Debatt hagen, heggernes, eriksen, greve

En valgplattform blir ikke konkret av å bare kalle den konkret

Vi synes flere av innspillene Samdal har kommet med bærer preg av en vilje til sterkere styring fra Museplass, skriver Team Hagen. Rektorvalget ved Universitetet i Bergen nærmer seg.

UiB skal være et sterkt forskningsuniversitet og at utdanningen skal være forskningsbasert, skriver Team Hagen i dette innlegget. Margareth Hagen er rektorkandidat og Pinar Heggernes er prorektorkandidat.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Team Samdal uttaler i sitt siste innlegg i Khrono at den største forskjellen mellom dem og oss er at de er mer konkrete. Så nevner de setninger som «Vi ønsker å styrke grunnforskinga og samstundes ta i bruk heile breidda av finansieringskjelder.» og «Vi vil jobbe med innovasjon nedanfrå og på fagmiljøa sine eigne premiss.» som eksempler på konkrete tiltak.

En valgplattform blir ikke konkret av å bare kalle den konkret. Vi mener at vår valgplattform har mange flere konkrete tiltak som for eksempel tilbud om digital kompetanse til alle studenter og kolleger, Kunnskapsbyen Bergen og Vestlandslegen, åpen forskning, ansettelse av flere studenter som læringsassistenter og mentorer, onboarding av internasjonalt ansatte, for å nevne noen. Vi inviterer alle til å lese plattformen vår på Team Hagen. Dette innlegget ønsker vi å holde kort. Noen forskjeller som har kommet frem mellom de to lagene gjennom i de muntlige og skriftlige valgdebattene er SFF-debatten, og Samdals ønske om å etablere flere satsingsområder fordi dette dermed vil styrke ekstern inntjening. Vi synes flere av innspillene Samdal har kommet med bærer preg av en vilje til sterkere styring fra Museplass, også over forskningen, og at motargumentene har blitt uklart besvart av laget.

Her er noen helt konkrete punkt som Team Hagen står for:

  • Vi vil gi større valgfrihet i utdanningsløpene og digital kompetanse
  • Vi skal være en autonom og sterk kunnskapspolitisk stemme.
  • Vi vil styrke demokratiet, den interne universitetspolitiske samtalen og informasjonen internt.
  • Vi vil arbeide systematisk med karrierepolitikk og gode utviklingsmuligheter.

Den røde tråden i vår plattform er at UiB skal være et sterkt forskningsuniversitet og at utdanningen skal være forskningsbasert. Vi vil arbeide systematisk for kvalitet på alle områder, og stå stødig i alle veivalg der universitetets kjerneverdier står på spill. I det store mangfoldet av utdanningsinstitusjoner, vil vi arbeide for å sikre de forskningsintensive breddeuniversitetenes særlige samfunnsoppdrag. Det skal vi få til ved å satse på kvalitet og gode fagmiljø for studenter, støtte opp om fagmiljøene og legge godt til rette for de eksisterende satsingene. Å bygge gode miljøer tar tid. Å sikre at fagmiljøene har stabile og gode rammer er grunnleggende.

Valgt rektor innebærer at institusjonen blir styrt av et rektorat i samspill med godt kvalifisert administrasjon med universitetsdirektøren i spissen. Vi mener dette gjør rektoratet sterkere fordi det på denne måten kan konsentrere seg nettopp om faglig ledelse og den faglige utvikling av den fulle bredden av fag som er på en institusjon som Universitetet i Bergen.

Rektoratets viktigste funksjon er å legge til rette for gode og åpne strategiske og demokratiske prosesser i organisasjonen.

Valg er ingen garanti for kvalitet i ledelse. Likevel har valgte ledere en fordel tilsatte ledere ikke har; en forankring i universitetssamfunnet. Valgt ledelse har ikke den formelle instruksjonsmyndigheten som forvaltningens ledere har, eller den selvsagte autoriteten som ligger i å kunne samle de ansatte i et enkelt mål om lønnsomhet. Universitetsledere må søke andre grunnlag for makt. Disse ligger først og fremst i tilslutning basert på forståelse og faglig respekt. Akademisk lederskap må utøves med utgangspunkt i dyp kjennskap til og erfaring fra forskning og undervisning, og på grunnlag av kjerneverdiene til akademia; kritisk sannhetssøking, akademisk frihet og samfunnsrelevans. Valg av ledere er en del av disse kjerneverdiene.

Vi går sterkt inn for universitetsdemokratiet. Et valgt rektorat henter legitimiteten sin fra velgerne, fra kollegaene og studentene. Hva konkret mener vi med dette? Det betyr at rektoratets viktigste funksjon er å legge til rette for gode og åpne strategiske og demokratiske prosesser i organisasjonen. Det er et faktisk og konkret arbeid.

Team Hagen ønsker å bruke de neste fire årene godt. Universitetet i Bergen er et sterkt og godt universitet – og vi vil jobbe hardt for å holde og styrke UiB i den posisjonen.

Powered by Labrador CMS