Debatt alexandria gogstad

En verden av muligheter... som bør bidra til læringsutbytte

Norge må kunne garantere at studentene får akademisk utbytte av utvekslingen, skriver 2. nestleder i Høyres Studenter, Alexandria Gogstad.

Hvis stortingsmeldingens forslag skal bidra til at studenter skal ta med seg verdifull erfaring tilbake til Norge, må utdanningsinstitusjonene jobbe for å kvalitetssikre det læringsutbytte studentene faktisk får fra utveksling, skriver innleggsforfatter. Bildet er fra framleggelsen av den nye stortingsmeldingen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldingen En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. Forslagene skal bidra til at flere studenter tar hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. Internasjonal erfaring og forståelse er bra og viktig. Det blir vi smertelig påminnet om under en pandemi der verdenssamfunnet må samarbeide mot et felles mål.

Men, et premiss for å opparbeide seg denne erfaringen og forståelsen er akademisk utbytte. Selv om stortingsmeldingen setter mål om at studentene skal oppleve et tydelig læringsutbytte gjennom utveksling, kan det derimot være vanskelig å garantere dette i praksis.

Slik det er nå, blir ofte utvekslingshalvåret bare registrert som godkjent eller ikke-godkjent, noe som betyr at karakterene for halvåret ikke nødvendigvis teller mot snittet som står i vitnemålet etter avsluttet grad. Dette motiverer ikke studenter til å velge akademisk utfordrende utdanningsinstitusjoner, og det motiverer heller ikke studenter til å jobbe like hardt med fagene.

I mange tilfeller er det ikke nødvendigvis krav til hva slags emner man skal ha på utveksling, noe som gjør at man kan ta såkalte friemner. Disse friemnene kan være fullstendig irrelevante for resten av studiegraden. Misforstå meg rett, det er svært mange fordeler med interdisiplinære grader, men om man kan velge et emne som «wine appreciation» i USA så synes jeg det er problematisk at man bruker deler av sin akademiske grad på nettopp dette.

Etter å ha gått på internasjonal videregående og tatt bachelorgraden min i utlandet har jeg definitivt lært mye om internasjonale relasjoner og kulturforskjeller bare ved å oppholde meg utenfor Norges grenser. Likevel er et av poengene med utveksling at studentene skal bringe verdifull akademisk og profesjonell erfaring tilbake til Norge. Hvis ikke utdanningsinstitusjonene er flinke nok til å finne gode utdanningsinstitusjoner og kvalitetssikre emnene elevene velger, forsvinner hele dette poenget.

Dette er urettferdig for studentene som ønsker en god utdannelse som gir dem best mulig internasjonale og nasjonale muligheter i et arbeidsmarked i rask endring; og det er urettferdig for skattebetalerne som investerer i kunnskapsutvikling og forvaltning gjennom et fullfinansiert utdanningssystem.

Hvis stortingsmeldingens forslag skal bidra til at studenter skal ta med seg verdifull erfaring tilbake til Norge, må utdanningsinstitusjonene jobbe for å kvalitetssikre det læringsutbytte studentene faktisk får fra utveksling.

Powered by Labrador CMS