperiode før jul.

I brevet til Kunnskapsdepartementet foreslås disse 10, fem menn og fem kvinner:

 • Bernt Hagtvet, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Professor Knut Helland, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, tidligere dekan (2009-2017) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Lodve Solholm, nylig pensjonert fra embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal
 • Marin-ingeniør Oddbjørn Følsvik,som har vært varamedlem i styret 2017–2019, leder i maritim næring
 • Geir Terje Ruud, utviklingsdirektør NTB.
 • Ingrid Opedal, varamedlem i styret 2015–2019, tunvert ved Ivar Aasen-senteret, tidligere vara til Stortinget for SV 2001-2009
 • Bodil Palma Hollingsæter. spesialrådgiver, Innovasjon Norge
 • Gunn Berit Gjerde, fylkesvaraordfører, Møre og Romsdal
 • Ingunn Hestnes, jurist i Ulstein kommune
 • Aslaug Krogsæter, adjunkt med opprykk. Vararepr. i styret ved Høgskulen i Volda 2015–2019

Neste styremøte ved Høgskulen i Volda er 7. mars. I brevet til Kunnskapsdepartementet skriver vikarierende direktør Per Halse at det der vil bli fremmet en sak om å endre styresammensetningen fra 11 til 9 medlemmer. I så fall skal departementet bare oppnevne tre faste, eksterne styremedlemmer med varaer, i stedet for fire.

Forslag fra OsloMet:

 • Trine Syvertsen (styreleder)
 • Laila Bokhari
 • Lisa Ann Cooper
 • Tone Tellevik Dahl
 • Heidi Austlid
 • Shahzad Rana
 • Torger Ødegård
 • Håkon Hauglie
 • Ivar H. Kristensen
 • Morten Dalsmo

Les også mer utfyllende sak om styrekandidatene og forslagene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS