nokut

En av fire studenter i sykepleie strøk på nasjonal deleksamen

Det er stor variasjon på resultatene mellom de ulike utdanningene for sykepleie. Her kan du se hvor de strøk mest og minst.

Sykepleiestudenter i øvelsesrom på OsloMet.
Publisert Oppdatert

Det er en stor variasjoner mellom institusjonene på den nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB). Eksamen ble avholdt i desember, og nå er resultatene fra sensuren klare.

Fakta

Resultater nasjonal deleksamen for sykepleiestudenter fra 2017-2021

Prosentvis stryk og A i parentes fra 2017 til 2021*

  • 2017 2 21,5 (6,4 )
  • 2018 21,9 (6,4)
  • 2019 19,7 (5,6)
  • 2021 25,2 (5,5)

*I pandemiåret 2020 ble det ulike eksamener og ulik sensur, noen hadde hjemmeeksamen, andre skoleeksamen, derfor ingen nasjonal opptelling.

Kilde: Nokut

En av fire studenter strøk, og 5,5 prosent oppnådde toppkarakteren A. Det er en strykprosent som ligger 5,5 prosentpoeng over stryktallet for 2019-kullet. Nokut skriver likevel i en pressemelding at resultatene etter deres mening viser at mange sykepleiestudenter har taklet den vanskelige koronasituasjonen på en god måte. Nokut vil legge opp til en ekstra konteeksamen i august.

— Dette kan tyde på at pandemien ikke har hatt den negative effekten på eksamensresultatene som vi hadde fryktet. Resultatene skiller seg ikke vesentlig ut fra det vi så før pandemien. Det vitner om at både undervisere og studenter har jobbet hardt under de krevende forholdene, sier Nokut-direktør Kristin Vinje, i pressemeldingen.

Her strøk de mest og minst

Det er tretten forskjellige universiteter og høgskoler som har sykepleierutdanning. Til sammen har disse utdanning på 34 ulike studiesteder.

Der vi finner høyest strykprosent er ved UiT Norges arktiske universitet sitt studiested i Harstad. Her gikk 69 studenter opp til eksamen og over halvparten av dem, 53,6 prosent strøk. Også ved Høgskulen på Vestlandet sitt studiested Stord hadde de 50 prosent stryk. Der var det 76 studenter som tok eksamen.

Ved NTNU Gjøvik var det 205 studenter som tok eksamen av disse strøk 42,9 prosent. Blant de 19 studentene ved studiested Vesterålen ved Nord universitet strøk 42,1 prosent, mens blant de 50 studenten som tok eksamen ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund strøk 42 prosent.

De fem studiestedene som hadde minst stryk var Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen med sine 228 studenter 9,2 prosent stryk, tett fulgt av NTNU og 237 studenter i Trondheim som hadde 9,7 prosent stryk. Lovisenberg diakonale høgskole og de 216 studentene der hadde 10,2, UiTs studiested i Alta hadde 14 studenter oppe og 14,3 prosent av disse strøk, mens landets største studiested OsloMet i Pilestredet hadde 327 studenter oppe og de hadde 18 prosent stryk.

Stiller samme krav som før koronapandemien

I 2020 ble det ikke avholdt nasjonal sensur, men om man sammenligner disse resultatene med 2019, ser man at strykprosenten har gått opp fra 19,7 til 25,2 i 2021.

Fakta

Nasjonal deleksamen

Nokut gjennomfører nasjonale deleksamener i høyere utdanning på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Tre programområder er tilknyttet ordningen: sykepleierutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og bachelorutdanningene i regnskap og revisjon.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

  • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
  • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
  • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

Kilde: Nokut

— At hver fjerde student stryker er selvsagt ikke bra, men dette er også en vanskelig eksamen for mange studenter hvor gjennomsnittskarakteren på landsbasis har ligget på det nivået den gjør nå også tidligere. Når mye av undervisningen er gjort digital, med utfordringene det gir, så er vi ikke overrasket over at strykprosenten går noe opp, sier Kristin Vinje.

hun legger til at hun også syns det er gledelig å se at noen gjør det virkelig bra, til tross for alle utfordringene både studenter og undervisere har hatt i høst.

Eksamensgruppen består av faglærere, emneansvarlige og eksperter på fagfeltet. Også Norsk Sykepleierforbund Student har vært med i arbeidet med utarbeidelsen av eksamen.

Ekstra sjanse i august

Da denne eksamenen ble avholdt i midten av desember var samfunnet i ferd med å stenges ned igjen som en følge av ny smitteoppblomstring. Mange studenter var bekymret for å møte opp til skoleeksamen, til tross for regjeringens anbefalinger om at det var gjennomførbart.

Disse bekymringene kan ha gått ut over prestasjonen og oppmøtet for noen studenter, og Nokut ønsker derfor å tilby en ekstra konteeksamen i august før semesterstart, slik at studentenes progresjon ikke stopper opp. Den vil komme i tillegg til ordinær konteeksamen i april.

— Norge trenger flere sykepleiere, og en ekstra konteeksamen kan gjøre at flere studenter får gjennomført praksis og blir utdannet på normert tid. Derfor er det naturlig for Nokut å prioritere dette i denne ekstraordinære perioden, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Endringslogg:

01.02.2022, kl. 15.50: Noen få tall er justert i den landsomfattende oversikten. Påvirker ikke totaltallene. Det gjelder VID Oslo, VID Bergen, USN Drammen og Høgskolen i Molde - campus Molde.

Powered by Labrador CMS